Už Lietuvos Respublikos homoseksualių, biseksualių, transeksualių piliečių teises, laisves ir lygias galimybes

0 PARAŠAI

Kategorija:

Mes, Lietuvos Respublikos homoseksualūs, biseksualūs, transeksualūs ir jiems pritariantys Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų gyvenantys piliečiai, sudarantys didelę dalį Lietuvos Respublikos gyventojų, siekiame visaverčio gyvenimo, siekiame nebūti diskriminuojamais dėl seksualinės orientacijos, kartu su visais Lietuvos Respublikos piliečiais norime kurti savo valstybės ateitį, prisidėti prie visų jos veiksmų neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, siekiančių pagerinti žmonių gyvenimus ir suteikiančių ateities perspektyvas ne tik heteroseksualiems, bet ir kitų seksualinių mažumų Lietuvos Respublikos piliečiams.
Dabar Lietuvos Respublikos Seimo vykdomą įstatymų priėmimo politiką, šiuo sunkmečio laikotarpiu, mus, seksualinių mažumų piliečius ne tik diskriminuoja, prieš mus nuteikia kitas socialines grupes, bet ir nutolina mums, socialinių mažumų piliečiams taip reikalingas teises, laisves ir prievoles į:
šeimos sukurimą,
santuoką,
artimo (šeimos nario) slaugą,
teisines pasekmes po sutuoktinio mirties,
vaiko auginimą ar įsivaikinimą ir vaiko globą,
teisę dalyvauti susibūrimuose ir mitinguose ginant savo teises ir laisves.
Mes diskriminuojami, lyginant su heteroseksualiais piliečiais, mums neįteisinant partnerystės ar santuokos tarp tos pačios lyties asmenų.
Tokie absoliučios mažumos (Lietuvos Respublikos Seimo) veiksmai netolimoje ateityje neišvengiamai didins homoseksualių, biseksualių ir transeksualių piliečių diskriminavimą ir atskirtį nuo heteroseksualių piliečių ir kitų visuomenės socialinių grupių.

MES PASISAKOME UŽ

lygias teises, laisves, galimybes kaip žmogaus teisių garantą.
Mes nereikalaujame nieko išskirtinio, nieko neįmanomo. Mes reikalaujame, kad mums būtų suteiktos tokios pačios teisės ir laisvės (santuoka, sergančio žmogaus ar sutuoktinio globa, teisės sutuoktinio mirties atveju, auginant ar prisiimant vaiko globą, įsivaikinimą jį auginant ir auklėjant) kaip ir likusiems, heteroseksualiems Lietuvos Respublikos piliečiams.
Ar tai nebūtų civilizuotos, brandžios visuomenės prievolė ir pareiga?

MES NESUTINKAME

kad priimamais įstatymais Lietuvos Respublikos Seime ir toliau būtų žeminami ir diskriminuojami homoseksualųs, biseksualūs ir transeksualūs Lietuvos Respublikos piliečiai. Mes už teisinę valstybę kurioje visi jos piliečiai būtų lygūs prieš Dievą, Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus.

MUS ŽEIDŽIA

kad Lietuvos Respublikoje iki šiol homoseksualūs, biseksualūs ir transeksualūs Lietuvos Respublikos piliečiai žeminami ir laikomi antrarūšiais žmonėmis kuriems priimami net atskiri įstatymai (ar straipsniai tuose įstatymuose) ir papildymai baudžiamajame kodekse. Viešoje erdvėje deklaruojama, kad visi Lietuvos Respublikos piliečiai prieš Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus lygūs, bet prieš seksualinių mažumų Lietuvos Respublikos piliečius LR Seimas priiminėja diskriminacinius teisės aktus pažeidžiančius Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ir Europos Sąjungos teisės aktus kuriuos yra pasirašiusi ir Lietuva. Mes prašome Lietuvos Respublikos Seimą nepažeidinėti LR Konstitucijos ir įstatymų, laikytis ir nepažeidinėti pasirašytų Europos Sąjungos teisės aktų.

MES REIKALAUJAME

kad Lietuvos Respublikos Seimas nebepriiminėtų antikonstitucinių teisės aktų. Reikalaujame, kad Lietuvos Respublikos Seimas įteisintų:
santuoką,
partnerystę,
globą ligos atveju,
visas teises sutuoktinio mirties atveju,
vaikų globos, įsivaikinimo, auginimo ir priežiūros
įstatymus tarp tos pačios lyties asmenų kaip tai numato elementarus kito žmogaus gerbimas, nesikišimas į jo privatų gyvenimą, kaip tai numato tarptautinė teisė ir teisinė praktika tose šalyse kuriose jau priimti įstatymai nediskriminuojantys homoseksualių, biseksualių ir transeksualių savo ir užsienio piliečių dėl seksualinės orientacijos.

Atskirai REIKALAUJAME, kad homofobiniai pasisakymai ir homofobijos apraiškos, darantys moralinę žalą homoseksualiems, biseksualiems ir transeksualiems žmonėms ar skatinantys neapykantą jiems Lietuvos Respublikoje būtų pripažintį kriminaliniu nusikaltimu ir už šias veikas būtų baudžiama visu įstatymo griežtumu.

MES REMIAMĖS ŠIAIS TARPTAUTINIAIS TEISĖS AKTAIS

Europos Sąjungos (ES) direktyva 2000/78/EB įpareigoja vyriausybes garantuoti, jog dėl neteisingo elgesio amžiaus, negalios ir lytinės orientacijos pagrindais besiskundžiantys žmonės turėtų teisę gauti paramą ir būti atstovaujami atitinkamų profesinių sąjungų arba ekspertų organizacijų ar asociacijų. Tuo pat metu jos turi garantuoti, kad diskriminacijos atvejais taikomos sankcijos būtų veiksmingos, proporcingos ir neskatintų tolesnės diskriminacijos. Kitais žodžiais tariant, nuobaudos už diskriminaciją turi būti susijusios su padaryta žala ir būtų priemone atgrąsančia nuo tokio elgesio.

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis draudžia bet kokią diskriminacijos formą, tame tarpe ir dėl lytinės orientacijos. Lietuva yra pasirašiusi Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją.

Lietuva taip pat yra Europos Sąjungos narė. Europos Pagrindinių teisių chartija, kuri patvirtina žmogaus teises tarp esminių ES vertybių, ir kuri įsigaliojo 2009 m. gruožio mėn. 1-mąją pradėjus veikti Lisabonos sutarčiai, užtikrina išraiškos ir informacijos laisvę, o taip pat draudžia diskriminaciją bet kokiu pagrindu, taip pat ir lytinės orientacijos.

Lietuva ratifikavo (pasirašė) Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją 1995 metais. Ši Konvencija draudžia diskriminaciją ir saugo išraiškos laisvę.
Europos Žmogaus Teisių Teismas - įgaliotas autoritetingai interpretuoti šią konvenciją, o taip pat užtikrinti, kad šalys jos laikosi - yra pakartotinai nurodęs, kad Konvencijos apsauga nuo diskriminacijos draudžia nelygiateisį traktavimą dėl lytinės orientacijos.


Pasakykime TAIP mūsų - homoseksualių, biseksualių ir transeksualių Lietuvos Respublikos piliečių teisėms, laisvėms ir pareigoms, mūsų pradėtiems darbams.

Kviečiame visus geros valios žmones pasirašytii po šia peticija.


# Vardas Komentaras
1 Giedrė
tikrai turi duoti lygias teises visiem piliečiam, nesvarbu kas jie ir ką jie myli.Gi visi mokesčius mokam
2 Audronė
Už laisvę ir galimybę pasirinkti gyventi kaip tik tu nori.
3 Emilija
Tu negali kontroliuoti savo jausmų. isimyli tai isimyli. Ir as myliu savo mergina. :)
4 K.
Aš visiškai sutinku ir palaikau homseksualius, biseksualius ir transeksualius žmones! Jie taip pat turi turėti teises į vedybas ir visus kitus dalykus kaip ir heteroseksualūs žmonės.
5 Božena
galėtų būti bent partnerystės priimtos, kad bent kažkokias garantijas ir teises LGBT turėtų, nes mums iki padėties kaip Ugandoj, mažai trūksta.
6 Aurelija
Visi žmonės yra lygūs, nepaisant nuomonių skirtumų. Visi turim teisę tokiais ir jaustis. Visi privalome gyventi lygiavertį gyvenimą.
7 Kornelijus
man nesunku pasirinkti tarp Maskvos ir Briuselio. O jums?
8 Klaidas
Pagarba žmogaus teisėms turėtų tapti valstybės pamatu, nes, neįgyvendinus žmogaus teisių ir laisvių, jokia visuomenės pažanga yra neįmanoma.
9 Karolina
Visi žmonės yra lygūs ir kekvienas turi teisę būti gerbiamas bei teisę į pilnavertį gyvenimą, nepaisant jo orientacijos ar kitų išskirtinumų.
10 Tomas
As vienas is ju, bet esu pilietis ir noriu buti laisvas rinkdamasis savo gyvenima
11 Tomas
kuriame Amziuje lietuva gyvena? Geda turetu buti Lietuvai, visi esam zmones, nepjaukim sakos ant kurios patys sedim. Gejai ne tik baruose soka ar manekenais dirba, bet yra ir daktaru, gaisrinkinu t.t.
12 Ilona
Sutinku, kad visiem pilieciam butu lygiuos teises!!!
13 Audrius
Nesu nei vienas iš minėtos kategorijos. Tačiau esu už lygybę. Bendraujame ne su žmonių lytine orientacija, o su jais pačiais.
14 Andrius
Marijos žemėje vyksta homofobams nelabai suprantami dalykai.
15 E.
Zmogus gimsta ir igyja prigimtine teise, tai manau lietuva turi leisti ja ir vadovautis, o ne jie musm wadowauti.
16 RT
Esu heteroseksualus, taciau, budamas liberaliu paziuru, grieztai pasisakau UZ visu LR pilieciu LYGIAS TESES, PRIES Ksenofobija

Peticija dėl karantino ribojimų bei LR piliečių prigimtinių teisių bei laisvių suvaržymo panaikinimo (2071)

Loreta. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas ir vyriausybė

LR Vyriausybė 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 apribojo Lietuvos Respublikos piliečių prigimtines teises ir laisves. Įvesti beprecedenčiai taikos metui apribojimai yra represiniai ir pertekliniai – šiuo nutarimu LR Vyriausybė galimai pažeidė LR Konstitucijos 18, 20, 21, 22, 23, 32, 36, 38, 46, 53, 93 straipsnius (sąrašas nebaigtinis). Mes, žemiau pasirašę LR piliečiai, reikalaujame nedelsiant atšaukti 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 LR piliečių teises paminančias nuostatas. Kreipiamės į LR Seimo narius, kad šie skubos tvarka inicijuotų kreipimąsi į LR Konstitucinį Teismą išaiškinimo dėl LR Vyriausybės veiksmų teisėtumo. Taip pat reikalaujame: 1. Įvedant užkrečiamų ligų plitimo prevencijos priemones, taikyti mažiausios žalos principą. Apribojimų šalies mastu taikymo praktikos turi būti atsisakyta. Šalies savivaldybes įgalinti taikyti infekcijos kontrolės priemones atsižvelgiant i vietinius virusinės infekcijos paplitimo rodiklius. 2. Nedelsiant parengti komercinių bei visuomeninių veiklų epidemiologinio rizikingumo sąlyginius įverčius bei nustatyti higieninius ir epidemiologinius reikalavimus jų veikloms vykdyti. 3. Kaukių dėvėjimą padaryti rekomendaciniu, įvertinus atnaujintus mokslo duomenis bei atsižvelgiant į tarptautinių sveikatos ir užkrečiamųjų ligų kontrolės organizacijų rekomendacijas. 4. Panaikinti visus apribojimus visiems gyventojams, išskyrus saviizoliacijos reikalavimus susirgus Covid-19 liga bei nustačius pirminio kontakto atvejį, taip pat visų tipų veikloms, joms įgyvendinus 2 punkto reikalavimus. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85898ad43e3311eb8c97e01ffe050e1c https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas. (347)

Valdas. Adresuota: Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.

Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų (172)

Grigiškių. Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybės merui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

P E T I C I J A Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų 2021 m. vasario 10 d., Seniūnijų vaidmuo yra susijęs su savivaldybės administracinių ir viešųjų paslaugų priartinimu prie žmogaus, jų prieinamumo vietos bendruomenei didinimu. Seniūnija, būdama arčiausiai gyventojų, atlieka tarpininkės vaidmenį tarp savivaldybės ir vietos bendruomenės, taip priartindama vietos valdžią prie gyventojų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, seniūnas turi spręsti vietos gyventojų problemas, nagrinėti jų prašymus, skundus, telkti bendruomenę, supažindinti vietos gyventojus su strateginiu ir seniūnijos metiniu veiklos planu, ūkiškai tvarkyti seniūnijai skirtus asignavimus ir pan., tačiau viso šito Grigiškių m. gyventojai pasigenda. Grigiškių seniūnas neatsižvelgia į miesto bendruomenės, seniūnaičių nuomonę, prašymus, nevyksta dialogas su gyventojais. Seniūnas pasižymi vienasmeniu, galima sakyti autokratišku valdymo metodu, kuris netenkina Grigiškių m. gyventojų. Seniūnijoje nėra informacijos sklaidos, visuomenei nepristatomi strateginiai ir seniūnijos metiniai veiklos planai, nėra veiklos tęstinumo bei veiklos ataskaitų pristatymo gyventojams, skiriami asignavimai, galimai, naudojami neefektyviai, neracionaliai ir neskaidriai, tikėtina seniūnas tinkamai nevykdo valstybės tarnautojo pareigų, neinformavo valstybinių institucijų apie Vokės upės ir Grigiškių tvenkinio apgailėtiną situaciją. Nėra tinkamo grįžtamojo ryšio ir kompetentingų bei konkrečių atsakymų į gyventojų paklausimus, tikėtina, kad seniūnija nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintų dokumentų rengimo taisyklių, t.y. seniūnijai (seniūnui) pateikiami raštai/skundai/prašymai nėra registruojami, vengiama į juos atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais terminais. Gyventojai kantriai (jau daugiau nei 20 metų) laukia Grigiškių m. kelių, gatvių, šaligatvių ir kiemų sutvarkymo, neapsemtų pravažiavimų, apšvietimo, senų griuvėsių ir teritorijų sutvarkymo, viešųjų erdvių gerbūvio gerinimo (poilsio zonos ir Grigiškių tvenkinys), pagarbaus seniūno elgesio ir bendravimo su gyventojais. Grigiškių m. bendruomenė ilgai laukė ir nusipelnė kokybiškų sprendimų dabar. Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame atsižvelgti į išsakytas pastabas ir nuogąstavimus, siūlome peržvelgti Grigiškių m. seniūno Leonard Klimovič per eilę metų (ne)atliktus darbus, įvertinti jo kompetenciją ir atitikimą valstybės tarnautojui bei pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti keliamiems reikalavimams, galimus įgaliojimų viršijimus bei svarstyti galimybę atleisti seniūną iš užimamų pareigų. П E T И Ц И Я Относительно (не)выполняемых обязанностей старoстой Григишкес Леонардом Климовичем 2021 г. февраль Роль старoсты связана с приближением административных и государственных служб муниципалитета к человеку, повышая их доступность для местной общины (населения). Старoста действует как посредник между муниципалитетом и местной общиной, тем самым приближая местное самоуправление к населению. В соответствии с Законом о местном самоуправлении Литовской Республики, старoста должен решать проблемы местных жителей, рассматривать их просьбы, жалобы, мобилизовать сообщество, знакомить местных жителей со стратегическим и годовым планом деятельности сенюнии, ответственно распоряжаться ассигнованиями, однако все это отсутствует. Старoста Григишкес не учитывает мнение и просьбы жителей, нет диалога с населением. Информация от старосты на территории сенюнии отсутствует, стратегические и годовые планы деятельности не предоставляются общественности, отсутствуют отчеты о деятельности старoсты, ассигнования распределяются, используются возможно неэффективно, нерационально и непрозрачно. Отсутствует обратная связь, грамотные и конкретные ответы на запросы жителей, вероятно, что старoста не соблюдает правила подготовки документов, утвержденные правовыми актами Литовской Республики, т.е. письма/ жалобы/просьбы не регистрируются, ответы на них не предоставляются в сроки, установленные правовыми актами Литовской Республики. Жители терпеливо, более 20 лет, ждали строительства дорог, улиц, тротуаров и дворов, устройства освещения, приведения в порядок старых руин и территорий, улучшения благосостояния общественных пространств (зоны отдыха и пруда в Григишкес), уважительного поведения и общения с жителями. Жители Григишкес долго ждали и заслуживают качественных решений Мы, ниже подписавшиеся, требуем учесть высказанные замечания, предлагаем оценить работу Леонарда Климовича и выполнение прямых обязанностей, которые не выполнялись на протяжении многих лет, оценить его компетентность и соответствие требованиям, предъявляемым к государственному служащему, а также функциям, изложенным в должностной инструкции, и рассмотреть возможность увольнения с занимаемой должности.

NE Druskininkų miesto mokyklų tinklo pertvarkai ! (253)

Diana. Adresuota: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Kategoriškai NESUTINKAME su Druskininkų mieste planuojama "Saulės" pagrindinės bei "Atgimimo" mokyklų tinklo pertvarkymo reforma, nes tai pažeidžia mūsų pasirinkimo teisę į švietimo įstaigos pasirinkimą pagal gyvenamąją vietą, vaikų saugų savarankiškumą, į jau sukurtą ilgametę saugią aplinką mūsų mokyklose, į pedagogų darbo vietų išsaugojimą, bei daug kitų argumentų faktišką konstatavimą. Pradinėje mokykloje negali būti daugiau nei 400 mokinių. Įvykdžius reformą, pradinė mokykla turėtų apie 700 mokinių. O tai jau blogai. Esame patenkinti ugdymo procesu savo mokyklose ir nenorime, kad būtų suardytos dviejų mokyklų bendruomenės. Nuoroda apie siūlomą reformą : http://www.manodruskininkai.lt/svietimas/pradedamas-rengti-druskininku-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarkos-2021-2025-metu-planas/ P.S. AGRESYVŪS IR ĮŽEIDŽIANTYS KOMENTARAI NETOLERUOJAMI ! PRAŠOM GERBTI VIENI KITUS !