Keleivių vežimui Lietuvos geležinkeliais TAIP

0 PARAŠAI

Kategorija:

Mieli Lietuvos žmonės,
Šį ketvirtadienį (2009 m. spalio 14 d.) seime bus svarstomas „Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 1, 2 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas“, kuriuo numatoma, kad „Lietuvos Geležinkeliai“ (toliau „LG“) nebeįsipareigotų vykdyti „visuomenės aptarnavimo viešųjų paslaugų įsipareigojimų vykdymo organizavimo“, t.y. kad „LG“ turėtų teisę nebevežti ir nebeorganizuoti keleivių vežimo geležinkeliais. Šio įstatymas ištakos galėtų būti siejamos su plačiai pagarsėjusiu „2K“ projektu, kurį V. Pociūnas buvo ištyręs ir pateikęs seimui kaip galimai žalingą Lietuvai projektą. Kaip tuo metu buvo rašoma spaudoje , pažymoje buvo tvirtinama, kad „2K“ projektu Rusija siekia kontroliuoti ne tik tranzitą per Lietuvą, bet ir gauti Kaliningrado uostui finansinę Europos Sąjungos paramą. Buvo numatoma, kad tranzito organizavimas bus atiduotas privačioms Rusijos kompanijoms, o šalių vyriausybės nuo šio proceso nusišalins. Taip dar didesnis krovinių kiekis, galbūt net ir Baltarusijos kroviniai, keliaus per Karaliaučiaus uostą. VSD pažymoje buvo pabrėžiama, kad vienas pavojingiausių dalykų Lietuvai yra tai, kad įmonėse, susijusiose su krovinių tranzitu per Lietuvą, gali dirbti buvusių ir esamų Rusijos bei Baltarusijos specialiųjų tarnybų darbuotojai. Tuometinis VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas D. Jurgelevičius iš VSD trečiosios Transporto skyriaus viršininko Raimundo Burkovskio (šiuo metu keleivių vežimo direkcijos direktorius ) atėmė šią bylą ir pradėjo trukdyti jų tyrimui, o vėliau kaip ir V. Pociūną išstūmė iš departamento. Tuometinis VSD direktorius M. Laurinkus pradėjo neigti pažymos apie „2K“ buvimą, kas rodė vidines įtampas pačiame VSD. Jau tuomet buvo kalbama, kad „LG“ yra Rusijos geležinkelių padalinys Lietuvoje. Apie galimą keleivių nebevežimą pradėta šnekėti spaudoje šiais metais, apie tai prabilus „LG“ vadovybei. Praėjusiais metais „LG“ nuostoliai siekė 122mln litų, o šiais metais pranašaujama iki 180mln litų nuostolio. Tačiau pati „LG“ nuostolingai nedirba, dėka pelingos krovinių pervežimo bendrai bendrovė dirba pelningai (grynasis pelnas susumavus visas veiklas ir sumokėjus visus mokesčius 2008 metais siekė 109mln litų, atitinkamai 2007 metais 133mln litų). Nepaisant pelno praėjusiais metais susisiekimo ministras E.Masiulis siūlo, kad „LG“ išvengtų 50mln litų dividendų už pelningus 2008 metus mokėjimo į valstybės biudžetą finansinio sunkmečio metu, nes jų reikės padengti šių metų keleivių vežimo nuostolius, kitaip sakant paruošti idealią prekę privatizavimui be jokių skolų, nors pati vyriausybė gyvena skolon. Toks keleivinio vežimo atsisakymo precedentas būtų nematytas nuo karo laikų. Įdomus ir keistas šio įstatymo projekto nepastebėjimas spaudoje, kuri užsiėmusi D. Kedžio bylos svarstymu ir neįtikinamiausių versijų galvojimu. Žibalo į ugnį įpylė ir savotiška rebusą žiniasklaidai ir visuomenei pateikė Socialdemokratų būstinių „sprogdinimai“. Visa tai net leidžia teigti, kad tai yra sąmoningai nuo visuomenės uždengiama, turint omenyje kad „LG“ yra išlikęs vienintelis stambus strateginis kąsnis Lietuvoje. Logiškai mąstant, šis įstatymo projektas yra dirva Lietuvos Geležinkelių jau senai šnekamai privatizacijai, kad investuotojas neturėtu priverstinio nuostolio. "Lietuvos geležinkelių" vadovas S.Dailydka, kaip ir dauguma vadovybės yra viešai vadinama „socialdemokratų užuovėja“. Prieš rinkimus į seimą buvo atidaryta dauguma nuostolingų maršrutų, vieša paslaptimi žinoma kaip būdu įsiteikti socialdemokratų rinkėjams, tad susidaro įspūdis, kad taip bandoma parodyti „LG“ nuostolingumą ir būtinybe privatizuoti. Gilinantis į socialdemokratų įtaką bei užsienio spec. tarnybų interesą Lietuvos Geležinkeliams, įdomu, ar „išpuoliai“ prieš socialdemokratų būstines nėra tik atsitiktinis visuomenei rebusas, skirtas užmaskuoti įstatymo projekto balsavimą ketvirtadienį, kaip tai buvo daroma kitais valstybei svarbiais klausimais. Tad kreipiuosi į žiniasklaidą ir visus neabejingus Lietuvai žmones: prašau neleiskime šiam suplanuotam, paskutinio stambaus valstybinio kapitalo įmonei ilgainiui pereiti į mums nenaudingą sandorį, bei neleiskime sunaikinti keleivinio transporto geležinkeliais.

Pasirašyti peticiją

PRIEŠ NAUJO POLIGONO STEIGIMĄ VAKARŲ LIETUVOJE (521)

Jurgita. Adresuota: Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, LR seimas,

Brangūs Lietuvos žmonės, kraštiečiai, VIENYKIMĖS ! Greit visa Lietuva taps vienu dideliu poligonu ! LR Krašto apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrajame plane (Lietuva 2030m.) numatė galimybes steigti naują poligoną Vakarų Lietuvoje : Akmenės r., Telšių r., Mažeikių r. ir Šiaulių r. teritorijose. Pasak viceministro E. Misiūno „Geopolitinė situacija mūsų regione išlieka nepakitusi, yra stiprinama mūsų kariuomenė, į pratybas atvyksta NATO sąjungininkai, todėl tinkamam karių rengimui reikalingos papildomos teritorijos treniruotėms“. Mūsų manymu, jau pakanka esamų poligonų Lietuvoje ! Planuose numatomos kelios galimos teritorijos poligono steigimui. Valstybės poreikiams bus nusavinami ūkininkų dirbamų žemių plotai, privačia nuosavybe valdomų miškų plotai, kurie bus ir kertami, gyvenami namai, kurie bus griaunami. Neatmetama galimybė, kad ateityje poligoną gali plėsti. Mes prieštaraujame tokiam galimam poligono steigimui mūsų krašte ! Todėl mes ginsime savo teises, savo protėvių žemes, atsiminimus, mes norime gyventi savo žemėse, jas dirbti, kurti, auginti vaikus ir čia mirti. Mes norime būti saugūs ir ramūs savo namuose! Mes čia gyvename, čia mūsų namai !

UŽDARYTI Kauno MBA (228)

Arūnas. Adresuota: Aplinkos Ministrui

Kauno MBA įmonė nuolat skleidžia smarvę Ramučiuose, Palemone, Kauno m. Dainavos rajone. Įmonė išrūšiuoja tik 1% atliekų, o niekam nereikalingos išrūšiuotos atliekos mėnesiais sandėliuoajamos įmonės teritorijoje, paverčiant teritoją sąvartynu mieste. Įmonėje sumontuotas biologinis įrenginys neatitinka aplinkosauginių tikslų - rūšiuoti atliekas, neteršti ir tausoti gamtą. Sumontuoti biologinių atliekų įrenginio filtrai nepaėgūs filtruoti. Iš biologinio atliekų rūšiavimo įrenginio sklindati smarvė galimai kenskimga aplikai ir čia gyvenantiems žmonėms kelia sveikatos sutrikimų - šleiktulį, vėmimą, galvos skausmą ir panašiai. Šios įnonės išlaikymas kiekvienais metais kainuoja 9 mln. eurų iš mūsų visų kišenių. Gruodžio 31d. baigiasi 5 metų ES lėšų įsisavinimo laikotarpis, tad MES, GYVENTOJAI, REIKALAUJAME visiškai stabdyti KAUNO MBA veiklą, kaip kenksmingą žmogui ir gamtai, kaip su nepasiteisinusia technologija ir ekonomiškai nenaudingą visuomenei objektą.

Reikalaujame atsistatydinti Raseinių rajono Mera Andrių Bautronį (53)

Erikas. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimas

Meras privalo atsistatydinti ,nes nesusitvarko su jam pavestomis kaip vadovo funkcijomis. Raseinių rajonas grimsta į depresija ir nežinomybe.Nepriimti laiku ir vietoje sprendimai galintys įtakoti nesuvaržytus žmonių gyvenimus.Meras Andrius Bautronis galutinai prarado žmonių pasitikėjimą.

Reikalavimas leisti Šeimoms išsiskyrus, likti draugais (9)

R.Zienius. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas , Lietuvos Aukščiausiasis Teismas , Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas , Lietuvos Respublikos apygardos teismas

Mes čia, pasirašę žmonės, reikalaujame, kad sutuoktiniams skyrybų metu: Atsižvelgti į tai kiek tėvas, ar mama skyrė finansų vaikų išlaikymui ne skyrybų metu, bet santuokos metu, priskiriant vaikų gyvenamąją vietą, palikti galimybę vaikais rūpintis abiem tėvams, taip, kaip daugumoje vakarų Europos valstybėse. Atsižvelgti į tai, kiek laisvo laiko gali su vaikais praleisti dirbdamas tėvas, ar mama. Atsižvelgti į tai, jai vaikai mokinasi, gyvena kitame mieste, abu tėvai turi vienodas galimybes jais rūpintis, padėti jiems. Užgyventą turtą dalinti nustatant kas, kiek santuokos metu prisidėjo prie to. Šeima turi būti vertybė, šeimoje turi būti atsakomybė. Įstatymai turi būti kuriami, kad abudu sutuoktiniai išsiskyrę turėtų praradimų, bet ne taip, kad plečiamas barakudų verslas. Tik abudu tėvai gali suteikti pilnavertį vaikų ugdymą. Vaikai turi įgimtus pomėgius abiejų tėvų. Pvz: vaikams patinka žirgai, bet turi domėtis choru, nes mamai nepatinka žirgai, bet patinka menas. Vaikai turi išlikti gyvenimo tikslu, hobiu, o ne pasipelnymo šaltiniu. Kas Įstatymų daroma atvirkščiai.