Dėl Didžiojo penktadienio (prieš Velykas) paskelbimo nedarbo diena


Parašų: 39
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Inga Gaubaitė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Parašai renkami iki: 2024-06-29
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Gerbiami Lietuvos Respublikos Seimo nariai,

Kreipiamės į Jus su prašymu paskelbti Didįjį penktadienį (prieš Velykas) nedarbo diena Lietuvoje.

Didysis penktadienis yra ypatinga diena ne tik krikščionims, bet ir žmonėms, norintiems praleisti daugiau laiko su savo šeima ir artimaisiais.

Krikščionims – tai diena susikaupimui, maldai ir atgailai. Daugelis krikščionių norėtų turėti daugiau laiko šiai dienai tinkamai paminėti. Religijos nepropaguojantiems žmonėms – Didysis penktadienis gali būti proga atsipalaiduoti ir sumažinti stresą. Tai gali pagerinti jų psichinę ir fizinę sveikatą.

Paskelbus Didįjį penktadienį nedarbo diena, žmonės turėtų daugiau laiko praleisti su savo šeimomis ir bendruomenėmis. Tai gali sustiprinti socialinius ryšius bei sumažinti socialinę atskirtį.

Nors kai kurie verslininkai gali nerimauti, kad, paskelbus Didįjį penktadienį nedarbo diena, sumažės produktyvumas, tačiau priešingai – tai gali paskatinti ekonomiką. Pavyzdžiui, žmonės turėtų daugiau laiko apsipirkti ir leisti laiką pramogoms, o tai padidintų prekybos ir paslaugų sektorių pajamas. Taip pat, paskelbus Didįjį penktadienį nedarbo diena, paskatintume turizmą. Daugelis žmonių šią dieną norėtų keliauti į religines vietas, pavyzdžiui, Šiluvą ar Kryžių kalną.

Be kita ko, Lietuva yra daugiakultūrė ir daugiakonfesinė šalis. Paskelbus Didįjį penktadienį nedarbo diena, būtų parodyta pagarba krikščionių tikėjimui ir religijos laisvei.

Didysis penktadienis jau yra nedarbo diena daugelyje Europos šalių, pavyzdžiui, Latvijoje, Estijoje, Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje ir t.t.. Tai rodo, kad ši diena yra svarbi ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai.

Tikimės, kad Seimas atsižvelgs į šį prašymą ir Didysis penktadienis taps nedarbo diena Lietuvoje.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime