Už tai, kad PREZIDENTĄ Algirdą Mykolą Brazauską palaidotų arkikatedroje

Paulius Masiliūnas. Adresuota: LIETUVOS ARKIVYSKUPIJAI

Už tai, kad PREZIDENTĄ Algirdą Mykolą Brazauską palidotų arkikatedroje!! Kas gi labiausiai prisidėjo prie LIETUVOS LAISVĖS??