Biržų reformatų bažnyčia

0 PARAŠAI

Kategorija:

Aš sutinku, kad Biržų evangelikų reformatų bažnyčios pastato nuosavybės teisė būtų perduota Biržų evangelikų reformatų parapijai, priklausančiai Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae Sinodui.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Justas
Toks turtas turi priklausyti parapijai, o ne kazkokiam individualiam zmogui
2 Genė
Keista, kad kyla abejonių kam turi priklausyti Biržų ev. reformatų bažnyčia. Ji visada buvo Biržų ev. reformatų parapijos, kur dirbo siinodo paskirti kunigai, taip turi būti ir toliau.
3 Šarūnė
Mylim ir palaikom Biržų kunigą Rimą Mikalauską!
4 kunigas
žinau apie problemus nuo 1991ais metais. Kas nori buti vyskupas ir uždaryti bažnycia? Nesamone. Jis ne garbingas žmogus. Vienam Dievui garbe!
5 L.Morkūnaitė
Biržų evangelikų reformatų bažnyčios pastato nuosavybės teisė turi būti perduota Biržų evangelikų reformatų parapijai priklausančiai Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Unitas
6 Rimas
Biržų ev. ref. bažnyčią-Biržų ev.ref. parapijiečiams!
7 Irena
žmogus uždaręs bažnyčią Vilniuje, turi būti sustabdytas prie Biržų bažnyčios .
8 Jurga
Tikėjimas mūsų stiprybė, bendruomenė gali būti dar stipresnė
9 Sigita
Aš palaikau evangėlikų reformatų bažnyčią priklausančiai Lietuvos evangėlikų reformatų bažnyčios Unitui Lithuaniae Sinodui
10 Donatas
Neleiskime bažnyčią paversti komerciniu projektu
11 Algimantas
Ne5sivaizduoju kaip gali žmogus, besipuošiantis kunigo mantija taip nužmogėti ir reikalauti, kad jam būtų atiduota tai, kas priklauso bendrijai, Biržų Evangelikams Reformatams.
12 Renata
Tai mano ev. reformatų protėvių, tėvų, mano ir mano vaikų bei anūkų Bažnyčia ir tenedrįsta apsišaukėlis goduolis pretenduoti į ją.
13 Kedainietis
Na baznycia priklauso parapijai, bet jokiais budais ne kunigams ar intendentams tai Birzo krasto zmoniu baznycia.Baznycia suskylo del godumo nesiklausymo ir del kalti kunigai.
14 Ervinas
Šalin teisinį nihilizmą ir religinių bendruomenių reketą!
15 Emilis
manau , kad Biržų bažnyčia turi likti nepakitusi
16 Austė
Taip, bažnyčioje susitelkusi gyva, įvairių kartų bendruomenė, ji ir turi valdyti ir išlaikyti bažnyčios pastatą
17 Danguolė
Tikiu teisingu Lietuvos valstybės institucijų sprendimu, nes vien tikintieji prieš begėdiškus veiksmus yra bejėgiai...
18 Iveta
Nesuprantu kam isviso reikia atimti is reformatu ta pastata, ka jie blogo daro ?
19 Danutė
gerbiu Mikalauską, kaip nuostabų kunigą ir žmogų
20 V.
Nuosavybės teisės klausimą spręsti pirmumo tvarka