Parašo atšaukimas peticijoje: „MIŠKŲ KIRTIMAMSM- NE“