Leisti baigti ūkininko kursus neturintiems pagrindinio išsilavinimo


Parašų: 38
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Juozas Kumočius
  • Adresuota: Žemės ūkio ministerija
  • Parašai renkami iki: 2024-06-14
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Žmogus norintis registruoti ūkį, privalo baigti žemės ūkio kursus. Problema tame, kad norint juos baigti, yra privalomas pagrindinis (10-ties klasių) išsilavinimas. Dauguma ūkininkų sutinka su tuo, kad norint būti ūkininku ir tvariai bei pelningai ūkininkauti pilnai pakanka pradinio (8-nių klasių) išsilavinimo. Neleiskime Lietuvos kaimui mirti ir plėtokime žemės ūkį.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime