Sporto mokyklų reorganizavimas

0 PARAŠAI

Kategorija:

Vilniuje veikia 10 įvairių sporto šakų mokyklų, tačiau jų veikla per daugelį metų ekonomiškai paseno ir nebeveiksminga, Vilniaus miesto vaikams propaguojamas tik siauras skaičius sporto šakų. Keičiantis ekonominei situacijai, siekiant efektyvinti sporto veiklą privalome racionaliai naudoti biudžetines ir nebiudžetines lėšas bei ieškoti galimybių kaip sutaupyti, o sutaupytas lėšas nukreipti jas žmonių fizinio aktyvumo ir sporto vystymui.

Todėl pritariame Vilniaus sporto mokyklų reformai kurios esmė:
• keisti sporto mokyklų tinklo valdymą
• sumažinti sporto mokyklose dirbančio administracinio ir techninio personalo darbuotojų skaičių
• didinti dėstomų sporto šakų skaičių
• suteikti Vilniaus miesto vaikams galimybę sportuoti jų pasirinktą sportą – turėti etatinį trenerį ir/arba sporto bazę.

Įvykus reformai daugiau lėšų būtų galima skirti naujiems sporto trenerių etatams, atsirastų galimybė praplėsti sporto sričių skaičių, sporto infrastruktūrai gerinti, geresnių sporto bazių nuomai..


Mes, žemiau pasirašiusieji prašome, palaikyti Vilniaus sporto mokyklų reorganizavimą

Pasirašyti peticiją

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!