Parašo atšaukimas peticijoje: „Dėl planuojamos ūkinės veiklos – Atliekų deginimo jėgainės statybos Dumpių kaime, Klaipėdos rajone Poveikio aplinkai vertinimo programos“