Lietuvos žemės ūkio žlugdymo politikai NE


Parašų: 31
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Dovydas Rutkauskas
  • Adresuota: Žemės Ūkio Ministerija
  • Kategorija: Kita

Lietuvoje paaštrėjo žemės ūkio žlugdymo politika kai ministru tapo Kęstutis Navickas. Ūkininkų viešas nepasitikėjimas šiuo ministru dėl nekompetentingo vadovavimo ministerijai ir žemės ūkiui išreiškiamas jau ne pirmą kartą, tačiau vyriausybė nesiima jokių veiksmų. Dėl ministerijos neveiksnumo sprendžiant pieno krizę Lietuvos gyvulininkystės sektorius ženkliai sumažėjo, pradėjo nykti pieno ūkiai. Jog nebankrutuotų ūkininkai pradėjo keisti ūkio kryptį į augalininkystę, tačiau ministerija griežtai spaudžia atkurti pievas iš dirbamų laukų, kas reiškia jog ūkininkus verčia užsiimti nuostolinga veikla arba bankrutuoti. Taip pat 2023 metais ŽŪM išleistos taisyklės dėl daugiamečių pievų atkūrimo yra nesąžiningos, nes liečia ne visus ūkininkus vienodai, o tik tuos kurie pievas pavertė dirbamais laukais paskutiniai, taip pat šios taisyklės yra užkertančios kelią daliai jaunųjų ūkininkų įkurti savo norimą ūkį, nes dėl žemės sklypų stokos įkūrus ūkį buvusioje daugiametėje pievoje, ministerija neleidžia užsiimti norima veikla, ir reikalauja didžiąją dalį sklypo atkurti į pievą, kuri nėra susijusi su žemės ūkio produkcine veikla.

Ūkininkai reikalauja peržiūrėti Lietuvos žemės ūkio politiką dėl gyvulininkystės ūkių, stabdyti reikalavimą atkurti daugiametes pievas ir palikti 2023 galiojusią žymėtų dyzelinių degalų naudojimo tvarką.

# Vardas Komentaras
1 Rasita
2024-01-11 / 17:05
Lietuva žemės ūkio kraštas, prioritetai turi būti teikiami žemės ūkio intensyvaus vystymo politikai.