Lietuvoje pensijos bus mažiausios Europos Sąjungoje tol, kol Lietuva neratifikuos esminių Europos socialinės chartijos punktų.


Parašų: 252
Paramos: 105.00 EUR


  • Autorius: Naglis Puteikis
  • Adresuota: LR Prezidentui G. Nausėdai
  • Kategorija: Kita

Peticija LR Prezidentui G. Nausėdai

Lietuvoje pensijos bus mažiausios Europos Sąjungoje tol, kol Lietuva neratifikuos esminių Europos socialinės chartijos punktų.

DĖL EUROPOS SOCIALINĖS CHARTIJOS RATIFIKAVIMO

Lietuva pagal pensijų dydį – paskutinė Europos Sąjungoje:
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/arunas-milasius-maziausios-es-pensijos-ir-didziausios-palukanos-mes-laisva-valia-nusprendeme-remti-svedu-pensininkus-95633341

Taip yra dėl to, kad valdantieji iki šiol neratifikavo pensininkams ir mažų pajamų žmonėms labai svarbių trijų Europos socialinės chartijos punktų –
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.42260.

2000 metais, Seime ratifikuojant šią konvenciją https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.134157?jfwid=32wf8xxf , tuometinė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė pasiūlė šią chartiją ratifikuoti su šiomis išlygomis:
„Dėl ekonomikos raidos sunkumų bei ribotų finansinių išteklių atidėti vėlesniam ratifikavimui įsipareigojimus dėl pagyvenusių žmonių teisių į socialinę apsaugą (23 straipsnis), teisių į apsaugą nuo skurdo ir socialinės atskirties (30 straipsnis), garantuoti socialinės apsaugos lygį, kuris atitiktų Europos socialinės apsaugos kodekso reikalavimus (12 straipsnio 2 ir 3 punktai) ir padaryti būsto kainą prieinamą tiems, kurie neturi pakankamai lėšų (31 straipsnio 3 punktas)“.

Esame įsitikinę, kad Lietuvos ekonomika jau senai yra pasiekusi tokį lygį, kuris laisvai leistų įgyvendinti anksčiau neratifikuotus minėtos chartijos punktus.

Todėl kreipiamės į LR Prezidentą G. Nausėdą, prašydami, kad jis realizuotų savo rinkiminį pažadą kurti „Gerovės Lietuvą“ ir kreiptųsi į Seimą, siūlydamas kiek įmanoma skubiau ratifikuoti šiuos Europos socialinės chartijos straipsnius:

12 straipsnio 2 punktas. Išlaikyti tinkamo lygio socialinės apsaugos sistemą – bent tokio, kuris yra būtinas Europos socialinės apsaugos kodeksui ratifikuoti.
23 straipsnis. Pagyvenusių žmonių teisė į socialinę apsaugą.
Siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinta pagyvenusių žmonių teisė į socialinę apsaugą, Šalys įsipareigoja tiek tiesiogiai, tiek bendradarbiaudamos su viešosiomis ar privačiomis organizacijomis imtis atitinkamų priemonių arba remti jas, ypač tų, kuriomis:
- sudaromos sąlygos pagyvenusiems žmonėms kuo ilgiau būti naudingais visuomenės nariais šiais būdais:
a) skiriant pakankamai lėšų, leidžiančių jiems normaliai gyventi ir aktyviai dalyvauti visuomenės, socialiniame ir kultūriniame gyvenime;
b) teikiant informaciją apie paslaugas ir lengvatas, kurios numatytos pagyvenusiems žmonėms, ir apie jų galimybes naudotis jomis;
- sudaromos sąlygos pagyvenusiems žmonėms laisvai pasirinkti gyvenimo būdą ir gyventi nepriklausomiems jiems įprastoje aplinkoje tiek, kiek jie norės ir galės, šiais būdais:
a) aprūpinant juos gyvenamuoju plotu, atitinkančiu jų poreikius ir sveikatos būklę, arba teikiant pakankamą paramą jų būstui tinkamai pertvarkyti;
b) teikiant medicinos priežiūrą ir paslaugas atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;
- garantuojama įstaigose gyvenantiems pagyvenusiems žmonėms atitinkama globa, kartu gerbiant jų asmeninį gyvenimą, ir dalyvavimas priimant sprendimus dėl jų gyvenimo sąlygų šiose įstaigose.
30 straipsnis. Teisė į apsaugą nuo skurdo ir socialinės atskirties.
Siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinta teisė į apsaugą nuo skurdo ir socialinės atskirties, Šalys įsipareigoja:
a) laikydamosi visuotinai priimtino ir suderinto požiūrio, imtis priemonių ir plėsti veiksmingas galimybes, kad darbas, būstas, mokymas, išsilavinimas, kultūra, socialinė ir medicinos pagalba būtų prieinami skurdo ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenantiems asmenims bei jų šeimoms arba tiems, kuriems gresia pavojus patekti į tokią padėtį;
b) peržiūrėti šias priemones, kad prireikus jos būtų pertvarkytos.
31 straipsnio 3 punktas: Padaryti būsto kainą prieinamą tiems, kurie neturi pakankamai lėšų.

Petras Gražulis
Naglis Puteikis
Tadeuš Jacukovič

# Vardas Komentaras
1 TADEUŠ (Vilnius)
2024-01-28 / 18:27
LR šiurkščiai pažeidžia vienišus pensininkus jų konstitucinės bei žmogaus teises. LR privalo pasirašyti minėta Soc.Chartija pilnai nes tai pažeidžia Europos teisę. Pragyvenimo minimumas LR yra 750eu o ne 176.
2 Irma (Panevėžys)
2024-01-24 / 16:54
Kaip pragyventi iš 354.00 eurų pensijos???Tegul atsako prezidentas....
3 Aldona
2024-01-24 / 16:40
Neteisingos formulės ,neteisingai skaičiuojamas atlyginimas iki 1994 m ,tarsi būtume uždirbę po 1-2 litus.Privalo tai pakeisti.
4 Rasa (Klaipėda)
2024-01-24 / 15:22
Gėda su tokiomis pensijomis. Nesąžininga, kad žmogus visą gyvenimą dirbęs ir mokėjęs mokesčius gyventų skurde.
5 Rimantė (Klaipėda)
2024-01-23 / 20:57
Pritariu peticijai. Mažiausios pensijos ES, kelkime pensijos lygį!
6 Dalė
2024-01-23 / 13:53
Turi žmogus gauti pensijos,bent 75% atlyginimo. Mokesčius tai išskaičiuoja nemažus. Kada reikia pensijos gauti ,jau pinigų nėra.
7 Robertas
2024-01-22 / 22:07
Teikti seimui už kiek gali oriai pragyventi pensininkas per mėn. Lietuvoje.
8 Bernadeta (Klaipėda)
2024-01-22 / 19:36
Pensijos nepateisinamai mažos ,didelis skaičius pensininkų gyvena skurde
9 Saulius
2024-01-22 / 16:35
Palaikau pensijos turi but didesnes.juk europos sajungoj esam.
10 Vaidas (Vilnius)
2024-01-21 / 22:05
Palaikau. Mes turime pasirūpinti pačiais silpniausiais ir pažeidžiamiausiais. Mūsų pensininkai neturi likti ant skurdo ribos!
11 Arturas (Kaunas)
2024-01-21 / 20:31
Gėda Europoje su tokiomis mažomis pensijomis. Lietuvos pensininkai - trečiarūšiai europiečiai ???
12 Remigijus (Klaipėda)
2024-01-21 / 20:06
Gėda Europoje su tokiomis mažomis pensijomis. Lietuvos pensininkai - trečiarūšiai europiečiai ???
13 Česlovas
2024-01-21 / 19:26
Manau ,kad Lietuvoje yra stipriai išvagiamas Lietuvos Valstybės biudžetas. Dėl šios priežasties kenčia labiausiai pažeidžiami pensininkai.
14 Stanislovas
2024-01-21 / 17:20
Mažiausios pensijos EU - tai katastrofa Lietuvos žmonėms!
15 Kęstutis (Ignalina)
2024-01-21 / 16:45
Lietuvių Tautinio Centro pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Žygeivių Sąjungos pirmininkas
16 Nijolė (Palanga)
2024-01-21 / 16:24
Gėda Europoje su tokiomis mažomis pensijomis. Lietuvos pensininkai - trečiarūšiai europiečiai ???