Prašymas dėl automobilių Kia Ceed garantino aptarnavimo vartotojų teisės pasirinkti ir pirkti atitinkamas techninės priežiūros paslaugas iš nepriklausomų remontininkų.


Parašų: 0


  • Autorius: Donatas Ufartas
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarnybai
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarnybai
A. Vienuolio g. 8
LT - 01104 Vilnius

PRAŠYMAS
2010 m. birželio mėn. d.
Mes, žemiau pasirašantys automobilių neoficialaus KIA CEED automobilių klubo nariai, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarnybą dėl automobilių KIA įgaliotų atstovų bei platintojų Lietuvoje garantinio aptarnavimo veiklos, esant įtarimų, kad KIA automobilių atstovai ir platintojai nesąžiningai riboja galimybes nepriklausomiems remontininkams atlikti automobilių techninę priežiūrą jų garantijos laikotarpiu, bei kitaip pažeidžia vartotojų teises.
Automobiliams KIA CEED, tame tarpe ir proCEED, bei CEED SW, bei jų modifikacijoms gamintojas suteikia 84 (aštuoniasdešimt keturių) mėnesių, arba 150000 (vieno šimto ir penkiasdešimties tūkstančių) kilometrų garantiją. Išsamios garantijos suteikimo sąlygos, techninio aptarnavimo periodai, bei kita su garantija susijusi informacija yra pateikta automobilio vairuotojo vadove ir techninės priežiūros knygelėje.
KIA CEED automobilių savininkų ir vairuotojų bendra nuomone, pagrindinė garantijos teikimo sąlyga, kurios nesilaikant prarandama gamintojo suteikta garantija automobiliui „Visa einamoji techninė priežiūra turi būti laiku atliekama KIA įgaliotoje atstovybėje ir korektiškai registruojama techninės priežiūros knygelėje” prieštarauja LR galiojantiems teisės aktams (LR konkurencijos įstatymo II skyriaus V straipsnis), bei varžo vartotojų pasirinkimo laisvę (LR vartotojų teisių gynimo įstatymo II skirsnio III straipsnio I punktas). Esant nustatytoms tokioms automobilių garantinio aptarnavimo sąlygoms, automobilių savininkai (vairuotojai) automobilio garantijos galiojimo metu iš esmės yra verčiami naudotis tik įgaliotųjų remontininkų teikiamomis automobilio techninės priežiūros paslaugomis, nes priešingu atveju prarastų teisę į garantinį aptarnavimą (pvz., neatlygintiną automobilio remontą garantinio laikotarpio metu).
Automobilių gamintojo įgaliotiems atstovams ir pardavėjams susitarus per automobilių garantinio aptarnavimo sąlygas skatinti vartotojus techninę priežiūrą automobilių garantiniu laikotarpiu atlikti tik įgaliotame tinkle (pas įgaliotuosius remontininkus), gali būti ribojamos nepriklausomų remontininkų galimybės konkuruoti su įgaliotaisiais remontininkais dėl automobilių techninės priežiūros paslaugų teikimo, dėl ko nepriklausomi remontininkai būtų stumiami iš tokių paslaugų teikimo rinkos, arba negalėtų į ją sėkmingai patekti, pradėdami tokią veiklą. Tokia situacija gali lemti, jog, iš esmės nesusidurdami su nepriklausomų remontininkų konkurencija, įgaliotieji remontininkai techninės priežiūros paslaugas garantinio laikotarpio metu gali teikti aukštesnėmis kainomis, nei jos būtų, jei automobilio garantijos sąlygos nevaržytų vartotojų teisės pasirinkti ir pirkti atitinkamas techninės priežiūros paslaugas iš nepriklausomų remontininkų.
Atsižvelgiant į auksčiau pateiktą informaciją, prašome ištirti galimus pažeidimus, bei įpareigoti pažeidėjus galimus pažeidimus pašalinti. Taip pat, prašome informuoti interesantą apie priimtą sprendimą.

Pridedama:
KIA automobilių įgaliotų atstovų, bei platintojų sąrašas.