PETICIJA Dėl sąžinės kankinio Petro Gražulio persekiojimo kaip precedento bausti už religines ir politines pažiūras


Parašų: 235
Paramos: 45.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Marius Kundrotas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos politinės partijos, Lietuvos religinės bendruomenės, Lietuvos pilietinė visuomenė
  • Parašai renkami iki: 2024-08-31
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Šiuo metu vyksta sovietmečio rezistento ir dabartinio disidento Petro Gražulio persekiojimas per teismą. Šis Lietuvos Respublikos pilietis teisiamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 170 straipsnį, kuriame įtvirtinta neomarksistinė teisinė nuostata bausti už kitokias nei teigiamos pažiūras neomarksistų globojamų grupių – homoseksualų, biseksualų, transseksualų ir imigrantų – atžvilgiu.
P. Gražuliui iškelta byla už tai, kad jis išsakė krikščionių Šventuoju Raštu – Biblija – ir lietuvių kultūros tradicijomis pagrįstus moralinius vertinimus genderinių deviantų pusei. Neapykantos skatinimas ar raiška įvardijami kaip baudžiamasis nusikaltimas, nors jokių smurto skatinimo veiksmų P. Gražulio kalbose nėra – yra tik moraliniai vertinimai, kad tam tikras lytinis elgesys yra ydingas, o jo reklama – amorali.
Jei P. Gražulis bus nuteistas, Lietuva taps dar viena šalimi, kurioje krikščioniškos ir konservatyvios pažiūros bei vieša jų raiška užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Tai reikš ne ką kita kaip religinio, politinio ir visuomeninio gyvenimo varžymus, cenzūrą ir totalitarizmą.
Suprantame, kad P. Gražulis savo raiškose gali naudoti aštrokas formas, tačiau jos nublanksta prieš premjerės Ingridos Šimonytės, „valstybės kūrėju“ pripažinto Olego Šurajevo ar žurnalisto Algirdo Ramanausko raiškas, kurios yra daug agresyvesnės ir vulgaresnės, bet jie nėra baudžiami. Tad P. Gražulio atžvilgiu taikoma akivaizdi teisinė, politinė bei religinė diskriminacija.
Suprantame ir tai, kad politikams tiesiogiai kištis į teismų darbą demokratinėje visuomenėje uždrausta. Bet jie gali ir kartais – privalo išsakyti savus vertinimus tam tikrų bylų atžvilgiais.
Todėl prašome Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą skubiai inicijuoti 170 Baudžiamojo kodekso straipsnio panaikinimo įstatymo projektą, o Lietuvos politines partijas, religines bendruomenes ir pilietinę visuomenę pasisakyti opiu demokratinio pliuralizmo klausimu, užkertant kelią cenzūros ir totalitarizmo precedentui. Šiandien neomarksistai atėjo P. Gražulio, rytoj jo vietoje gali atsidurti bet kas.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Evelina (Šiauliai)
2024-05-14 / 13:55
Ne su visais pasisakymais sutinku, bet tokie vieši papsisakymai neturėtų traukti baudžiamosios atsakomybės
2 Dženė (Biržai)
2024-05-07 / 21:08
Negalima persekioti žmogaus kuris reiškia savo nuomonę.
3 Alfridas (Vilnius)
2024-05-07 / 19:47
Būtina iš teisėjų atimti privilegiją nuosprendžius skelbti Lietuvos Respublikos vardu, nes kalėjimuose sėdi visai ne ta publika.
4 Jolita (Klaipėda)
2024-05-07 / 15:17
Žmogus už tiesą baudžiamas, kaip anais laikais. Gėda turi būti valdžiai.
5 Andrius (Varėna)
2024-05-07 / 13:15
Nepritarti daugumai ,tai nereiškia būti neteisiu .
6 Antanas (Kaunas)
2024-05-07 / 09:28
Petras Gražulis išsako savo nuomonę, nes gyvename laisvoje Lietuvoje, kurioje šis dalykas galimas
7 Aurimas
2024-05-07 / 08:59
Petras neturi būti baudžiamas dėl šios išsakytos kalbos.
8 Angelina (Klaipėda)
2024-05-07 / 08:23
Kiekvienas turi teisę turėti savo nuomonę. Palaikau P. Gražulį.
9 Vitalijus (Panevėžys)
2024-05-07 / 06:41
Petras Gražulis nekaltas, bandymas su juo susidoroti
10 Ale
2024-05-06 / 19:54
Tikrai Pertras Gražulis tikrai nekaltas jis issako savo nuomone kaip laisvas žmogus laisvoij Lietuvoij ,kiti žymei daugiau pasako ir ju neliecia ,su Gražuliu tai tik susidorojimas.
11 Alina
2024-05-06 / 19:16
Aš prieš žmonių persekiojimą dėl kažkam "nepriimtinos" nuomonės.
12 Alfredas (Telšiai)
2024-05-06 / 17:05
dabartinė valdžia matosi eina prieš krikščioniškas vertybes
13 Rolandas (Kuršėnai)
2024-05-06 / 16:39
Teisinis nihilizmas kaip ir prieš Algirdą Paleckį.
14 Eglė (Vilnius)
2024-05-06 / 10:25
Aš prieš žmonių persekiojimą dėl politinių pažiūrų!
15 Algima
2024-05-06 / 10:14
Nepatinka tiesa, todėl bando žmogų pribaigti per teismus, žodžio laisvė liko kažkur užmarštį...gėda...primena laikus 30 metų atgal, vat ir laisvė mūsų...
16 Alfonsas
2024-05-06 / 09:18
Nesityčiokite iš laisvai manančių piliečių, naudodami manau neteisinius sprendimus?
17 Jonas (Raseiniai)
2024-05-03 / 13:00
Būtina stabdyti iškrypusį neteisingumą ir komunistinį satanuzmą.