Nuo 2024m. Sausio mėn. N1 kategorijos automobiliams primetama žemiausia taršos klasė.


Parašų: 104
Paramos: 30.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Amadėjus Vozbinas
  • Adresuota: Seimas,vyriausybė,Susisiekimo ministerija,Keliu direkcija
  • Kategorija: Kita

2023 m. liepos 12 d. I.Šimonytė ir M.Skuodis, prisidengiant kovos su taršiais automobiliais misija, pasirašė pataisą, dėl kelių mokesčio rinkliavos ir tuo paskelbė nuosprendį N1 kategorijos automobiliams iš JAV.
„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
2005 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 447 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“

Naujoje teisinio akto pataisoje nuo 2024 Sausio. numatomas diferencijuotas tarifas priklausomai nuo Euro 0 - Euro6 taršos klasių, neatsižvelgiant, nei į egzistuojančius alternatyvius teršalų emisijos standartus, nei faktinius išmetamų teršalų kiekius .
Teršalų kontrolės reglamentavimas JAV griežtesnis negu EU, o nuo 2014 m. JAV galiojantys standartai atitinka ir viršyja Euro6 standarto reikalavimus dėl teršalų emisijos. Tą patį faktą, patvirtina teršalų išmetimo matavimai, vykdant periodinę automobilių techninę apžiūrą. UAB „Tuvlita“ taršą matuoja remdamasi standartu Euro 6, ir tik atitikus šias sąlygas išduoda leidimą eksploatuoti automobilį keliuose.
Tačiau, JAV pagaminti ,ekologiški, bet oficialiai į EU šalis neimportuoti automobiliai, neturi ir negali turėti europinio Euro 6 standarto sertifikato . Tokiu būdu, renkant mokesčius, aukščiausias taršos normas atitinkantys nauji ar apynaujai JAV automobiliai Lietuvoje, tampa pačios žemiausios taršos klasės Euro 0.
Po kreipimosi į Lietuvos kelių direkciją gavome atsakymą:
“ Jeigu neturėsite įrodančio dokumento taršos lygį, tuomet, teks įsigyti brangiausią vinjetę, pagal taršos lygį Euro 0.”
Į klausimą, kas tą dokumentą gali išduoti, gavome cinišką pasiūlymą kreiptis į automobilio gamintoją JAV ir gauti iš gamintojo EURO 6 sertifikatą.
Žiūrint į teisinius dokumentus, iškarto matome, kad Kelių Direkcijos atsakymas prieštarauja dokumento: „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ punktui kuriame teigiama kad vėliau nei 2006 pagamintam, Lietuvoje registruotam automobiliui priskiriama Euro 4 klasė“, o papildomi dokumentai reikalingi siekiant įrodyti aukštesnę nei Euro 4 klasę :
„ Transporto priemonės, pirmą kartą įregistruotos Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje po 2006 m. spalio 1 d., atitinka EURO IV arba mažiau taršią emisijos klasę. Siekiant įrodyti transporto priemonių, pagamintų iki šios datos ir įregistruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ir trečiosiose šalyse įregistruotų transporto priemonių atitiktį EURO IV arba mažiau taršiai emisijos klasei, pateikiamas gamintojo ar oficialaus jo atstovo išduotas sertifikatas (pažyma). Nepateikus tokio dokumento kontrolę vykdantiems pareigūnams, laikoma, kad transporto priemonė šios klasės neatitinka.“

Todėl prašome:
1.Išaiškinti, dėl įstatyme numatyto vėliau nei 2006 m. pagamintų automobilių atitikimo Euro 4 klasei.
2.Išaiškinti, šio įstatymo pritaikymą, apskaitant taršos ir kelių mokesčius.
3.Išaiškinti, dokumentų, nustatančių ne EU zonoje pagamintiems ekologiškiems automobiliams taršos emisijos alternatyvių standartų atitikimo Euro standartams patvirtinimo tvarką.
4.Papildyti 2023 m. liepos 12 d. I.Šimonytės ir M.Skuodžio pasirašytą pataisą, prie Euro 0-6 klasių pridedant alternatyvių sertifikavimo sistemų klases, ar tiesiog nurodant CO2 emisija gramais, kaip šiuo metu apskaitomas taršos mokestis automobilio registravimo metu.

# Vardas Komentaras
1 Karolis
2023-11-14 / 21:50
Negalima sugalvot KVAILŲ mokesčių ar rinkliavos visko iki galo neišsiaiškinus ir nepasiruošus. Kvaila ir nagla vyriausybė.