Viešas kvietimas pasmerkti smurtą Gazoje


Parašų: 1 330
Paramos: 970.00 EUR


  • Autorius: Palestina.lt
  • Adresuota: LR Seimas, LR Užsienio reikalų ministerija, LR Vyriausybė, LR prezidentas
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Šiuo metu Izraelis 365 kv. km dydžio Gazos teritorijoje, kurią jis laiko absoliučioje apsiaustyje, vykdo nediferencijuoto bombardavimo kampaniją, kurios metu jau nužudyta virš tūkstančio civilių žmonių, sugriauti ištisi gyvenamieji rajonai, ligoninėse situacija katastrofiška, ir Izraelis blokuoja elektros, kuro, maisto, medikamentų ir humanitarinės pagalbos tiekimą.

Tai – KOLEKTYVINĖ BAUSMĖ, kuri ne tik prieštarauja moralei bei žmoniškumui, bet ir pažeidžia tarptautinės teisės normas (konkrečiai – Ketvirtąją Ženevos Konvenciją), kuriose ji yra įvardijama kaip KARO NUSIKALTIMAS.

Kolektyvinė bausmė neigia pamatinį teisinį principą, kuris numato, jog už padarytą nusikaltimą turi atsakyti tik jo kaltininkai, užsakovai ir vykdytojai. Nekalti žmonės negali būti baudžiami už tai, ko nepadarė. Tačiau daugiau kaip du milijonai Gazos gyventojų, maždaug pusė kurių – vaikai, šiuo metu yra baudžiami už tai, dėl ko nėra kalti.

Šis bombardavimas prasidėjo po to, kai po „Hamas“ įvykdytos atakos, spalio 8-ąją Izraelis pradėjo visišką Gazos ruožo apsiaustį: sustabdė maisto, vandens ir elektros tiekimą į visą Gazos teritoriją, kurią jis yra okupavęs nuo 1967 metų.

Mes, žemiau pasirašiusieji,
- SMERKIAME VYKDOMĄ SMURTĄ IR NEKALTŲ CIVILIŲ ŽUDYMĄ;
- kategoriškai pasisakome prieš smurto veiksmų prieš civilius gyventojus rėmimą, finansavimą, teisinimą ir kurstymą;
- reikalaujame nedelsiant nutraukti Izraelio vykdomą Gazos bombardavimą, per kurį žūva nekalti civiliai, įskaitant kūdikius ir vaikus;
- griežtai atsiribojame nuo visų ir bet kokių raginimų vykdyti karo nusikaltimus ir/ar nusikaltimus žmoniškumui bei nuo visų ir bet kokių Lietuvos politinių institucijų ar pavienių valdžios pareigūnų reiškiamo palaikymo Izraelio veiksmams, kurie gali būti pripažinti nusikaltimais žmoniškumui;
- raginame reikalauti Izraelio sustabdyti smurtą Palestinoje, nedelsiant nutraukti Gazos blokadą, Palestinos karinę okupaciją ir joje vykdomą apartheidą, ir siekti taikos, o ne tęsti karą.

Data Rezultatas
2023-11-30

Gautas atsakymas iš LR Užsienio reikalų ministerijos į portalo Peticijos.lt nepriklausomo juristo išsiųstą su šia iniciatyva susijusį dokumentų paketą. Žemiau pateikiame pilną atsakymą:

Laba diena,

Dėkojame už Jūsų iniciatyvą ir kvietimą prisijungti prie peticijos.

LR Užsienio reikalų ministerija nuo pat teroristinės grupuotės „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį pradžios, pasmerkė teroristinius veiksmus ir smurtą: https://twitter.com/GLandsbergis/status/1710556201639899612 https://twitter.com/LithuaniaMFA/status/1710690310999707754

Toliau plėtojantis karo veiksmams, Lietuva tiek viešuose pareiškimuose, tiek dvišaliuose susitikimuose pabrėžė, jog visi civiliai turi būti apsaugoti, kaip yra užtikrinta remiantis tarptautine humanitarine teise:

https://twitter.com/LithuaniaMFA/status/1712061474892353593; https://twitter.com/LithuaniaMFA/status/1715986945661448518

https://twitter.com/GLandsbergis/status/1721097471181328536

Lietuva taip pat dalyvavo Paryžiuje Prancūzijos Prezidento iniciatyva vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje pagalbai civiliams Gazoje, kur buvo pasiekti 1 mlrd. EUR vertės įsipareigojimai Palestinai. Lietuvos atstovai informavo apie savo įsipareigojimą skirti 150 tūkst. eurų paramą Palestinos gyventojams. https://twitter.com/LithuaniaMFA/status/1723004334063947784

Papildomai, 2023-11-29 prisijungdama prie tarptautinių pastangų, Lietuva skiria lėšų humanitariniams civilių Palestinos gyventojų poreikiams paremti. http://urm.lt/default/lt/naujienos/prisijungdama-prie-tarptautines-pastangos-lietuva-skiria-lesu-humanitariniams-civiliu-palestinos-gyventoju-poreikiams-paremti

Pagarbiai,

LR Užsienio reikalų ministerija

2023-12-04

Gautas atsakymas iš LR Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus į portalo Peticijos.lt nepriklausomo juristo š.m. spalio 26 d. išsiųstą kreipimąsi.

Atsakyme informuojama, kad LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen su kreipimusi susipažino, ir jos pavedimu buvo perduotas spręsti Seimo Užsienio reikalų komitetui.

Visą atsakymą rasite čia.

2024-01-24

Gautas atsakymas iš LR Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus, kuriame informuojama, jog „...pagal Seimo Užsienio reikalų komiteto pateiktą informaciją Jūsų atsiųsta
piliečių iniciatyva dėl kvietimo pasmerkti smurtą Gazoje, Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen pavedimu buvo pateikta susipažinti Seimo Užsienio reikalų komitetui. Pažymėtina, kad su
šia iniciatyva Komiteto nariai susipažino Komiteto 2023 m. gruodžio 6 d. posėdyje".

Visą atsakymą kviečiame skaityti čia.

2024-01-24

Portalą Peticijos.lt atstovaujantis juristas Marius Kadelskas, įvertinęs gautą adresato, kuriam buvo išsiųsta iniciatyva, atsakymą, pateikė savo apibendrinimą:

Iniciatyvos esmė

Buvo kreiptasi į prokuratūrą, su tikslu ginti visuomenės interesą ir užtikrinti, jog būtų laikomasi LR elektros energetikos įstatymo 47str. 3d., užkardyti neteisėtą netesybų reikalavimą, bei užtikrinti, jog nepagrįstai pervesti pinigai elektros tiekėjams, būtų grąžinti juos sumokėjusiems asmenims, bei patraukti atsakomybėn kaltus asmenis.

 Gautas atsakymas

Prokuratūra savo nutarime nurodė, kad nenustatė viešojo intereso pažeidimo, todėl tyrimas buvo uždarytas.

 

2024-01-24

Dalinamės portalą Peticijos.lt atstovaujančio nepriklausomo juristo Mariaus Kadelskio apibendrinimu ir atsiprašome, kad anksčiau siųstas iniciatyvos vertinimas dėl techninių priežasčių buvo išsiųstas klaidingai.

Iniciatyvos tikslas:

Nedelsiant nutraukti Izraelio vykdomą Gazos bombardavimą, per kurį žūva nekalti civiliai, įskaitant kūdikius ir vaikus. Reikalauti Izraelio sustabdyti smurtą Palestinoje, nedelsiant nutraukti Gazos blokadą, Palestinos karinę okupaciją ir joje vykdomą apartheidą, ir siekti taikos, o ne tęsti karą.

Gautas atsakymas:

LR užsienio reikalų ministerija nurodė, kad:

  1. Nuo pat teroristinės grupuotės „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį pradžios, pasmerkė teroristinius veiksmus ir smurtą.

https://twitter.com/GLandsbergis/status/1710556201639899612 https://twitter.com/LithuaniaMFA/status/1710690310999707754 

  1. Toliau plėtojantis karo veiksmams, Lietuva tiek viešuose pareiškimuose, tiek dvišaliuose susitikimuose pabrėžė, jog visi civiliai turi būti apsaugoti, kaip yra užtikrinta remiantis tarptautine humanitarine teise.

https://twitter.com/LithuaniaMFA/status/1712061474892353593https://twitter.com/LithuaniaMFA/status/1715986945661448518

https://twitter.com/GLandsbergis/status/1721097471181328536

  1. Lietuva taip pat dalyvavo Paryžiuje Prancūzijos Prezidento iniciatyva vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje pagalbai civiliams Gazoje, kur buvo pasiekti 1 mlrd. EUR vertės įsipareigojimai Palestinai. Lietuvos atstovai informavo apie savo įsipareigojimą skirti 150 tūkst. eurų paramą Palestinos gyventojams. 

https://twitter.com/LithuaniaMFA/status/1723004334063947784

  1. Papildomai,  2023-11-29 prisijungdama prie tarptautinių pastangų, Lietuva skiria lėšų humanitariniams civilių Palestinos gyventojų poreikiams paremti.

http://urm.lt/default/lt/naujienos/prisijungdama-prie-tarptautines-pastangos-lietuva-skiria-lesu-humanitariniams-civiliu-palestinos-gyventoju-poreikiams-paremti# Vardas Komentaras
1 Arunas
2023-10-22 / 18:27
Ne Izraelio politikų vykdomam Palestiniečių ir Gazos gyventojų genocidui ir etniniam valymui! Ne JAV ir Europos Sąjungos vadovų politikai remiančiai šiuos žiauriausius karo nusikaltinimus, nusikaltimus prieš žmoniją! Visi su šiuo masiniu žmonių naikinimu susiję ar rėmę asmenys, įskaitant propagandą ar melą skleidusios žiniasklaidos priemonės turi būti nuteisti Tarpatautinio Teisingumo Teismo Hagoje! Išlaisvinkit Gazos gyventojus ir Palestiniečius! Free Palestine!!!
2 Asfand (Vilnius)
2023-10-22 / 01:29
What Israel has been doing for 75 years is genocide, full control of Palestinian life, Gaza is an open-air prison, where bombing was already taking place before the attacks of Ham. Finally, give freedom to people and value their life, just like our own! #FreePalestine
3 Rimantė
2023-10-21 / 22:20
Negalima tęsti karo veiksmus, kur yra civiliai. Pasibaisėtinas buvo poelgis pataikyti į ligoninę...
4 Romualdas (Radviliškis)
2023-10-21 / 21:00
Izraelis vykdo karo nusikaltimus, bombarduoja ligonines, mokyklas ir vaikus. Ir ne pirmą kartą. Kodėl Lietuvos valdžia jį palaiko? Ne mano vardu.Tai ką vykdo Izraelis jau 75 metus yra genocidas.
5 Roberta
2023-10-21 / 20:31
Jei ukrainiecius vadiname herojais, tai palestiniecius turetume taip pat
6 kestutis
2023-10-21 / 19:39
palaikau Palestiną,žydam teroristam turi ateit galas
7 Evelina (Vilnius)
2023-10-21 / 18:43
Tai ką vykdo Izraelis jau 75 metus yra genocidas, pilnas Palestiniečių gyvenimo kontroliavimas, Gaza yra atviro dangaus kalėjimas, kur bombordavas vyko jau prieš Hamo išpuolius. Duokit pagaliau žmonėm laisvę ir vertintink Jų gyvybę, taip kaip Mūsų pačių! #FreePalestine
8 Audronė (Kaunas)
2023-10-21 / 18:27
Nepateisinu nekaltų žmonių žudymo Palestinoje !!!
9 DalėElena (Klaipėda)
2023-10-20 / 18:45
Negaliu nepasisakyti prieš taikių žmonių skerdynes. Laikas nuplėšti civilių žudynių vykdytojų ir juos palaikančių už Atlanto kaukes.
10 Aurimas (Vilnius)
2023-10-20 / 17:15
esu tikras, kad nepasirašius šios peticijos, HAMAS ir analogiški arabų/prijaučiantys teroristai pradės pjauti galvas mūsų gatvėse. pasirašyk ir tu, saugok gyvybes.
11 Vilma
2023-10-20 / 16:43
Reikalauju sustabdyti Gazos civilių žudynes, naikinti jų namus, gyvūnus, gamtą ir gyvenimus. Tai barbariška ir šlykštu! Izraeli, nežudyk Palestinos vaikų!
12 Milda
2023-10-20 / 09:24
Smerkiu prieš palestiniečius vykdomą genocidą, vandens tiekimo stabdymą Gazos teritorijoje, humanitarinio koridoriaus nesudarymą.
13 Anna
2023-10-20 / 08:12
Sutinku,kad Izraelis nusikalsro pieš paliestinečius
14 Samanta
2023-10-20 / 01:22
Pritariu peticijai. Smerkiu nekaltų civilių žudymą.
15 Vilma (Kaunas)
2023-10-20 / 00:34
Pritariu peticijai! Ar nors vienas Palestinos zuves vaikas uzmuse zydo vaika? Kuo zydo vaikas geresnis uz ukrainieti ar palestknieti karo metu. Visi pasauli vaikai lygus, tai nelieciama! O zydams reiktu pasidomet savo istorija, nuo kada ir kaip atsirado Izraelis, ir kieno zeme baigia savintis...
16 Monika
2023-10-19 / 22:50
Pritariu peticijai ir smerkiu Izraelio vykdomą genocidą.
17 Ingrida
2023-10-19 / 21:38
Prieš smurtą, žmonių žūtis, žmonių kankinimą prieš karą,
18 Jonas (Šiauliai)
2023-10-19 / 21:30
Izraelis yra okupantas Palestinos. Okupantas visada buvo-yra ir bus teroristas!!!
19 Linas
2023-10-19 / 19:19
Zionistų propagandos mašina privalo būti sustabdyta.
20 Alma (Ukmergė)
2023-10-19 / 18:31
Pritariu peticijai. Smerkiu Izraelio vykdomą genocidą. Smerkiu mūsų politikus ir žiniasklaidą, kurie klastoja informaciją ir laiko mūsų žmones kvailiais.
21 Ernestas (Kaunas)
2023-10-19 / 17:30
Palestiniečiai ≠ Hamas. Palestiniečiai nusipelnė gyventi ramybėje savo žemėje be Izraelio prievartos ir okupacijos.
22 Violeta
2023-10-19 / 15:18
Karas turi taisyklės, žudyti gyventojus tai terorizmas.
23 Vaclava
2023-10-19 / 15:10
Smerkiu smurtą ir nekeltų žmonių žudymą! Visi pasaulyje žmonės yra lygūs! Visi nusipelnė taikaus gyvenimo!
24 Janina
2023-10-19 / 13:54
Paprasti Palestinos žmonės niekuo NEKALTŲ. STOP KARUI
25 Romas
2023-10-19 / 13:04
civilių Gazos gyventojų genocidas privalo liautis
26 Giedre
2023-10-19 / 12:27
Man nepriimtina kai slepiama ir iškreipiama tiesa apie Izraelio indėlį į susidariusią situaciją ir priežastis prie jos privedusias
27 Irena
2023-10-19 / 10:07
Neužsimerkime prieš Palestinoje vykdoma genocidą
28 Mindaugas (Vilnius)
2023-10-19 / 10:00
Nepalaikau HAMAS teroristinio režimo, bet negaliu palaikyti ir kolektyvinio smurto prieš civilius, humanitarinių koridorių nesudarymo, blokados, kuri nukreipta prieš civilius.
29 Laima (Vilnius)
2023-10-19 / 09:33
Nepritariu Palestinos sunaikinimui ir žydų vykdomam smurtui.
30 Arnoldas (Vilnius)
2023-10-19 / 00:14
Nors ir žiniasklaida to nenori žinoti ar kitaip mums perduoti informaciją apie visus Izraelio atliekamus žiaurumus, man smagu matyti, kad yra žmonių, kurie tai mato ir nelieka abejingi.