Priėmimas į aukštąsias mokyklas 2024m.


Parašų: 47
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Viltė Eidrigevičiūtė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
  • Kategorija: Kita

Kreipiames į Lietuvos abiturientus kurie baigia mokyklą 2024m. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos nutarimą stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2024 m. ir vėliau, bus taikomi vienodi minimalūs reikalavimai tiek stojant į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas. Privaloma išlaikyti ne mažiau nei 3 valstybinius brandos egzaminus ( Lietuvių kalba ir literatūra, matematika ir vienas laisvai pasirinktas). Tai reiškia, kad abiturientai kurie nelaiko matematikos egzamino, neturi galimybės įstoti net į valstybės nefinansuojamą vietą. Šiems moksleiviams lieka tik profesinės mokyklos. Moksleiviai kurie baigė mokyklą 2023m. pagal seną mokymosi programą, neišsilaikę matematikos egzamino turėjo ir vis dar turi galimybę įstoti į valstybės nefinansuojamą vietą. Kaip "Lamabpo" įvardinta, kad stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję ankstesniais metais, turi tenkinti jų mokyklos baigimo metais galiojusius minimalius rodiklius. Taigi, siekiant teisingumo ir vienodų reikalavimų stojant į aukštąsias mokyklas, kviečiu visos Lietuvos abiturientus baigiančius mokyklą 2024m. pasirašyti peticiją dėl jūsų išsilavinimo. Tikimės, kad Lietuvos Respublikos švietimo ministerija atsižvelgs į jūsų prašymą.
Dėl daugiau informacijos skaitykite: https://lamabpo.lt/priemimo-reikalavimai-stojantiesiems-2024-metais/

# Vardas Komentaras
1 Kamilė (Klaipėda)
2024-03-04 / 20:48
Prašome atkreipti dėmesį į mokinių patiriama stresą.
2 Sofija (Kaunas)
2024-02-01 / 19:13
Neteisybė, kad žmogus pereinantis iš paauglių į vyresniųjų paauglių gyvenimą negali mokytis norimų dalykų.