Lietuvos socialinių paslaugų srities darbuotų PROFESINĖS ETIKOS DEKLARACIJA


Parašų: 549
Paramos: 120.00 EUR


  • Autorius: Rūta Trainytė
  • Adresuota: Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija
  • Kategorija: Kita

2023 m. liepos 5 d. įstatymu priimtas Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas (toliau – Etikos kodeksas) nubrėžia aiškius ir visuotinius socialinio darbo tikslus ir vertybes, kurie padės jau esamiems ir būsimiems socialiniams darbuotojams eiti profesinio pašaukimo keliu. Dirbame skirtingose srityse, tačiau šis kodeksas leidžia pajausti, kad turime bendrą tikslą!

Savo kasdieniame darbe siekiame, kad būtų užtikrinamos žmogaus teisės visiems asmenims, nepaisant jų tautybės, gyvenamosios vietos, lyties, tautinės ar etninės kilmės, odos spalvos, religijos, kalbos ar bet kokio kito statuso. Pagarba žmogaus teisėms ir demokratijos principams, socialinio teisingumo siekimas ir solidarumo stiprinimas – mūsų profesijos moto.

Kiekvieno socialinių paslaugų srities darbuotojo pareiga ir etinė atsakomybė – laikytis Etikos kodekso reikalavimų. Laikydamiesi šių standartų kuriame visuomenės grupių pasitikėjimą socialiniais darbuotojais.

• Gerbdami asmens orumą, privatumą ir savarankiškumą, paslaugų gavėjų įvairovę, skirtingas kultūras ir vertybes,

• skatindami visuomenės nepakantumą socialiniam neteisingumui ir diskriminacijai,

• suprasdami, kad žmonių tarpusavio santykiai yra svarbi visuomenės pokyčių priemonė, mes, žemiau pasirašiusieji,

• pasižadame būti nešališkais, sąžiningais, nesavanaudiškais, atsakingais, laikytis skaidrumo ir konfidencialumo principų.

Siekdami socialinių pokyčių, darnios socialinės raidos, įtraukdami ir veikdami socialiai pažeidžiamų asmenų bei žmonių grupių labui, pasižadame kurti empatišką, pasitikėjimu grįstą santykį su paslaugų gavėjais.

Atliepdami šių dienų pasaulines tendencijas, įžvelgdami pokyčių teigiamą įtaką visuomenei ir suprasdami iš pokyčių kylančias grėsmes, pasižadame saugoti natūralią aplinką, elgtis tvariai, pripažįstant visų žmonių teisę į švarų orą, vandenį ir kitus gamtos išteklius, rūpintis, kad būtų užtikrintos socialinių paslaugų teikimo procese dalyvaujančių gyvūnų teisės.

Taip pat pasižadame nuolat tobulinti savo kompetencijas, gerbti kolegų ir kitų specialistų (ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių) profesines žinias ir profesinę patirtį, konsultuotis su kolegomis ir kitais specialistais, siekdami teigiamų socialinių paslaugų gavėjų socialinės situacijos pokyčių.

Pasižadame pastebėjus neetišką, nekompetentingą, žmogaus teises pažeidžiantį kolegos ar kitos įstaigos, organizacijos socialinių paslaugų srities darbuotojo elgesį, informuoti jo darbdavį, o šiam nesiėmus veiksmų – Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos komisiją.

Patvirtiname, kad esame perskaitę Etikos kodeksą ir pasižadame laikytis jo principų! Pasirašyti deklaraciją kviečiame visus, kurie pritaria šio Etikos kodekso nuostatoms. Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksą galima atsisiųsti čia: https://www.lsda.lt/socialiniu-paslaugu-srities-darbuotoju-etikos-kodeksas-kas-keisis

Deklaraciją paruošė Profesinių kompetencijų tobulinimo centras (PKTC). PKTC įkurtas Lietuvoje 2022 m., siekiant vystyti inovatyvias socialinių paslaugų teikimo praktikas. Centro funkcijas vykdo Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija. Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

# Vardas Komentaras
1 Aurelija (Skuodas)
2023-10-25 / 18:39
Sutinku etikos kodeksu visada vadovausiuosi esamais principais dirbdama socialinį darbą.
2 Diana (Kaunas)
2023-09-21 / 13:43
Etikos kodeksas socialiniame darbe yra vienas iš socialinio darbo pamatų, kuris itin svarbus kiekvienam save gerbiančiam socialiniam darbuotojui.
3 Vitalija
2023-09-20 / 16:09
Sutinku etikos kodeksu ir vadovausiuosi jo principais dirbdama socialinį darbą
4 Minojela (Kaunas)
2023-09-20 / 14:45
Etikos kodeksas socialiniame darbe būtinas, kadangi juo turėtų vadovautis visi socialinį darbą dirbantys darbuotojai.
5 Virginija (Kaunas)
2023-09-20 / 13:45
Sutinku su peticija. Etikos kodeksas, tai socialinio darbuotojo vadovas.
6 Vida (Pabradė)
2023-09-20 / 08:02
Sutinku su peticija. Etikos kodeksas - mano socialinio darbo vadovas.
7 Virginija
2023-09-19 / 09:40
Sutinku su Etikos kodeksu, nes socialiniame darbe labai reikalingas, juo turėtų vadovautis visi socialinį darbą dirbantys darbuotojai.
8 Ligita (Trakai)
2023-09-18 / 21:55
Būtų labai gerai, kad kiekviena socialines paslaugas teikianti įstaiga susipažintų pasirašytinai ir kolektyve aptartų šį kodeksą.
9 Ausra
2023-09-18 / 21:22
Savo darbe laikausi etikos kodekso principų. Visada tik už etikos kodeksą .
10 Jurgita (Marijampolė)
2023-09-18 / 21:01
Sutinku su etikos kodeksu ir nuolat paisau jo principų dirbdama socialinį darbą.
11 Vaida (Marijampolė)
2023-09-18 / 20:29
Sutinku su peticija. Dirbdama laikausi etikos principų.
12 Irena (Telšiai)
2023-09-18 / 17:39
Sutinku su etikos kodeksu, dirbdama vadovaujuosi jo principais.
13 Vaida (Rokiškis)
2023-09-18 / 17:37
Sutinku su etikos kodeksu ir vadovausiuosi jo principais dirbdama socialinį darbą.
14 Jolita (Vievis)
2023-09-18 / 16:32
Sutinku etikos kodeksu ir vadovausiuosi jo principais dirbdama socialinį darbą,