Prekyba Jogurtu su aguona ir migdolais


Parašų: 4
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Edgaras Pralgauskis
  • Adresuota: AB Pieno žvaigždės
  • Parašai renkami iki: 2024-04-26
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Kiekvienų metų pabaigoje prekyboje pasirodo AB "Pieno žvaigždės" jogurto linijos Smilga produkas "jogurtas su aguona ir migdolais" . sekančių metų pradžioje t.y. sausio vaiduryje-pabaigoje šio jogutro prekyboje nebėra.
Žmonėms patinka šio jogurto skonis, išvaizda, pateikimas ir mėgavimosi terminas yra per trumpas. Taip pat negalima sukaupti atsargų einamiesiems metams, kadangi jogurto galiojimo terminas nėra ilgas, daugmaž pora mėnesiu, ko pasekoje sandėliuoti ilgajam terminui neįmanoma,
Reikalaujame AB "Pieno žvaigždės" prekiauti Jogurtu su aguona ir migdolais nepertraukiamai ištisus metus. Prekybos taškai turi būti nemažiau prieinami kaip ir žiemos laikotarpiu.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime