Nuteisti UAB "Stebulė"ir su ja nebedirbti


Parašų: 0
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Teodoras Grigaliūnas
  • Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2024-05-10
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Prisidengdama sanitariniu kirtimu, UAB "Stebulė" nelegaliai iškirto vien visiškai sveikas pušis Vilniaus miesto savivaldybės valdomoje Pavilnių girininkijoje, Antakalnyje. Anot prie medžio prisegto rašto, "atrankinio sanitarinio kirtimo metu bus šalinami stipriai liemenų kenkėjų pažeisti" medžiai. Tačiau visi iki vieno iškirsti medžiai nors ir seni, buvo visiškai sveiki. Visos nuotraukos/įkalčiai yra sukelti į Facebook'o grupę: https://www.facebook.com/groups/antakalnieciubendruomene/permalink/10159999844252507/

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime