Reikalavimas paskirti Liną Idzelį Lietuvos Kariuomenės Vadu


Parašų: 0
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Karolis Mikalajūnas
  • Adresuota: LR Seimas
  • Parašai renkami iki: 2024-06-23
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Mes, Lietuvos piliečiai ir rūpestingi šalies patriotai, kreipiamės į valdžios institucijas su ryžtingu prašymu paskirti Liną Idzelį Lietuvos Kariuomenės vadu.

Šiandieniniai tarptautiniai iššūkiai ir saugumo grėsmės reikalauja ne tik kompetentingos, bet ir inovatyvios, ryžtingos lyderystės. Linas Idzelis yra asmuo, kuris demonstravo savo gebėjimus, intelektą ir vadovavimo sugebėjimus įvairiose srityse, kurios yra išskirtinai svarbios mūsų šalies saugumui.

Idzelis yra žinomas savo profesionalumu ir gebėjimu suderinti strategiją su praktika. Jo karjera, tarnavimas ir įžvalgos daro jį tinkamu kandidatu užimti aukščiausią kariuomenės vadovo pareigą.

Pasitikėjimas šiuo kandidatu būtų ne tik signalas mūsų kariuomenės pajėgumams, bet ir svarbus žingsnis siekiant užtikrinti saugumą ir stabilumą mūsų šalyje bei regione.

Dėl šių priežasčių, mes raginame Lietuvos valdžios institucijas atidžiai apsvarstyti mūsų prašymą ir paskirti Liną Idzelį Lietuvos Kariuomenės vadu.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime