Prašymas neiškelti kunigo Mariaus Talučio


Parašų: 731
Paramos: 140.00 EUR


  • Autorius: Zita Sakalauskienė
  • Adresuota: Kaišiadorių vyskupijos kurija
  • Kategorija: Kita

Gerbiami Kaišiadorių vyskupijos vadovai,

Mes, žemiau pasirašę Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos ir Musninkų Švč. Trejybės parapijos tikintieji, kreipiamės į Jus su nuoširdžiu prašymu dėl mūsų klebono kunigo Mariaus Talučio iškėlimo į Alytų.

Kunigas Marius Talutis yra ne tik mūsų dvasinis vadovas, bet ir bendruomenės narys, kuris nuoširdžiai rūpinasi savo parapijiečiais ir jų dvasiniu gyvenimu. Kunigas Marius dirbo nepailstamai, kad mūsų bendruomenės būtų stiprios ir vieningos.

Kernavės ir Musninkų parapijos jaučia didelį praradimą, jei kunigas Marius bus perkeltas. Jo pastangos suburti bendruomenę, organizuoti renginius, padėti vargstantiems ir išlaikyti parapijos tradicijas yra nepakeičiamos. Kunigas Marius visada randa laiko kiekvienam parapijiečiui, suteikia dvasinę paramą ir skatina mus siekti aukštesnių dvasinių vertybių.

Be to, kunigas Marius Talutis yra puikus Kernavės ambasadorius, kuris aktyviai reklamuoja ir populiarina Kernavę. Jo dėka mūsų miestelis sulaukia daugiau dėmesio ir lankytojų, kas prisideda prie vietos kultūrinio ir dvasinio gyvenimo klestėjimo.

Esame susirūpinę, kad kunigo Mariaus perkėlimas sukels ne tik dvasinį, bet ir emocinį šoką mūsų bendruomenėms. Mes tikime, kad jo buvimas Kernavėje ir Musninkuose yra Dievo dovana, kurią norėtume išlaikyti. Kunigo Mariaus įtaka yra labai reikšminga ir mes nuoširdžiai prašome peržiūrėti šį sprendimą.

Prašome, kad kunigas Marius Talutis būtų paliktas Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės ir Musninkų Švč. Trejybės parapijose, kad galėtų toliau tęsti savo svarbų ir nepakeičiamą darbą mūsų bendruomenėse. Jo buvimas čia yra labai svarbus mums visiems ir mes nuoširdžiai tikime, kad šis prašymas bus išgirstas.

Iš anksto dėkojame už supratimą ir geranoriškumą.

# Vardas Komentaras
1 Jonas (Vilnius)
2024-07-07 / 22:05
Jo Ekscelencija Vyskupe, ar atsižvelgsite i tikinčiųjų prašymus ir norą palikti kunigą Marių Talutį Kernavės-Musninkų parapijose? Ar laikysitės savo principų, ir sužlugdysite kun. Mariaus Talučio pradėtus darbus? Neatimkite iš tikinčiųjų dvasios vedlio....
2 Reimondas (Elektrėnai)
2024-07-05 / 07:20
Gerbiu Marių kaip kunigą ir nenoriu, kad jis toli būtų nukeltas.
3 Jūratė (Vilnius)
2024-07-04 / 18:42
Būtent dėl kunigo Mariaus pastaruoju metu lankomės Kernavės ar Musninkų bažnyčiose.
4 Romas
2024-07-04 / 17:35
Už tai , kad ganytojas liktų su SAVO avimis. Savos avys pažįsta Ganytojo balsą
5 Austėja (Vilnius)
2024-07-04 / 13:29
atvykę į Musninkus su bičiuliais pasisvečiuoti, užsukome į bažnyčią ir net sudalyvavome nepažįstamos poros vestuvėse. Tokios nuoširdžios ir džiugios buvo mišios, tokia graži parapijos bendruomenė, matyti, kad kunigas yra neatsiejama jos dalis.
6 Algirdas
2024-07-04 / 13:18
Prašau palikti mylimą kunigą Marių Talutį Musninkų ir Kernavės parapijoje.
7 Greta
2024-07-03 / 22:18
Didelis praradimas, prašome palikti kunigą Talutį Kervėje!
8 Arturas
2024-07-03 / 17:14
Prasau pasilikt kuniga toliau atlikt pareigas Musninkuose ir Kernavej
9 Audra
2024-07-03 / 15:11
Prašau palikti kunigą Talutį Kernavės parapijos bažnyčioje.
10 Eglė (Širvintos)
2024-07-03 / 15:05
Iš tiesų labai daug gero davęs ir visus suvienijęs žmogus, kurio mišias pamėgo net jaunimas!
11 Eglė (Vievis)
2024-07-03 / 10:09
Tik dėl Mariaus Talučio ir norisi atvykti į Kernavę
12 Gintarė (Vilnius)
2024-07-03 / 09:07
Kernavei reikalingas šis Kunigas. Krikṣ̌tijau vaikus, ir dar norėtume pas jį pašventinti ne vieną šeimos šventẹ
13 Manvydas (Vilnius)
2024-07-03 / 08:16
Marius Talutis šiandien duoda Kernavei tiek, kiek kadaise davė Nikodemas Švogžlys -Milžinas.
14 Danutė
2024-06-29 / 18:28
Prašome neiškelti klebono Mariaus Talučio,Jis mums reikalingas Širvintų raj.
15 Violeta (Širvintos)
2024-06-29 / 13:00
Prašau neiškelti kunigo Mariaus Talučio. Puikus kunigas.
16 Vladas
2024-06-29 / 08:55
Kad kunigas Marius Talutis būtų paliktas Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės ir Musninkų Švč. Trejybės parapijose
17 Ingrida
2024-06-28 / 23:55
Prašau palikti kun. Marių Talutį Širvintų rajone
18 Rita
2024-06-28 / 18:14
Labai geras klebonas. Visuomet malonu dalyvauti šv.mišiose.
19 Sandra (Vilnius)
2024-06-28 / 17:20
Prasau palikti kuniga Mariu Taluti Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės ir Musninkų Švč. Trejybės parapijose.
20 Vytenis (Širvintos)
2024-06-28 / 17:07
Prašome, kad kunigas Marius Talutis būtų paliktas Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės ir Musninkų Švč. Trejybės parapijose.
21 Deimantė (Ukmergė)
2024-06-28 / 16:57
Prašome, kad kunigas Marius Talutis būtų paliktas Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės ir Musninkų Švč. Trejybės parapijose.
22 Jolanta (Vilnius)
2024-06-28 / 15:25
Prašau palikti kunigą Marių Talutį Kernavės bažnyčioje.
23 Kamilė (Širvintos)
2024-06-28 / 13:45
Palikite kunigą Marių Talutį mūsų bendruomenėje.
24 Sigutė
2024-06-28 / 13:40
Dėl kunigo Mariaus Talučio palikimo Musninkų parapijos klebonu.
25 Simona (Kaunas)
2024-06-28 / 12:32
Norėtume, kad neiškeltumėte šio kunigo, nes lankomės jo vedamosiosiose mišiose Musninkų bažnyčioje.
26 Vidmantas (Širvintos)
2024-06-28 / 11:46
Už mūsų krašto ambasadoriaus kunigo Mariaus neiškeldinimą iš Kernavės
27 Ramunė (Vilnius)
2024-06-28 / 11:23
Prašau neiškelti kunigo Mariaus Talučio iš Musninkų parapijos. Nuostabus žmogus ir tikras ganytojas! Suburia žmones bendrystei.
28 Danutė
2024-06-28 / 11:05
Kunigas Marius Talutis sutelkia bendruomenę tikėjimo ugdymui, stiprinimui,
29 ŽYMANTAS
2024-06-28 / 10:53
Peašau neiškelti kunigo Mariaus Talučio iš Kernavės ir Musninkų parapijų
30 Valerija (Vilnius)
2024-06-28 / 09:57
Suteikia noro lankytis bažnyčioje dažniau, kunigas su didele širdim!