Siekiame išsaugoti nuo rajono centro nutolusių miestų ir miestelių gimnazijas.


Parašų: 5 071
Paramos: 405.00 EUR


  • Autorius: Tryškių miestelio bendruomenė
  • Adresuota: LR Prezidentui, LR Seimo nariams, LR Vyriausybei, LR Vyriausybės Peticijų komisijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai.
  • Kategorija: Kita

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių“ 2023 m. gruodžio 20 d. Nr. 995 redakciją numatoma nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. gimnazijose neleisti komplektuoti III gimnazijos klasės, jei joje mokysis mažiau nei 21 mokinys, o nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. palies ir IV klasės mokinius. Tokiu atveju III kl., o 2025 m. IV kl. mokiniai turės įgyti vidurinį išsilavinimą kitoje gimnazijoje.
Siekdami išsaugoti nuo rajono centro nutolusių miestų ir miestelių gimnazijas taip sudarant palankias mokymosi sąlygas kaimiškų vietovių vaikams įgyti vidurinį išsilavinimą, kategoriškai NEPRITARIAME „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių“ 2023 m. gruodžio 20 d. Nr. 995 redakcijai, kuri įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 2 d.
Šis nutarimas neapgalvotas, nepasvertos visos neigiamos pasekmės, kurias sukels nutolusių nuo rajono centrų gimnazijų uždarymas. Nutarimas yra ydingas vietos bendruomenėms, vaikų sveikatai ir išsilavinimui. Tai turės įtakos regionų gyventojų skaičiui, regionai ims tuštėti.
Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame keisti taisyklių antro priedo nurodytą privalomą kriterijų „Mažiausias mokinių skaičius“ viduriniame ugdyme (Eilės Nr. 4) iš 21 į 12. Taisyklių antro priedo pastabose reikalaujame išdėstyti tikslinimą, kad gimnazijose kuriose susidaroma po vieną III ir IV gimnazijos klases nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. „Mažiausias mokinių skaičius“ 12 mokinių skaičių III gimnazijos klasėje, 2025 m. rugsėjo 1 d. 12 mokinių skaičių IV gimnazijos klasėje.

Data Rezultatas
2024-06-11

Gautas atsakymas iš Lietuvos savivaldybių asociacijos į nepriklausomo juristo kreipimąsi dėl nuo rajono centro nutolusių miestų ir miestelių gimnazijų išsaugojimo.

Atsakyme teigiama, kad ,,Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau - LSA) pritaria piliečio Mariaus Kadelskio
kreipimesi išsakytam siekiui išsaugoti nuo rajono centro nutolusių miestų ir miestelių gimnazijas, taip vaikams sudarant palankesnes ir emociškai saugesnes mokymosi sąlygas įgyjant vidurinį išsilavinimą."

Visą atsakymą skaitykite čia.

2024-06-12

Gautas atsakymas iš Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio Juliaus Lukošiaus į nepriklausomo juristo išsiųstą kreipimąsi dėl nuo rajono centro nutolusių miestų ir miestelių gimnazijų išsaugojimo.

Atsakyme teigiama, kad atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta rašte, ,,<...> nepritariame siūlymui, kad visoms gimnazijoms, kurioms tinklo kūrimo taisyklėse nustatyta galimybė sudaryti po vieną III gimnazijos ir IV
gimnazijos klasę, būtų leidžiama sudaryti jas, jei yra ne mažiau kaip po 12 mokinių."

Visą atsakymą skaitykite čia.# Vardas Komentaras
1 Saida
2024-03-24 / 22:01
Pritariu, kad kaimiškose vietovėse būtų išsaugotos klasės ir užtikrintas mokymasis vaikams
2 Paulius (Vabalninkas)
2024-03-24 / 21:35
Nepritariu mažų miestelių gimnazijų ir mokyklų naikinimui!!
3 Gabija (Vabalninkas)
2024-03-24 / 21:31
Nepritariu mažų miestelių gimnazijų ir mokyklų naikinimui!
4 Jūratė
2024-03-24 / 21:27
Nepritariu gimnazijų uždarymui miesteliuose ir kaimiškose vietovėse. Jas būtina išsaugoti.
5 Audronė (Vabalninkas)
2024-03-24 / 21:22
Prieštarauju mažų miestelių gimnazijų naikinimui !!!
6 Gajus (Vabalninkas)
2024-03-24 / 21:22
Naikint ir tesugebat. Gal metas ką nors sukurt. Kur mokytis apylinkės vaikams? Į Biržus, Panevėžį, Pasvalį ar Kupiškį važiuot? Apgailėtina valdžia, griaunanti švietimą.
7 Jurgita (Prienai)
2024-03-24 / 21:19
Nepritariu gimnaziju uždarymui,nesunaikinkim kaimo!
8 Jolanta
2024-03-24 / 20:21
Nepritariu gimnazijų uždarymui mažuose miesteliuose.
9 Robertas (Trakai)
2024-03-24 / 20:21
Nepritariu gimnazijų naikinimui mažuose miesteliuose
10 Rasa (Vabalninkas)
2024-03-24 / 20:07
Vaikai turi būti ugdomi ir kaimuose,netik mieste.Nustokit uždarynėt mokyklas.
11 Robertas (Vabalninkas)
2024-03-24 / 20:05
Labai reikalinga vidurinė mokykla vaikams,12 klasių.Besimokančių tikrai yra.Neskriauskit kaimų
12 Justina (Vabalninkas)
2024-03-24 / 19:57
Nepritariu Gimnazijų naikinimui mažuose miesteliuose
13 Rūta
2024-03-24 / 19:55
Miesteliuose turi likti kultūros židiniai - mokyklos.
14 Laura (Kėdainiai)
2024-03-24 / 19:53
Nepritariu miestelių gimnazijų uždarymui. Palikti Kėdainių r. Akademijos gimnaziją vaikams.
15 Rasa
2024-03-24 / 19:25
Būtina išsaugoti, dėl tautos perspektyvinės gerovės
16 Aleksandra (Panevėžys)
2024-03-24 / 19:15
Nepritariu gimnazijų naikinimui mažuose miesteliuose.
17 Ilona
2024-03-24 / 19:08
Būtina išsaugoti atokiau nuo rajono centrų nutolusias ugdymo įstaigas tuo pačiu ir gimnazijas
18 Ina
2024-03-24 / 19:08
Kiek galima eksperimentuoti su mūsų vaikais. Leiskime jiems ramiai įgyti išsilavinimą ir kuo arčiau namų.
19 Dalia (Vabalninkas)
2024-03-24 / 19:07
Nedidinti mokinių skaičiaus gimnazinėse klasėse.
20 Jolanta (Vabalninkas)
2024-03-24 / 18:55
Gimnazzijai reikaligos III- IV klasės. Miestelių mokiniai turi turėti galimybes mokytis savo mokyklose. Jose mokiniams taip pat suteikiamas kokybišjas ugdymas.
21 Vaida (Skuodas)
2024-03-24 / 18:47
Nenaikinkite mazu miesteliu gimnaziju, jos puikiai gyvuoja
22 Laima (Kaunas)
2024-03-24 / 18:03
Švietimo įstaiga, mokykla, gimnazija turi veikti vaiko gyvenamoje vietovėje. Vaikai turi mokytis, siekti savo svajonių nesvarbu kurioje vietovėje gyvena.
23 Gintarė (Kėdainiai)
2024-03-24 / 15:24
Nepritariu Akademijos gimnazijos uždarymui, kaimo mokyklos reikalingos nes taip ir nyksta kaimai kai viskas uždaroma. Pasirašau už Akademijos gimnazijos išsaugojimą.
24 Jovita (Prienai)
2024-03-24 / 13:47
Jeigu uždarysite kaimo, rajono mokyklas, žinoma, atsiras daug pigios darbo jėgos, bet ar būtent to mums reikia? Leiskit vaikams mokytis, siekti savo svajonių, o ne priešingai užkirskite kelią.
25 Vidmantas (Jurbarkas)
2024-03-24 / 12:55
Jeigu bus uždarytos mažos gimnazijos mokiniams teks toli važiuoti ir galimai jie visai nesimokys. Po kelių metų nunyks ir maži miesteliai, nes jaunos šeimos nenorės ten gyventi
26 Janina
2024-03-24 / 10:27
Mokyklos kaimuose yra ir savotiški kultūros centrai
27 Paulius (Jieznas)
2024-03-24 / 01:52
Tikiuosi,kad nebus,sunaikintos,miestelių mokyklos.
28 Valda (Marijampolė)
2024-03-23 / 22:58
Mokykloms išlikti būtina! Mes ne seimo nariai, vaikų vežioti į privačias mokyklas neturime galimybės!!!
29 Neringa (Rūdiškės)
2024-03-23 / 22:13
Senovėje net su keliais mokiniais mokyklos egzistuodavo. O dabar kas darosi ??? Pikta, jog valdžioje nemąstantys…
30 Vilija (Kėdainiai)
2024-03-23 / 20:34
NE regionų naikinimui! Esu už Kėdainių r. Akademijos gimnazijos išsaugojimą.