Reikalaujame gerbti vaikų teisę mokytis baltarusių kalba Lietuvoje


Parašų: 11
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Vadim Maksimovich
  • Adresuota: ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA, Lietuvos Respublikos Seimas
  • Parašai renkami iki: 2024-06-22
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Mes, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos tėvų ir mokytojų iniciatyvos grupė, reiškiame susirūpinimą dėl baltarusių kalbos mokymo mūsų gimnazijoje sustabdymo.

Baltarusių kalba yra mūsų kalba, kultūros paveldas ir nacionalinio identiteto simbolis. Manome, kad baltarusių kalbos išsaugojimas ir palaikymas yra svarbus mūsų tautos gyvenimo ir ateities aspektas.

Šita situacija gali sumažinti baltarusių kalbos supratimą ir naudojimą tarp mūsų vaikų.

Tai gali sukelti mūsų tautos vienybės ir kultūros tapatybės praradimą.

Raginame mūsų šalies vadovybę ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją nesustabdyti mokymo baltarusių kalba mūsų gimnazijoje.

Mes prašome suteikti galimybes vaikams mokytis baltarusių kalbos, taip pat reikiamas edukacines medžiagas ir kvalifikuotus mokytojus.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime