Pragreideriuokit Narsiečių gatves pagaliau ! (3)

E.Botyrius. Adresuota: Kauno miesto meras ir miesto tvarkymo skyrius

Kauno miesto Narsiečių rajono gyventojai reikalauja iš savivaldybės, kad ši skirtų greiderį žvyruotų gatvių remontui.