Reiškiame pasitikėjimą klebonu


Parašų: 0


  • Autorius: Sniega Krenciūtė
  • Adresuota: Kun. R. Žaromskis
  • Kategorija: Kita

Žiniasklaidoje pasirodžius niekuo nepagrįstiems įtarinėjimams, kaltinimams, ir plintant klaidinančiai informacijai, mes, žemiau pasirašiusieji, reiškiame Tytuvėnų parapijos klebonui kunigui R. Žaromskiui savo pasitikėjimą ir padėką už nuoširdaus pastoracinio darbo metus, atvirumą, geranoriškumą, taip pat tvirtumą ištikus mus visus sukrėtusiai nelaimei – gaisrui Švnč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblyje.

Tikime, kad, Dievo padedami, visi, darniai sutelkę jėgas, likviduosime gaisro padarinius ir atnaujinsime Tytuvėnų bažnyčią ir vienuolyną.

Viešpatie, laimink jį, ir visa, kas jame, tegiria tavąjį vardą!