Kreipimasis į generalinį prokurorą, pradėti tyrimą dėl Laisvės partijos įregistravimo 2020m. rinkimuose į seimą teisėtumo.


Parašų: 11
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Stragis
  • Adresuota: Generalinis prokuroras
  • Kategorija: Kita

Kreipimasis į generalinę prokuratūrą, pradėti tyrimą dėl Laisvės partijos įregistravimo 2020m. rinkimuose į seimą teisėtumo.

Seimo rinkimų įstatymo 38 str. 4 dalyje nurodyta, kad po 17 val. priduoti dokumentai [paskutinę jų teikimo dieną] negali būti pripažinti pareiškiniais dokumentais.
Įgaliojimas buvo pateiktas paskutinę dokumentų pridavimo dieną apie 20.30 Tai pripažino VRK atstovai ir liudytojai.

Laisvės partija ir jos iškelti kandidatai galėjo būti neteisėtai įregistruoti kandidatais 2020 m. LR Seimo rinkimuose dėl pavėluoto pareiškinių dokumentų pateikimo VRK.

Kadangi teisinėse institucijose tyrimas nebuvo pradėtas, mes, žemiau pasirašiusieji prašome atlikti tyrimą, kadangi ši neištirta situacija kelia Lietuvos visuomenės nepasitikėjimą VRK ir visa rinkimų sistema.