Padėkime ukrainiečiam ginti Ukrainą!


Parašų: 3
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Petras Gvaizdauskas
  • Adresuota: LR seimas
  • Parašai renkami iki: 2023-12-06
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Ukrainai kariaujant baisų karą iki paskutinio ukrainiečio, mūsų, kaip demokratinės šalies atstovų pareiga yra padėti lietuvoje laikinai viešintiems ukrainiečiams ginti jų šalį!

Padėkime jiems ginti tėvynę ne žodžiais o darbais! Priimkime įstatymą išduoti ukrainos kariuomenei lietuvoje viešinčius ukrainiečius! Padarykime tai pirmi, ir parodykime paramą Zelenskiui ir visai Ukrainai!

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime