Kreipimasis į generalinį prokurorą, pradėti tyrimą dėl Laisvės partijos įregistravimo 2020m. rinkimuose į seimą teisėtumo.


Parašų: 9
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: Generalinis prokuroras
  • Parašai renkami iki: 2023-12-02
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Kreipimasis į generalinę prokuratūrą, pradėti tyrimą dėl Laisvės partijos įregistravimo 2020m. rinkimuose į seimą teisėtumo.

Seimo rinkimų įstatymo 38 str. 4 dalyje nurodyta, kad po 17 val. priduoti dokumentai [paskutinę jų teikimo dieną] negali būti pripažinti pareiškiniais dokumentais.
Įgaliojimas buvo pateiktas paskutinę dokumentų pridavimo dieną apie 20.30 Tai pripažino VRK atstovai ir liudytojai.

Laisvės partija ir jos iškelti kandidatai galėjo būti neteisėtai įregistruoti kandidatais 2020 m. LR Seimo rinkimuose dėl pavėluoto pareiškinių dokumentų pateikimo VRK.

Kadangi teisinėse institucijose tyrimas nebuvo pradėtas, mes, žemiau pasirašiusieji prašome atlikti tyrimą, kadangi ši neištirta situacija kelia Lietuvos visuomenės nepasitikėjimą VRK ir visa rinkimų sistema.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime