LIETUVIAI, LAIKAS ATSIPEIKĖTI IŠ 18 METŲ MEŠKOS MIEGO!