Didelis prašymas MP Šimonytės atsitraukti nuo Lietuvos valdymo reikalų


Parašų: 7
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: LT pilietis
  • Adresuota: MP I Šimonytėi
  • Parašai renkami iki: 2024-01-05
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Prašome Lietuvos MP Šimonytės kuo greičiau atsitraukti / pasitraukti iš politikos , niekada negryšti ir nebesikišti į Lietuvos gerovės valstybės reikalus. Esate grubi, arogantiška, neteisinga, nepagarbi, neįdomi, neįspūdinga, arši, radikali, europietiška /vakarietiška , nekarizmatiška, netinkanti jokiom pareigom Lietuvos valdymo aparate. Ačiū už Jūsų supratimą

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime