VASP veikla Lietuvoje


Parašų: 12
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: VASP Association Lithuania
  • Adresuota: VRM, Lietuvos Bankas, FNTT, Seimas
  • Kategorija: Kita

Kreipiamės į VRM ir susijusias institucijas, dėl inicijuojamo LR Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo:

7. Pakeisti 25 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, ketinantis vykdyti ar vykdantis virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, visą veiklos laikotarpį privalo:
1) akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė – turėti įregistruotą ne mažesnį kaip 125 000 eurų įstatinį kapitalą, kurį formuojančias lėšas turi įnešti į sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje arba Europos Sąjungos valstybės narės kredito įstaigoje, turinčioje filialą Lietuvos Respublikoje, ir nuolat palaikyti ne mažesnį kaip 125 000 eurų dydžio nuosavą kapitalą;

Prašome leisti VASP leisti laikyti įstatinį kapitalą EU banke, kadangi toks reikalavimas sukelia nepagrįstą kliūtį VASP veiklai Lietuvoje. Šiuo metu yra tik pora/keli specializuoti bankai, kurie galėtų tokią sąskaitą atidaryti VASP, dėl turimos licencijos rizikos apetito, tai iškreipia konkurenciją ir šių bankų paslaugų VASP kainodarą.