Metus užbaigėme su daugiau kaip 60 patvirtintų iniciatyvų ir viena peticija!

Metus užbaigėme su daugiau kaip 60 patvirtintų iniciatyvų ir viena peticija, svarstoma Peticijų komisijoje. Ačiū Lietuvos žmonėms, kad aktyviai dalyvaujate, viešindami gerintinas vietas ir sulaukdami palaikymo iš aplinkinių bei valdžios atstovų. Iniciatyvų būta įvairių:

  • regioninių, kviečiančių gerinti infrastruktūrą, suteikti garbės piliečio vardą, neuždaryti ligoninių, pastatyti paštomatus, ir pan.
  • politinių, raginančių atsistatydinti dabartinę Vyriausybę ar atskirus ministrus, spręsti migrantų klausimus ir pan.
  • sveikatos, palaikančių ar nepalaikančių vakcinaciją, kaukių dėvėjimą ir pan.
  • teisinių - inicijuota šiuo metu svarstoma peticija "Prieš nepagrįstus konstitucinius suvaržymus", pateiktos pastabos projektui dėl taršos mokesčio ir pan.
  • na, ir keliančių šypseną, tokių kaip uždrausti balionus ar grąžinti į prekybą vieną ar kitą Jūsų mėgstamą produktą :)

Visos šios iniciatyvos rodo, kad Jums rūpi ir visi galime aktyviai prisidėti, kad gyventume kitaip.
Atsakant į spaudoje ir internete pasirodžiusius komentarus apie Peticijos.lt veiklą ir peticijas pasirašiusiųjų parašų validumą, norime atsakyti, jog Peticijų įstatyme nurodyta, jog peticijai pasirašyti užtenka vieno ne jaunesnio kaip 16 metų Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, nuolat gyvenančio Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka pasirašyto ir įteikto kreipimosi. Viešajam kreipimuisi ar kitoms iniciatyvoms pateikti pasirašymo būdai nenumatyti. Todėl Peticijos.lt remiasi laisva žmogaus valia pateikti savo tikrą vardą ir pavardę, pasirašant ir palaikant bet kurią iniciatyvą ar peticiją. Pasirašiusiųjų skaičius rodo problemos aktualumą visuomenei. Siekiant užtikrinti saugumą ir išvengti piktnaudžiavimo svetimais el.pašto adresais, visi pasirašantys privalo patvirtinti savo el.paštą, tik tuomet parašas užskaitomas.

Pagal pasaulinę praktiką, bet kurioje iniciatyvoje, kurioje renkami parašai, apie 20% parašų bus nevalidūs, todėl yra eliminuojami iš bendro parašų skaičiaus. Išmanios Peticijos.lt naudojamos sistemos stebi nukrypimus nuo normos, siekiant užkirsti kelią masiniam parašų kūrimui. Na, o jeigu individualiai nusprendėte sukurti šimtą el.pašo adresų ir iš visų jų pasirašyti, tai tik parodo, kad iniciatyvoje keliami klausimai jums ypač aktualūs... Net jei pasirašėte Draku Smirdžiumi ar Sena Moteriške :) Turbūt sutiksite, jog taikant aukščiau minėtas saugumo priemones, iniciatyvai būtų sudėtinga surinkti 130 tūkstančių netikrų parašų, kurių daugiau kaip 80% yra patvirtinti unikaliu el.paštu ir atspindi tikrą žmogaus vardą ir pavardę. 

Suprantame, kad kai kuriomis visuomenei ypač aktualiomis temomis kyla daug diskusijų ir klausimų, tačiau Peticijos.lt portalo pozicija - užtikrinti laisvę įvairioms nuomonėms ir iniciatyvoms, neprieštaraujančioms Lietuvos įstatymams ir Konstitucijai.

Smagių Naujųjų Metų ir lauksime naujų Jūsų iniciatyvų ir peticijų bei pastebėjimų veiklos gerinimui el.paštu [email protected]