Reginos Bramanienės atleidimas iš mokymo pareigų


Parašų: 3
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Anonimas Anonimavičienė
  • Adresuota: Šiaulių „Romuvos“ progimnazija
  • Kategorija: Kita

Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į mokytojos Reginos Bramanienės mokymo metodus bei jos nesugebėjimą veiksmingai perduoti žinias mokiniams. Šiuo laišku, aš, mokinys/ė, pateikiu oficialų prašymą atleisti mokytoją iš mokymo pareigų.

Pastebėjau, kad mokytoja Bramanienė demonstruoja didelį nekompetentingumą, negebėjimą tinkamai pasiruošti pamokoms ir kartais klaidžioja taisydama mūsų darbus, kuriuos esame pateikę. Tai ne tik kenkia mūsų mokymosi procesui, bet ir sumažina mūsų pasitikėjimą mokyklos sistema bei mokytojų kompetencija.

Papildomai, pastebėjau, kad mokytojos klaidos taisymo metu tampa dažna praktika, dėl kurios mūsų pažangos lygis kenčia, o mokymosi rezultatai yra nepatenkinami. Mano nuomone, tai ne tik mano asmeninės pastabos, bet ir atspindi visos mokyklos mokinių nuomonę.

Pateikdamas šį prašymą, mano tikslas yra ne tik apsaugoti save nuo netinkamo mokymo proceso, bet ir prisidėti prie bendro geresnio mokymosi klimato mokykloje. Tikiu, kad šio žingsnio pasekmės bus teigiamos tiek mums, mokiniams, tiek ir visai mokyklai.