UŽ teisę girdėti KITOKIĄ NUOMONĘ!

17 PARAŠAI

Adresuota: LRT taryba
Kategorija:

Mes, žemiau pasirašiusieji, esame pasipiktinę naujojo LRT generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus diegiama praktika uždaruose posėdžiuose priiminėti sprendimus, apribojančius pažiūrų ir įsitikinimų įvairovę.
Mes – prieš tai, kad visuomenei neprieinamuose pasitarimuose netikėtai ir be rimtų argumentų nutarta atsisakyti populiaraus Lietuvos radijo laidos „Tarp Rytų ir Vakarų“ vedėjo dr. Dariaus Kuolio bei anksčiau laiko, dar nesibaigus televizijos sezonui, nutraukti jo vedamą LTV2 laidą “Sankirtos“. Mums nepriimtina, kai LTV programų tinklelyje vis labiau dominuoja UAB „Lietuvos rytas“ korporacijos produkcija, tačiau neatrandama vietos laidoms apie visuomenines organizacijas, įvairias bendruomenes veikiančias Lietuvos miestuose ir kaimuose.
Esame įsitikinę, kad LRT Tarybos nariai privalo ginti patikėtą jiems viešąjį interesą ir stiprinti nuomonių pliuralizmą, kaip reikalauja LRT įstatymas ir laisvos visuomenės principai.
Lietuvos radijas ir televizija yra visų mūsų – Lietuvos piliečių, todėl mes reikalaujame:
1. Nedelsiant atnaujinti Dariaus Kuolio vedamas laidas Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje.
2. Iš naujo persvarstyti LRT programų tinklelį bei eterio, skirto visuomeninėms – publicistinėms laidoms proporcijas bei užkirsti kelią UAB „Lietuvos rytas“ produkcijos įsigalėjimui visuomeninio transliuotojo eteryje.
Peticija bus įteikta Lietuvos radijo ir televizijos Tarybai.

Visi norintys parašyti laišką LRT Tarybos nariams, tai gali padaryti svetainėje www.neisduok.lt

Pasirašyti peticiją

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!