Padaryti naują ar pakeisti esantį autobuso maršrutą Klaipėdoje.


Parašų: 5
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Joris Januškevičius
  • Adresuota: Klaipėdos keleivinis transportas
  • Parašai renkami iki: 2024-06-15
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Reikėtų, kad butų padarytas naujas arba pakeistas esantis autobuso maršrutas kuris butų nuo Jūrininkų st. iki Senosios Panevėžio st. per centrą Taikos pr., nes nėra labai patogių maršrutų kurie važiuoja per centrą į Senają Panevėžio st., o 18 autobusas važiuoja labai ilgai per paupį , 22B važiuoja labai retai ir M5 brangus.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Dalia (Klaipėda)
2024-03-19 / 06:39
Iš Senosios Panevėžio stotelės negali nuvažiuoti į Manto,Tiltų,Senojo turgaus g.,nes nėra autobuso. Norim autobuso važiuojančio centru.