Dėl Vaišvydavos vietovės


Parašų: 5
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Vytautas Geniunas
  • Adresuota: Kauno Miesto Savivaldybė
  • Parašai renkami iki: 2024-07-31
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Laba diena, mielas Kauno mere, mes Vaišvydavos gyventojai, norime, kad būtų Vaišvydava (Kauno rajonu), kaip ir buvo seniau. Nes norime mes, Vaišvydavos gyventojai, kad būtų pagražintas statutas į rajoną, nes kaip prijungėte be mūsų žinios ir padarėte miestu, nuo to mums nepagerėjo gyvenimas, mes kaip likome taip ir liksime ir laikysime save kaimu (kaimieciais). Mielas mere prašome jūsų gražinkite senas ribas, tebūnie būna Kauno rajonu nuo Garšvės g. Ir iki pat Dubravų girininkijos (Dubravos medelynas).

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime