Kanapių (THC) legalizavimas


Parašų: 34
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Klaudijus Slanina
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas
  • Parašai renkami iki: 2025-06-30
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Tai padėtų kovoti su juodąja rinka ir sumažinti su narkotikais susijusį nusikalstamumą. Dabar kanapių prekyba yra nekontroliuojama ir pavojinga tiek pirkėjams, tiek pardavėjams, kurie rizikuoja savo gyvybe, sveikata ir teise. Legalizavus kanapes, jų gamyba ir pardavimas būtų reguliuojami, ir apmokęstinami, o tai sumažintų konfliktus, smurtą ir korupciją. Be to, legalizavimas leistų valstybei užtikrinti kanapių kokybę ir saugumą,
kad vartotojai negautų sumaišytų ar nuodingų medžiagų. Šis argumentas yra pagrįstas daugelio šalių, kurios legalizavo kanapes, patirtimi.
Pavyzdziui, Vokietija nuo balandzio 1-osios legalizuos kanapes ir tikisi, kad tai padės kovoti su juodąja rinka ir sumažinti su narkotikais susijusį nusikalstamumą.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime