Dėl Domkos sugrižimo į susirašinėjimą (tarptautinis ex kačalka) (13)

Mešk*s. Adresuota: Domantas Jakučionis

Atėjo laikas imtis veiksmų! Ir gražinti istorinę teisybę. Jei pritari, kad Domantėlio turi grižt į čatą pasirašyk!