NE kainų didinimui mokyklos valgyklose! Moksleiviai ne milionieriai!