Dėl Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos patalpų skyrimo pradinėms klasėms


Parašų: 484
Paramos: 130.00 EUR


  • Autorius: Donata Kazlauskienė
  • Adresuota: Telšių rajono savivaldybė
  • Kategorija: Kita

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija – pirmoji Lietuvos katalikiška mokykla, vienintelė tokia valstybinė Telšių vyskupijoje bei vienintelė visame rajone, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir kokybišką mokslą, ugdanti krikščioniškąsias vertybes bei auginanti fiziškai ir dvasiškai stiprią, pilietišką asmenybę. Pastarųjų metų statistiniai rodikliai rodo, kad mokytis pirmoje klasėje kasmet pretenduoja du vaikai į vieną vietą.

Dėl patalpų trūkumo iki šiol šešios iš 8 Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinių klasių (dvi klasės yra pagrindiniame gimnazijos pastate) glaudžiasi Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ erdvėse. Jos, deja, yra nepritaikytos pradinukams ugdyti: sąlygos antisanitarinės, patalpos neremontuotos, tik atliktas kosmetinis remontas pačių pradinių klasių mokytojų ir vaikų tėvų iniciatyva.

2023 m. rugsėjo 29 d. Telšių rajono savivaldybė paskelbė informaciją apie planus 2024 m. pradėti rengti dokumentus Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos vidaus patalpų remonto darbams ir Telšių miesto tvarios plėtros strategijoje skirti 1 650 000 Eur.

Už Europos Sąjungos ir Telšių rajono savivaldybės skirtą finansavimą numatyta sutvarkyti visos gimnazijos vidaus patalpas. Žinia apie ketinimą sukurti modernią, šiuolaikišką ir neįgaliesiems pritaikytą švietimo įstaigą, gimnazijos bendruomenę pradžiugino, tačiau 2023 m. spalio 13 d. Telšių rajono savivaldybėje surengto posėdžio metu (į jį, deja, vieno pagrindinių mokyklos valdymo organų – Mokyklos tarybos – atstovai nepakviesti) paaiškėjo, kad viso to kaina gerokai didesnė, nei skiriamas finansavimas: pirminiu skaičiavimu, dėl patalpų trūkumo pagrindinėje mokykloje (Džiugo g. 8, Telšiai) gali būti panaikinti net keturi (iš šiuo metu esančių aštuonių) pradinių klasių komplektai. Rūpindamiesi statybomis, pamiršome svarbiausią – vaiką, asmenybę, kuriai reikalingas motyvuotas, kokybiškas ir perspektyvus ugdymas.

Atsižvelgiant į pastarųjų metų statistiką atkreiptinas dėmesys, kad šiai – pirmajai Lietuvos katalikiškai mokyklai ir tokiai vienintelei gimnazijai Telšių vyskupijoje – mažėti ar net išnykti dėl gyventojų mažėjimo grėsmė nekyla, tačiau kyla pavojus jai būti sunaikintai dėl netinkamų politinių sprendimų. Pabrėžtina ir tai, kad, praradus net keturis pradinių klasių komplektus, iš aplinkinių gatvių gyventojų atimama galimybė prioritetu rinktis švietimo įstaigą pagal gyvenamą vietą.

Mes, Mokyklos tarybos nariai ir mokyklos atstovai (vaikų tėvai) matome poreikį išsaugoti visus Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinių klasių komplektus, todėl kviečiame pasirašyti šią peticiją, skirtą Telšių rajono savivaldybės merui, Tarybos nariams, Telšių vyskupijai, Nacionalinei katalikiškųjų mokyklų asociacijai, Lietuvos gimnazijų asociacijai dėl galimybės išsaugoti visus 8 klasių komplektus ir surasti galimybes pritaikyti pradinukams patalpas mieste, nenutolstant daugiau kaip 2 km nuo pagrindinio Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pastato (įskaitant galimybę pastatyti priestatą).

# Vardas Komentaras
1 Evelina (Telšiai)
2023-11-08 / 23:03
Nereikia nieko naikinti ir keisti. Už išsaugojimą!
2 Simona
2023-11-07 / 20:53
Būtina išsaugoti visus Vincento Borisevičiaus pradinio ugdymo komplektus.
3 Antanina
2023-11-07 / 18:20
Suteikti naujas patalpas pradinukams ir kad daugiau vaikų būtų priimti į Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinės klases
4 Daukšaitė (Telšiai)
2023-11-03 / 21:11
Būtina išsaugoti visus 8 pradinių klasių komplektus.
5 Dalia (Panevėžys)
2023-11-02 / 08:26
Būtinai išsaugoti Telsiu Vincento Boriseviciaus pradinio ugdymo komplektus.
6 Vaida
2023-10-30 / 20:36
Būtina išsaugoti visus Vincento Borisevičiaus pradinio ugdymo komplektus.
7 Rūta (Telšiai)
2023-10-30 / 12:55
Dėl Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinių klasių visų komplektų išsaugojimo ir naujų patalpų skyrimo. Būtina išsaugoti visus komplektus.
8 Neringa (Telšiai)
2023-10-30 / 12:42
Dėl Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinių klasių visų komplektų išsaugojimo ir naujų patalpų skyrimo.
9 Violeta
2023-10-30 / 09:00
Reikalauju atsižvelgti į savo piliečių nuomonę ir išsaugoti visus Vincento Borisevičiaus pradinio ugdymo komplektus
10 Loreta
2023-10-29 / 20:35
Dėl Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinių klasių visų komplektų išsaugojimo ir naujų patalpų skyrimo. Būtina išsaugoti visus komplektus.
11 Loreta (Telšiai)
2023-10-29 / 20:08
Ir taip jau mokytis pirmoje klasėje kasmet pretenduoja du vaikai į vieną vietą. Kodėl stengiamasi dar labiau apriboti galimybes vaikams patekti į šią mokyklą? Tai neteisinga!
12 Jolanta (Telšiai)
2023-10-29 / 12:15
Būtina išsaugoti visus Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinio ugdymo komplektus.
13 Henreta
2023-10-29 / 10:36
Būtina išsaugoti visus Vincento Borisevičiaus pradinio ugdymo komplektus
14 Ieva
2023-10-29 / 09:50
Būtina išsaugoti visus Vincento Borisevičiaus pradinio ugdymo komplektus.
15 Kristina
2023-10-29 / 08:57
Būtina išsaugoti visus Vincento Borisevičiaus pradinio ugdymo komplektus.
16 Gabrielė
2023-10-29 / 08:52
Būtina išsaugoti visus Vincento Borisevičiaus pradinio ugdymo komplektus.
17 Rasa
2023-10-29 / 07:59
Būtina ieškoti erdvesnių patalpų, o ne mažinti klasių skaičių. Neardykite to, kas sėkmingai funkcionuoja, verčiau padėkite išlikti tam, kas unikalu, kuo džiaugiasi daugybė miesto šeimų. Matykite ir išgirskite žmones.
18 Virginijus
2023-10-29 / 07:55
Būtina išsaugoti visus pradiniu klasiu komplektus.
19 Vytautas (Telšiai)
2023-10-29 / 07:28
Būtina išsaugoti visus Vincento Borisevičiaus pradinio ugdymo komplektus.
20 Virgilija
2023-10-28 / 23:37
Jau ir taip būna sunku čia patekti, norime, kad ir kiti mūsų vaikai galėtų mokytis TVBG
21 Dovilė
2023-10-28 / 23:30
Būtina išsaugoti visus Vincento Borisevičiaus pradinio ugdymo komplektus.
22 Lukrecija (Telšiai)
2023-10-28 / 23:24
Šioje mokykloje vietų trūkumą Telšiškiai stebi jau ne vienas dešimtmetis. Klasės labai mažos, pergrūstos mokiniais.
23 Monika (Telšiai)
2023-10-28 / 23:20
Būtina išsaugoti visus 8 pradinių kl. komplektus
24 Teresė (Telšiai)
2023-10-28 / 22:50
Dėl Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pradinių klasių visų komplektų išsaugojimo ir naujų patalpų skyrimo. Būtina išsaugoti visus komplektus.
25 Gražina
2023-10-28 / 22:30
Palikit ramybėje normalias mokyklas su normaliomis vertybėmis.
26 Fausta (Telšiai)
2023-10-28 / 22:12
Būtina išsaugoti visus 8 pradinių kl. komplektus.
27 Aurelija (Telšiai)
2023-10-28 / 21:52
Būtinai išsaugoti Telsiu Vincento Boriseviciaus pradinio ugdymo komplektus.
28 Gaudija
2023-10-28 / 20:57
Būtina išsaugoti visus 8 pradinių kl. komplektus.
29 Aurelija
2023-10-28 / 16:44
Esu už išsaugojima visu 8 pradiniu klasiu ir prašau surasti paralpas tinkančias pradinukams
30 Regina (Telšiai)
2023-10-28 / 16:29
Būtina išsaugoti visas aštuonias pradinukų klases.