Keiskite Lietuvių kalbos teksto suvokimo užduočių klausimus.


Parašų: 0


  • Autorius: A.C
  • Adresuota: LR švietimo ir mokslo ministerija
  • Kategorija: Švietimas

Siūlau pakeisti arba panaikinti Lietuvių kalbos teksto suvokimų užduočių klausimus, kuriuose reikia parašyti SAVO nuomonę, o ji būtinai turi sutapti su kažkokio žmogaus nuomone. Manau, jeigu yra toks klausimas, tai turi būti užtai skiriamas maksimlus tašku skaičius, o ne nulis.