LRT finansavimo modelio pakeitimas


Parašų: 5
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Paulius V.
  • Adresuota: Seimas
  • Parašai renkami iki: 2024-10-08
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Sveiki,

Ši peticija skirta Seimui dėl LRT finansavimo modelio pakeitimo iš dabartinio, kai yra finansuojama iš biudžeto, visų mokesčių mokėtojų, pakeisti į Lietuvos piliečių dotacijomis remtą finansavimą. Didelė šiuolaikinės visuomenės dalis nebežiūri televizijos, o renkasi internetą ir mano nuomone, dabartinis finansavimo modelis netenkina didelės dalies piliečių, ypač tais atvejais, kai žmogus tiesiog nežiūri televizijos, finansuoti iš visų mokesčių mokėtojų yra tiesiog neteisinga. Siūlyti pakeisti LRT įstatymą ir numatyti kad finansavimas dotacijomis galimas tik Lietuvos valstybės piliečių, o didžiausi donorai yra skelbiami viešai.

LRT biudžetas 2024 metais sudarys 72,9 mln eurų ir tai yra didžiuliai pinigai visiškai nebūtinai paslaugai finansuoti, tie pinigai gali būti panaudojami švietimui ar socialinei apsaugai.

Su pagarba,
Paulius V.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime