Del kelio Rokiškio raj. Panemunėlio gel.st - Augustinava remonto/asfaltavimo darbų pradėjimo


Parašų: 6
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Panemunėlietė
  • Adresuota: Lietuvos Automobilių Kelių direkcija
  • Parašai renkami iki: 2024-06-14
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Šia peticija pageidaujame Lietuvos Automobilių Kelių direkcijos kad kuo greičiau būtų pradėti Privažiuojamojo kelio prie Augustinavos nuo kelio Panemunėlio g. st. – Laičiai – Skapiškis kelio remonto/asfaltavimo darbai

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Petras
2024-03-20 / 22:47
Žmones negi gailą parašą padėti kad būtų pagaliau atsižvelgta ir būtų pradėti darbai