UŽ teisę girdėti KITOKIĄ NUOMONĘ!


Parašų: 17


  • Autorius: Raimundas
  • Adresuota: LRT taryba
  • Kategorija: Kita

Mes, žemiau pasirašiusieji, esame pasipiktinę naujojo LRT generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus diegiama praktika uždaruose posėdžiuose priiminėti sprendimus, apribojančius pažiūrų ir įsitikinimų įvairovę.
Mes – prieš tai, kad visuomenei neprieinamuose pasitarimuose netikėtai ir be rimtų argumentų nutarta atsisakyti populiaraus Lietuvos radijo laidos „Tarp Rytų ir Vakarų“ vedėjo dr. Dariaus Kuolio bei anksčiau laiko, dar nesibaigus televizijos sezonui, nutraukti jo vedamą LTV2 laidą “Sankirtos“. Mums nepriimtina, kai LTV programų tinklelyje vis labiau dominuoja UAB „Lietuvos rytas“ korporacijos produkcija, tačiau neatrandama vietos laidoms apie visuomenines organizacijas, įvairias bendruomenes veikiančias Lietuvos miestuose ir kaimuose.
Esame įsitikinę, kad LRT Tarybos nariai privalo ginti patikėtą jiems viešąjį interesą ir stiprinti nuomonių pliuralizmą, kaip reikalauja LRT įstatymas ir laisvos visuomenės principai.
Lietuvos radijas ir televizija yra visų mūsų – Lietuvos piliečių, todėl mes reikalaujame:
1. Nedelsiant atnaujinti Dariaus Kuolio vedamas laidas Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje.
2. Iš naujo persvarstyti LRT programų tinklelį bei eterio, skirto visuomeninėms – publicistinėms laidoms proporcijas bei užkirsti kelią UAB „Lietuvos rytas“ produkcijos įsigalėjimui visuomeninio transliuotojo eteryje.
Peticija bus įteikta Lietuvos radijo ir televizijos Tarybai.

Visi norintys parašyti laišką LRT Tarybos nariams, tai gali padaryti svetainėje www.neisduok.lt