Reikalaujame tvarkos tarp Akmenos ir Galvės ežerų!


Parašų: 2
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Mantas Bajoras
  • Adresuota: Via Lietuva, AB
  • Parašai renkami iki: 2024-09-21
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Metai iš metų stebime tą pačią problemą Karaimų g., Trakuose, atkarpoje skiriančioje Galvės ir Akmenos ežerus. Atšilus orams šis kelio ruožas tampa chaosu. Poilsiautojai ignoruoja vertikalų kelių ženklinimą, draudžiantį stovėjimą, kartais net sveiką protą, tiesiog statydami automobilius išsikišusius į gatvę ar net ant perėjos, nors tam yra įrengtos dvi didelės automobilių parkavimo aikštelės. Po gatvę su plūdurais lakstantys vaikai, pasimetę gyvūnai, prieš pat pravažiuojantį automobilį atidaromos automobilių durelės - tai kasdienis slalomas. Ar kas nors gali sukontroliuoti šią atkarpą? Laužomos ne tik kelių eismo taisyklės bet ir nuostabi Trakų miesto kultūra. Už kelio ruožą atsakinga bendrovė Via Lietuva, pateikė savo atsakymus apie veiksmus kurių buvo imtasi. Esame dėkingi, tačiau situacija nebuvo išspręsta iš esmės. Reikalaujame pratęsti minimus stovėjimo ribojimus ir atitvarus kurie nebepaliktų terpės ir užkirstų kelią nederamam vairuotojų elgesiui.

Šios peticijos tikslas nėra atkreipti atsakingos už kelio ruožą įmonės dėmesį, nes situacija šioje kelio atkarpoje yra puikiai žinoma tiek kelią prižiūrinčiai bendrovei Via Lietuva, tiek Trakų miesto savivaldybei tiek visiems vietiniams bei aplinkiniams gyventojams. Šios peticijos tikslas yra priversti atsakingą bendrovę, Via Lietuva, atsižvelgti į gyventojų prašymą ir imtis realių veiksmų.

Žemiau pateikiami Via Lietuva atsakymai.

-Ar Via Lietuva ši situacija yra žinoma?
Via Lietuva: Atkreipiame dėmesį, kad reaguodama į šią situaciją „Via Lietuva“ ėmėsi priemonių – buvo įdiegtos eismo saugos priemonės ir sprendimai (apie juos – atsakyme žemiau). Inžinerinėmis priemonėmis neįmanoma pakeisti situacijos, jei, anot užklausoje aprašytos situacijos, poilsiautojai ignoruoja vertikalų kelių ženklinimą ar stato automobilius išsikišusius į gatvę, t. y. jei patys eismo dalyviai nesilaiko Kelių eismo taisyklių ir elgiasi neatsakingai.

-Ar iki tol buvo imtasi kokių nors priemonių?
Via Lietuva: Ankstesniais metais stovėjimas buvo leidžiamas ilgesniame ruože, „Via Lietuva“ bendradarbiaudama su savivaldybe ėmėsi priemonių, apribojo stovėjimą kelio ženklais, ir tam tikrose vietose įrengė apsauginius kelio atitvarus, kur statomi automobiliai kėlė didesnę riziką dėl matomumo sąlygų, taip pat buvo sumažintas leistinas važiavimo grietis ruože nuo 70 km/val. iki 50 km/val. Stovėti leidžiama tam tikrame ruože, kur valdomos rizikos kitomis priemonėmis.

-Ar Via Lietuva turi įrankių sumažinti avaringumą šiltuoju metų laiku, kai poilsiautojų prie ežerų Trakuose būna apstu, minėtoje vietoje?
Via Lietuva: Ties perėjimu tarp dviejų ežerų yra įrengtas greičio palaikymo kalnelis, kuris palaiko leistiną važiavimo greitį ruože, kur yra įrengta ir perėjimo per kelią vieta. Šioje vietoje per 4 metus eismo įvykių, kurie būtų susiję su šalia kelio pastatytais automobiliais, nefiksuota.

-Ar apskritai yra galimybės kažkokius ribojimus ar priemones įdiegti tik tam tikram, ribotam, o ne visam, laikui?
Via Lietuva: Kelių eismo taisyklės nereglamentuoja kelio ženklų, kurie nustatytų ribojimus pagal sezoniškumą, todėl teisiškai pagrįstų eismo organizavimo priemonių nėra. Ir kaip minėjome, yra įdiegta ilgalaikių priemonių – greičio palaikymo kalnelis, atitvarai.

-Kokių dar problemos sprendimo būdų matytų Via Lietuva?
Via Lietuva: Ruože, kur leidžiama statyti automobilius, šalia greičio palaikymo kalnelio, greitis kontroliuojamas, atkreipiame dėmesį, kad ruože galioja 50 km/val. greitis. Saugumas priklauso ne tik nuo inžinerinių priemonių, bet ir nuo eismo dalyvių elgesio. Tenka pripažinti, kad kai kurie vairuotojai vis dar linkę pažeisti Kelių eismo taisykle, nepaiso nustatyto maksimalaus leistino važiavimo greičio režimo, viršija greitį ir pan. Saugumas keliuose turėtų būti bendras visų tikslas, t. y. kelionės, keliai bus saugūs tik tada, jei įdiegus galimas eismo saugos priemones, eismo dalyviai nepažeidinės Kelių eismo taisyklių.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime