Keleivių vežimui Lietuvos geležinkeliais TAIP


Parašų: 0


  • Autorius: Pasirašo neabejingi Lietuvos ateičiai žmonės
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Mieli Lietuvos žmonės,
Šį ketvirtadienį (2009 m. spalio 14 d.) seime bus svarstomas „Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 1, 2 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas“, kuriuo numatoma, kad „Lietuvos Geležinkeliai“ (toliau „LG“) nebeįsipareigotų vykdyti „visuomenės aptarnavimo viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymo organizavimo“, t.y. kad „LG“ turėtų teisę nebevežti ir nebeorganizuoti keleivių vežimo geležinkeliais. Šio įstatymas ištakos galėtų būti siejamos su plačiai pagarsėjusiu „2K“ projektu, kurį V. Pociūnas buvo ištyręs ir pateikęs seimui kaip galimai žalingą Lietuvai projektą. Kaip tuo metu buvo rašoma spaudoje , pažymoje buvo tvirtinama, kad „2K“ projektu Rusija siekia kontroliuoti ne tik tranzitą per Lietuvą, bet ir gauti Kaliningrado uostui finansinę Europos Sąjungos paramą. Buvo numatoma, kad tranzito organizavimas bus atiduotas privačioms Rusijos kompanijoms, o šalių vyriausybės nuo šio proceso nusišalins. Taip dar didesnis krovinių kiekis, galbūt net ir Baltarusijos kroviniai, keliaus per Karaliaučiaus uostą. VSD pažymoje buvo pabrėžiama, kad vienas pavojingiausių dalykų Lietuvai yra tai, kad įmonėse, susijusiose su krovinių tranzitu per Lietuvą, gali dirbti buvusių ir esamų Rusijos bei Baltarusijos specialiųjų tarnybų darbuotojai. Tuometinis VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas D. Jurgelevičius iš VSD trečiosios Transporto skyriaus viršininko Raimundo Burkovskio (šiuo metu keleivių vežimo direkcijos direktorius ) atėmė šią bylą ir pradėjo trukdyti jų tyrimui, o vėliau kaip ir V. Pociūną išstūmė iš departamento. Tuometinis VSD direktorius M. Laurinkus pradėjo neigti pažymos apie „2K“ buvimą, kas rodė vidines įtampas pačiame VSD. Jau tuomet buvo kalbama, kad „LG“ yra Rusijos geležinkelių padalinys Lietuvoje. Apie galimą keleivių nebevežimą pradėta šnekėti spaudoje šiais metais, apie tai prabilus „LG“ vadovybei. Praėjusiais metais „LG“ nuostoliai siekė 122mln litų, o šiais metais pranašaujama iki 180mln litų nuostolio. Tačiau pati „LG“ nuostolingai nedirba, dėka pelingos krovinių pervežimo bendrai bendrovė dirba pelningai (grynasis pelnas susumavus visas veiklas ir sumokėjus visus mokesčius 2008 metais siekė 109mln litų, atitinkamai 2007 metais 133mln litų). Nepaisant pelno praėjusiais metais susisiekimo ministras E.Masiulis siūlo, kad „LG“ išvengtų 50mln litų dividendų už pelningus 2008 metus mokėjimo į valstybės biudžetą finansinio sunkmečio metu, nes jų reikės padengti šių metų keleivių vežimo nuostolius, kitaip sakant paruošti idealią prekę privatizavimui be jokių skolų, nors pati vyriausybė gyvena skolon. Toks keleivinio vežimo atsisakymo precedentas būtų nematytas nuo karo laikų. Įdomus ir keistas šio įstatymo projekto nepastebėjimas spaudoje, kuri užsiėmusi D. Kedžio bylos svarstymu ir neįtikinamiausių versijų galvojimu. Žibalo į ugnį įpylė ir savotiška rebusą žiniasklaidai ir visuomenei pateikė Socialdemokratų būstinių „sprogdinimai“. Visa tai net leidžia teigti, kad tai yra sąmoningai nuo visuomenės uždengiama, turint omenyje kad „LG“ yra išlikęs vienintelis stambus strateginis kąsnis Lietuvoje. Logiškai mąstant, šis įstatymo projektas yra dirva Lietuvos Geležinkelių jau senai šnekamai privatizacijai, kad investuotojas neturėtu priverstinio nuostolio. "Lietuvos geležinkelių" vadovas S.Dailydka, kaip ir dauguma vadovybės yra viešai vadinama „socialdemokratų užuovėja“. Prieš rinkimus į seimą buvo atidaryta dauguma nuostolingų maršrutų, vieša paslaptimi žinoma kaip būdu įsiteikti socialdemokratų rinkėjams, tad susidaro įspūdis, kad taip bandoma parodyti „LG“ nuostolingumą ir būtinybe privatizuoti. Gilinantis į socialdemokratų įtaką bei užsienio spec. tarnybų interesą Lietuvos Geležinkeliams, įdomu, ar „išpuoliai“ prieš socialdemokratų būstines nėra tik atsitiktinis visuomenei rebusas, skirtas užmaskuoti įstatymo projekto balsavimą ketvirtadienį, kaip tai buvo daroma kitais valstybei svarbiais klausimais. Tad kreipiuosi į žiniasklaidą ir visus neabejingus Lietuvai žmones: prašau neleiskime šiam suplanuotam, paskutinio stambaus valstybinio kapitalo įmonei ilgainiui pereiti į mums nenaudingą sandorį, bei neleiskime sunaikinti keleivinio transporto geležinkeliais.