APGINKIME ŽUVUSIŲJŲ UŽ LAISVĘ KARŽYGIŲ ATMINIMĄ, KURĮ IŠNIEKINO SOVIETŲ VALDŽIA


Parašų: 109
Paramos: 80.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Robertas Skrinskas
  • Adresuota: LR Vyriausybė
  • Kategorija: Kita

Tai pats seniausias Lietuvoje išlikęs LDK laikų paminklas praliejusiems kraują už tėvynės laisvę Baro konfederatams (1768-1772). Jis yra Jonavos rajono sav., Žeimių sen., Normainių II km. Unikalus objekto kodas 26179.
Baro konfederatai įkvėpė rašytojus ir poetus romantikus, tokius kaip Adomas Mickevičius ir Julijus Slovackis bei Žygimantas Krasinskis. Baro konfederatai jiems buvo kankiniai už tikėjimą, laisvę ir tėvynę.
LTSR Kultūros Ministerijos Paminklų konservavimo institutas 1975 m. parengė Koplytstulpio remonto-konservavimo projektą. (komp. 104-164 obj. 7166). Skulptūros (kryžius ir Šv. Jono statulėlė) buvo paimtos, pragaišintos ir iki šiol neatstatytos. Taigi, paminklas lieka išniekintas ir išplėštas jau 49 metus.
Jau prieš keliolika metų ir daugybę kartų buvo kreiptasi į įvairaus lygio valdžios institucijas, Jonavos merą Mindaugą Sinkevičių, bet skulptūros neatsatatytos.
Prašau pasirašyti, kad į sovietų valdžios išniekintą architektūrinį valstybės saugomą, UNESCO pripažintą istorinį, nacionalinį, etnografinį nematerialų Žmonijos kultūros unikalų paveldą, Lietuvos pasididžiavimą, krašto tapatybės simbolį, liaudies
meno vertybę, dvasinės apsaugos ženklą būtų atstatyti kryžius ir šv. Jono statulėlė.
Pagarbiai Robertas Skrinskas
Daugiau informacijos:
https://www.youtube.com/watch?v=vzfwfApfWMc
http://provita.medianewsonline.com/pv/s/b1.htm

# Vardas Komentaras
1 Alfridas
2023-10-11 / 13:55
Lietuvos vardas kilęs iš veiksmažodžio lieti, Vokietijos - iš vogti, Lenkijos - iš lenkti, o Rusijos - iš daiktavardžio Prūsija be pirmos raidės, todėl viskas bus gerai.
2 Vitalija
2023-09-29 / 16:55
Garbė issaugojusiems istorinę atmintį ir dirbantiems toliau.