Palaikau mokytojus


Parašų: 1 634
Paramos: 430.00 EUR


  • Autorius: Indre Liaukuviene
  • Adresuota: LR Vyriausybė
  • Parašai renkami iki: 2024-01-01
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių.

Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.).


PALAIKAU MOKYTOJUS!
Kviečiame visuomenę solidarizuotis ir padėti pasiekti pozityvių pokyčių Lietuvos švietime.

Mokytojų streikas 2023 metais turi rimtą pagrindą - atlyginimų kėlimas, pagarba mokytojams ir šios profesijos prestižo didinimas yra būtinas. Kylant infliacijai, brangstant visoms paslaugoms ir prekėms - mokytojų darbo užmokesčio didinimas yra privalomas. Jie yra mūsų vaikų, mūsų šalies ir mūsų ateities garantas.

Prašome pasirašyti peticiją ir prisidėti prie mokytojų reikalavimų. Juk jie reikalauja tik to, kas jiems priklauso.
NEPALIKIME MOKYTOJŲ VIENŲ!

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Arturas (Kaunas)
2023-11-26 / 10:08
Palaikau mokytojus. Atkyginimų didinimas, mokinių skaičiaus klasėje sumažinimas.
2 Inga
2023-11-25 / 12:28
Palaikau mokytojus, jie verti geresnių darbo sąlygų ir saugumo
3 Nijolė (Biržai)
2023-11-25 / 10:34
Palaikau mokytojus. Atkyginimų didinimas, mokinių skaičiaus klasėje sumažinimas.
4 Rita
2023-11-25 / 08:35
Palaikau mokytojus, nes tokiomis sąlygomis dirbti neįmanoma.
5 Sonata
2023-11-24 / 22:17
Palaikau mokytojus. Jie verti didesnių atlyginimų.
6 Aleksandravičienė
2023-11-07 / 23:03
Palaikau mokytojus. Nėra konkretumo ir nuoseklumo švietimo sistoje.
7 Julija
2023-10-23 / 13:51
Mokytojai teisūs ,jų reikalavimai teisėti.Toliau taip vykti negali.
8 Virginija
2023-10-20 / 18:07
Palaikau tik jie už Lietuvos vaikų ateitį kovoja
9 Jurgita (Vilnius)
2023-10-19 / 12:32
Man rūpi vaikų ateitis,kuri yra švietimo sistemos rankose.
10 Vaidas
2023-10-13 / 15:13
Prašau išklausyti ir gerinti sąlygas mokytojams, nes tikrai baisu dėl šalies švietimo ateities.
11 Renata (Panevėžys)
2023-10-12 / 11:50
Palaikau mokytojus, manau, reikalavimai pagrįsti ir adekvatūs.
12 Gitana (Panevėžys)
2023-10-11 / 17:50
Palaikau mokytojus. Negera matyti valdininkų aroganciją ir girdėti tik tuščius pažadus.
13 Janina
2023-10-11 / 11:47
Palaikau mokytojų teisėtus reikalavimus.Aš už streiką!
14 Giedrė
2023-10-11 / 11:44
Mūsu ateitis vaikai yra mokytoju rankose, tačiau vyriausybės požiūris ir visuomenės yra menkinantis... Jau dabar trūksta mokytoju, jei ir toliau taip, vaikus mokysime patys :(
15 Loreta (Kaunas)
2023-10-11 / 10:50
Palaikau mokytojus, manau, reikalavimai pagrįsti ir adekvatūs.
16 Paulius (Panevėžys)
2023-10-11 / 08:16
Palaikau mokytojus. Visada juos palaikiau ir palaikysiu!!!
17 Matas (Panevėžys)
2023-10-10 / 21:39
Už mokytojus! Gi esam Europos Sąjungoje pagaliau, pradėkime elgtis tolerantiškai ir racionaliai. GRĄŽINKIT MŪSŲ MOKYTOJUS Į MOKYKLAS!!!
18 Austėja (Panevėžys)
2023-10-10 / 21:26
PALAIKAU MOKYTOJUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Nojus
2023-10-10 / 21:18
Palaikau mokytojus, tikiuosi, kad kuo įmanoma greičiau jų prašymai bus išpildyti ir vėl gražiai visi gyvensime.
20 Danutė (Panevėžys)
2023-10-10 / 20:07
Palaikau visa širdimi. Užteks tyčiotis iš mokytojų!
21 Larisa (Panevėžys)
2023-10-10 / 19:27
Aš už mokytojus!!! Jie verti oraus atlygio už labai nelengvą darbą.
22 Raminta (Panevėžys)
2023-10-10 / 18:43
Remiu mokytojus, jų darbo sąlygos ir atlygis neatitinka realybės... neproporcingai žemas atlygis. Jei įmanoma, pagelbėkite darydami tai, kas jūsų galioje. Ačiū.
23 Vitalija (Panevėžys)
2023-10-10 / 17:41
Aš už streiką. Tai liečia ne tik atlyginimus. Atsibodo melas apie mokytojų atlyginimą, apie darbą pagal atnaujintas programas, apie neparašytus vadovėlius ir kitas mokymo priemones, apie nepakeliamai didelius krūvius ir t.t.
24 Joana (Vilnius)
2023-10-10 / 16:29
Manau reikalavimai Vyriausybei yra visiškai adekvatūs ir normos ribose. Norėtųsi daugiau sprendimų sprendžiant vaikų integracijos klausimą bei mokytojo profesijos reikalingumo gerinimo. Alga būtų vienas iš svarbesnių motyvų.
25 Orinta (Klaipėda)
2023-10-10 / 16:20
Palaikau mokytojus ir jų reikalavimus, valdžios ponai nesupranta koks atsakingas ir sunkus yra mokytojo darbas.
26 Simona (Panevėžys)
2023-10-10 / 15:59
Palaikau mokytoju streika. Už geresnes darbo salygas ir padoru atliginima.
27 Jolanta (Panevėžys)
2023-10-10 / 12:59
Palaikau mokytojus ir pritariu visiems ju reikalavimams!
28 Nijolė (Panevėžys)
2023-10-10 / 12:30
Nepritariu Vyriausybės požiūriui į mokytojus, mokinius - Lietuvos piliečius. Palaikau mokytojų iškeltus reikalavimus.
29 Kristina
2023-10-10 / 11:38
Palaikau mokytojų streiką! Esu už šviesesnį jų darbo rytojų ir labai tikiuosi, kad mokytojas bus gerbiamas tų, kurie sėdi šiltoje kėdėje, bet niekada nedirbęs mokytojo darbo ir nesuvokia koks jis yra sunkus. Lengva kurti teorijas, reformas ir duoti patarimus, kai nesi pedagogo vietoje!
30 Audronė
2023-10-10 / 11:17
Pritariu streikuojantiems mokytojams. Liūdna, kad valdininkai nemato, neįsiklauso, nesupranta, ką kalba mokytojai-praktikai.