Už Lietuvos Respublikos homoseksualių, biseksualių, transeksualių piliečių teises, laisves ir lygias galimybes

0 PARAŠAI

Kategorija:

Mes, Lietuvos Respublikos homoseksualūs, biseksualūs, transeksualūs ir jiems pritariantys Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų gyvenantys piliečiai, sudarantys didelę dalį Lietuvos Respublikos gyventojų, siekiame visaverčio gyvenimo, siekiame nebūti diskriminuojamais dėl seksualinės orientacijos, kartu su visais Lietuvos Respublikos piliečiais norime kurti savo valstybės ateitį, prisidėti prie visų jos veiksmų neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, siekiančių pagerinti žmonių gyvenimus ir suteikiančių ateities perspektyvas ne tik heteroseksualiems, bet ir kitų seksualinių mažumų Lietuvos Respublikos piliečiams.
Dabar Lietuvos Respublikos Seimo vykdomą įstatymų priėmimo politiką, šiuo sunkmečio laikotarpiu, mus, seksualinių mažumų piliečius ne tik diskriminuoja, prieš mus nuteikia kitas socialines grupes, bet ir nutolina mums, socialinių mažumų piliečiams taip reikalingas teises, laisves ir prievoles į:
šeimos sukurimą,
santuoką,
artimo (šeimos nario) slaugą,
teisines pasekmes po sutuoktinio mirties,
vaiko auginimą ar įsivaikinimą ir vaiko globą,
teisę dalyvauti susibūrimuose ir mitinguose ginant savo teises ir laisves.
Mes diskriminuojami, lyginant su heteroseksualiais piliečiais, mums neįteisinant partnerystės ar santuokos tarp tos pačios lyties asmenų.
Tokie absoliučios mažumos (Lietuvos Respublikos Seimo) veiksmai netolimoje ateityje neišvengiamai didins homoseksualių, biseksualių ir transeksualių piliečių diskriminavimą ir atskirtį nuo heteroseksualių piliečių ir kitų visuomenės socialinių grupių.

MES PASISAKOME UŽ

lygias teises, laisves, galimybes kaip žmogaus teisių garantą.
Mes nereikalaujame nieko išskirtinio, nieko neįmanomo. Mes reikalaujame, kad mums būtų suteiktos tokios pačios teisės ir laisvės (santuoka, sergančio žmogaus ar sutuoktinio globa, teisės sutuoktinio mirties atveju, auginant ar prisiimant vaiko globą, įsivaikinimą jį auginant ir auklėjant) kaip ir likusiems, heteroseksualiems Lietuvos Respublikos piliečiams.
Ar tai nebūtų civilizuotos, brandžios visuomenės prievolė ir pareiga?

MES NESUTINKAME

kad priimamais įstatymais Lietuvos Respublikos Seime ir toliau būtų žeminami ir diskriminuojami homoseksualųs, biseksualūs ir transeksualūs Lietuvos Respublikos piliečiai. Mes už teisinę valstybę kurioje visi jos piliečiai būtų lygūs prieš Dievą, Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus.

MUS ŽEIDŽIA

kad Lietuvos Respublikoje iki šiol homoseksualūs, biseksualūs ir transeksualūs Lietuvos Respublikos piliečiai žeminami ir laikomi antrarūšiais žmonėmis kuriems priimami net atskiri įstatymai (ar straipsniai tuose įstatymuose) ir papildymai baudžiamajame kodekse. Viešoje erdvėje deklaruojama, kad visi Lietuvos Respublikos piliečiai prieš Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus lygūs, bet prieš seksualinių mažumų Lietuvos Respublikos piliečius LR Seimas priiminėja diskriminacinius teisės aktus pažeidžiančius Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ir Europos Sąjungos teisės aktus kuriuos yra pasirašiusi ir Lietuva. Mes prašome Lietuvos Respublikos Seimą nepažeidinėti LR Konstitucijos ir įstatymų, laikytis ir nepažeidinėti pasirašytų Europos Sąjungos teisės aktų.

MES REIKALAUJAME

kad Lietuvos Respublikos Seimas nebepriiminėtų antikonstitucinių teisės aktų. Reikalaujame, kad Lietuvos Respublikos Seimas įteisintų:
santuoką,
partnerystę,
globą ligos atveju,
visas teises sutuoktinio mirties atveju,
vaikų globos, įsivaikinimo, auginimo ir priežiūros
įstatymus tarp tos pačios lyties asmenų kaip tai numato elementarus kito žmogaus gerbimas, nesikišimas į jo privatų gyvenimą, kaip tai numato tarptautinė teisė ir teisinė praktika tose šalyse kuriose jau priimti įstatymai nediskriminuojantys homoseksualių, biseksualių ir transeksualių savo ir užsienio piliečių dėl seksualinės orientacijos.

Atskirai REIKALAUJAME, kad homofobiniai pasisakymai ir homofobijos apraiškos, darantys moralinę žalą homoseksualiems, biseksualiems ir transeksualiems žmonėms ar skatinantys neapykantą jiems Lietuvos Respublikoje būtų pripažintį kriminaliniu nusikaltimu ir už šias veikas būtų baudžiama visu įstatymo griežtumu.

MES REMIAMĖS ŠIAIS TARPTAUTINIAIS TEISĖS AKTAIS

Europos Sąjungos (ES) direktyva 2000/78/EB įpareigoja vyriausybes garantuoti, jog dėl neteisingo elgesio amžiaus, negalios ir lytinės orientacijos pagrindais besiskundžiantys žmonės turėtų teisę gauti paramą ir būti atstovaujami atitinkamų profesinių sąjungų arba ekspertų organizacijų ar asociacijų. Tuo pat metu jos turi garantuoti, kad diskriminacijos atvejais taikomos sankcijos būtų veiksmingos, proporcingos ir neskatintų tolesnės diskriminacijos. Kitais žodžiais tariant, nuobaudos už diskriminaciją turi būti susijusios su padaryta žala ir būtų priemone atgrąsančia nuo tokio elgesio.

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis draudžia bet kokią diskriminacijos formą, tame tarpe ir dėl lytinės orientacijos. Lietuva yra pasirašiusi Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją.

Lietuva taip pat yra Europos Sąjungos narė. Europos Pagrindinių teisių chartija, kuri patvirtina žmogaus teises tarp esminių ES vertybių, ir kuri įsigaliojo 2009 m. gruožio mėn. 1-mąją pradėjus veikti Lisabonos sutarčiai, užtikrina išraiškos ir informacijos laisvę, o taip pat draudžia diskriminaciją bet kokiu pagrindu, taip pat ir lytinės orientacijos.

Lietuva ratifikavo (pasirašė) Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją 1995 metais. Ši Konvencija draudžia diskriminaciją ir saugo išraiškos laisvę.
Europos Žmogaus Teisių Teismas - įgaliotas autoritetingai interpretuoti šią konvenciją, o taip pat užtikrinti, kad šalys jos laikosi - yra pakartotinai nurodęs, kad Konvencijos apsauga nuo diskriminacijos draudžia nelygiateisį traktavimą dėl lytinės orientacijos.


Pasakykime TAIP mūsų - homoseksualių, biseksualių ir transeksualių Lietuvos Respublikos piliečių teisėms, laisvėms ir pareigoms, mūsų pradėtiems darbams.

Kviečiame visus geros valios žmones pasirašytii po šia peticija.


# Vardas Komentaras Miestas
1 Giedrė N...
tikrai turi duoti lygias teises visiem piliečiam, nesvarbu kas jie ir ką jie myli.Gi visi mokesčius mokam
2 Audronė M...
Už laisvę ir galimybę pasirinkti gyventi kaip tik tu nori.
3 Emilija B...
Tu negali kontroliuoti savo jausmų. isimyli tai isimyli. Ir as myliu savo mergina. :)
4 K. L...
Aš visiškai sutinku ir palaikau homseksualius, biseksualius ir transeksualius žmones! Jie taip pat turi turėti teises į vedybas ir visus kitus dalykus kaip ir heteroseksualūs žmonės.
5 Božena Č...
galėtų būti bent partnerystės priimtos, kad bent kažkokias garantijas ir teises LGBT turėtų, nes mums iki padėties kaip Ugandoj, mažai trūksta.
6 Aurelija S...
Visi žmonės yra lygūs, nepaisant nuomonių skirtumų. Visi turim teisę tokiais ir jaustis. Visi privalome gyventi lygiavertį gyvenimą.
7 Kornelijus N...
man nesunku pasirinkti tarp Maskvos ir Briuselio. O jums?
8 Klaidas G...
Pagarba žmogaus teisėms turėtų tapti valstybės pamatu, nes, neįgyvendinus žmogaus teisių ir laisvių, jokia visuomenės pažanga yra neįmanoma.
9 Karolina M...
Visi žmonės yra lygūs ir kekvienas turi teisę būti gerbiamas bei teisę į pilnavertį gyvenimą, nepaisant jo orientacijos ar kitų išskirtinumų.
10 Tomas D...
As vienas is ju, bet esu pilietis ir noriu buti laisvas rinkdamasis savo gyvenima
11 Tomas P...
kuriame Amziuje lietuva gyvena? Geda turetu buti Lietuvai, visi esam zmones, nepjaukim sakos ant kurios patys sedim. Gejai ne tik baruose soka ar manekenais dirba, bet yra ir daktaru, gaisrinkinu t.t.
12 Ilona B...
Sutinku, kad visiem pilieciam butu lygiuos teises!!!
13 Audrius B...
Nesu nei vienas iš minėtos kategorijos. Tačiau esu už lygybę. Bendraujame ne su žmonių lytine orientacija, o su jais pačiais.
14 Andrius Š...
Marijos žemėje vyksta homofobams nelabai suprantami dalykai.
15 E. V...
Zmogus gimsta ir igyja prigimtine teise, tai manau lietuva turi leisti ja ir vadovautis, o ne jie musm wadowauti.
16 RT ...
Esu heteroseksualus, taciau, budamas liberaliu paziuru, grieztai pasisakau UZ visu LR pilieciu LYGIAS TESES, PRIES Ksenofobija

Prašymas atšaukti likusius mokslo metus.

Ž. Vaitkus. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Atsižvelgiant į Lietuvoje besimokančių vaikų skaičių, ne visi turi galimybė prisijungti prie interneto, dienynai ,,lūžta" nuo per didelio apklausos skaičiaus, šalyje yra per 300 tūkst. mokinių, serveriai negali prijungti visų vienu metu. Pirmąją dieną nuotolinis ugdymo procesas prasidėjo su rimtais trukdžiais – nebepasiekiamos nuotolinio mokymo platformos, neveikia elektroninis dienynas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius jau prakalbo apie galimybę mokslo metus nutraukti anksčiau ir vaikus perkelti į kitas klases. „Mokslo metai kai kuriose šalyse yra užbaigiami, vaikai perkeliami į kitą klasę su mintimi, kad kitais metais mokymosi procesas bus intensyvesnis. Tokius variantus mes taip pat svarstome. Yra sudaryta komisija, kuri per porą savaičių turėtų įvertinti visas aplinkybes“, – pirmadienį LRT radijui sakė A. Monkevičius. Ministerijos duomenimis, trūksta apie 18 tūkst. kompiuterių vaikams iš šeimų, kuriose yra keli mokiniai

Prieš 5G tinklo įrengimą Lietuvoje, dėl galimai itin pavojingų žmogaus organizmui mikro (mili) bangų

Vilius Krivickas. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

5G ryšiui naudojamos aukšto dažnio elektromagnetinės bangos, kuriomis iš ryšio antenos į išmanųjį telefoną ar kitą įrenginį yra perduodama informacija. Tokiu pat būdu, tačiau žemesnėmis bangomis veikia ir 4G ryšys. 5G privalumas – kone iki 20 kartų didesnis informacijos perdavimo greitis. Tačiau kuo aukštesnis bangų dažnis, tuo joms sunkiau sklisti miestuose. Aukšto dažnio bangoms sudėtinga įveikti kliūtis, pavyzdžiui, gyvenamųjų namų sienas, todėl nenutrūkstamam ryšiui užtikrinti reikalingas didesnis antenų skaičius, nei eksploatuojama šiuo metu. 5 G šalutiniai efektai : padidėjusi vėžio rizika, ląstelinis stresas, ląstelių struktūriniai ir funkciniai pakitimai, reprodukcinės sistemos sutrikimai, mokymosi ir atminties deficitas, neurologiniai nukrypimai, kenkia viskam, kas gyva : tiek augmenijai, tiek gyvūnijai, tiek žmonėms. Tam tikros signalo charakteristikos sukelia biologinius ir sveikatos nukrypimus. (pulsacija, poliarizacija). Pasaulio sveikatos organizacijos tarptautinė tyrimų agentūra tyrinėjanti vėžinius susirgimus klasifikuoja tai kaip galimybę kancerogeniniams atsiliepimams žmogaus organizmui. Praeitais metais, 30 milijonų dolerių Amerikos nacionalinės toksikologijos programų studija rado aiškius įrodymus, kad per du metus naudojant telefoną pakyla vėžinių ląstelių skaičius laboratorinėse pelėse ir žiurkėse. Naujausia 5G technologija skleis milimetrines bangas, kurioms reikės siųstuvų kas 100-200 metrų, tokiu būdu patalpins žmones į milimetrinių bangų radiaciją. Tokios bangos anksčiau buvo naudojamos suvaldyti ir kontroliuoti minias. Milimetrinės bangos yra labiausiai sugeriamos per kelių milimetrų žmogaus odą. (Vaikų oda dar plonesnė ir juos bangos paveiks dar labiau). Trumpas tokių bangų naudojimas gali atsiliepti psichologinei žmogaus būsenai, pakenkti periferinei nervų sistemai (to įtakoje išsivysto melonoma (vėžys)), taip pat kenkia akims- akių melonoma. Kenkia vaisingumui. Kadangi 5G yra nauja technologija, jos tyrimai yra visiškai nauji, tačiau jau ištriti 2G ir 3G ryšiai, kurie daro žalą žmogaus organizmui. Ir tai yra įrodyta. 4G ryšio šalutinis poveikis taip pat nėra galutinai ištirtas. 5G ryšys artimoje ateityje nepakeis 4 G ryšio. Jis jį papildys, tačiau rizika žmogaus sveikatai padidėja daugybę kartų. Nepamirškim, kad 5G antenos stovės ten kur mes gyvename, dirbame ir kur žaidžia mūsų vaikai. Reziumuojant, negalime nepritarti 250 mokslininkų, medicinos daktarų ir jų rekomendacijoms, kurie pasirašė prieš 5G tinklą. Nes tai padidins elektromagnetinių radiobangų kiekį, kuris yra žalingas žmonėms ir aplinkai. Ir tai yra įrodyta. Nebūkime kvaili, ir neleiskime, kad su mumis darytų eksperimentus. Tai pažeidžia ir sveikatos ir žmogaus teises. Lietuva galimai pasirinkta kaip pilotinė šalis 5G ryšiui bandyti, kadangi kitos šalys niekur neskuba ir galimai supranta 5G ryšio žalą žmogaus organizmui. Daugiau informacijos anglų kalba: http://www.5gappeal.eu/

Prašymas atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus.

S. Kaunelis. Adresuota: LIetuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios situacijos (Covid-19 viruso) Lietuvos Respublikos abiturientai kreipiasi į vyriausybę su prašymu atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus, savo prašymą grindžiame toliau išvardintais argumentais: Nuotolinis mokymas nesuteiks tokios pačios mokymosi kokybės kaip mokymas gyvai. Dauguma mokytojų yra senyvo amžiaus žmonės, kurie jei ir turi priėjimą prie nuotolinio mokymosi priemonių, tikrai nėra pajėgūs jomis adekvačiai operuoti. Tad iš nuotolinio mokymo, geriausiu atveju telieka nuotoliniu būdu perteikti namų darbai, be jokio dėstymo elemento. Natūraliai kyla klausimas: ar mokiniai pasiruoštų egzaminams, jei atėję į ugdymo įstaigas tegautų užduotis, be jokio paaiškinimo kaip jas atlikti? Egzaminų nukėlimas sukelia abiturientas papildomą stresą. Stresas, kaip žinoma ir taip stiprus faktorius, kuris įtakoja mokinių pasiekimus egzaminų metu, būtų tik dar labiau sustiprintas neužtikrintumo dėl žinių, įgytų atliekant pasiruošimą namų salygomis, bei dėl suspausto egzaminų grafiko. Šių veiksnių įtakotas streso faktorius, smarkiai atsilieptų abiturientų rezultatams. Vasaros vidurys nėra tinkamas egzaminų laikymui dėl laiko sąlygų, mat ugdymo įstaigos nėra pritaikytos operuoti vasaros metu, jose nėra sistemų, kurios užtikrintų darbui tinkamą temperatūrą. Nekyla abejonių, kad karštis tikrai neigiamai prisidėtų prie ir taip demoralizuotų abiturientų stovio. Stojimai į universitetus galėtų būti vykdomi pagal mokinių III-IV klasių vidurkius, nes dažniausiai vidurkiai yra panašūs į egzaminų išlaikymo rezultatus, mokiniai dirbdami nuotoliniu būdu galėtų gauti įvertinimus. Priešingu atveju nepasiruošę, streso apimti ir karščio veikiami abiturientai egzaminus išlaikytų žymiai praščiau nei leidžia jų tikrieji sugebėjimai. Toks jų žinių vertinimas būtų neadekvatus ir amoralus, didžiai neteisingas jaunosios kartos atžvilgiu.

Grožio paslaugų teikimas karantino metu

S. Norgėlaitė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios karantino situacijos Lietuvoje, visi grožio srities specialistai liko be darbo ir vienintelio savo pajamų šaltinio. Taip, valdžia pažadėjo paramą, tačiau visiems akivaizdu, kad už tokią sumą, kurią mes gausime, nebus įmanoma ne tik pragyventi, bet retam kuriam užteks ir patalpų nuomai sumokėti. Todėl siūlome, pakeitus ir sugriežtinus mums įprastas darbo bei saugos sąlygas grožio salonuose, tęsti savo veiklą, nors ir mažesniais tempais, bet svarbu, kad vyktų judėjimas ir žmogus, dirbantis pagal individualią veiklą, gautų bent minimalias pajamas. Siūlome patalpoje, kurioje teikiama paslauga dirbti tik po vieną žmogų priimant tik su išankstine rezervacija; nepriimti per anksti sekančio kliento, kad nesusidarytų laukiančiųjų eilė; priimti klientą tik su apsauginėmis pirštinėmis ir veido kaukėmis; dirbti tik su darbo rūbais bei apsauginėmis priemonėmis; po kiekvieno kliento dezinfekuoti visus paviršius, įrangą bei įrankius (kas yra įprasta). Užkirskime pogrindinę veiklą, leisdavi žmonėms saugiai dirbti!