DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS

0 PARAŠAI

Kategorija:

PETICIJA
DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS
2012 m. vasario 27 d.
Naujamiestis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintos „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės“ ( Žin., 2011.06.30, Nr.: 79-3869) ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-2549 patvirtinti „Vidurinių ugdymo programų akreditacijos kriterijai ir jos vykdymo tvarkos aprašas“ ( Žin., 2012, Nr.: 2-59) užkerta galimybę nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos rajonų mokykloms, turinčioms vieną vienuoliktą klasę, teikti akredituotą vidurinio ugdymo programą. Vykdant savivaldybėse bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą, vidurinės mokyklos, turinčios po vieną vienuoliktą klasę, tampa pagrindinėmis arba progimnazijomis.
Panevėžio r. Naujamiesčio vidurinei ir daugeliui kitų Lietuvos kaimo mokyklų planuojamas pagrindinės mokyklos likimas. Mokykla, priverstinai, vadovaujantis vien ekonominiais skaičiavimais, tikintis valstybės ekonominę naštą perkelti ant tėvų pečių (kodėl viena 11 klasė blogiau už dvi?), verčiama tapti pagrindine. Mokiniams siūloma vykti į miesto gimnazijas, esančias nuo gyvenamosios vietos 18-25 ir daugiau kilometrų. Tokie mokyklų pertvarkos žingsniai:
1. Atima iš dalies mokinių, gyvenančių atokiuose kaimuose, galimybę tęsti vidurinio ugdymo programą. Tai pažeidžiamos vaiko, kaip asmens, teisės. Be to, didina važinėjančiųjų mokytis į miestą (ir negalinčių dėl finansinio nepritekliaus vykti į miestą tęsti mokymosi) kaime gyvenančių mokinių socialinę atskirtį.
2. Didina važinėjančių į miestą mokinių fizinį ir psichologinį krūvį - tai gali sukelti įvairius fizinės ir psichinės sveikatos sutrikimus (stresą, depresiją, fizinį išsekimą ir t.t.) Tai patvirtina 2005 m. atliktas ŠMM užsakytas ir KTU bei ŠU atliktas „Mokyklų tinklo pertvarkos socialinio poveikio tyrimas“ (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/Mokyklu%20tinklo%20pertvarka%202005.pdf).
3. Padidina važinėjančių mokinių nesaugumą. Vaikai vien kelionei į mokyklą ir atgal papildomai privalės skirti po 4-5 valandas.
4. Pažeidžiami visos bendruomenės (mokinių, tėvų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų) teisėti lūkesčiai. Tuo metu, kai ES paramos ir LRV fondais remiama kaimo plėtra ir investuojama į kaimo bendruomenių vystymąsi, mokyklų pertvarka kryptingai naikina kaimo bendruomenes ir ardo bendruomeniškumo ugdymą.

Panevėžio r. Naujamiesčio mokyklos bendruomenė ir Naujamiesčio piliečių draugija nepritaria Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkai ir reikalauja, kad būtų persvarstyta ir pakeista įstatymų nuostata, neleidžianti kaimo vietovių vidurinėms mokykloms, turinčioms po vieną vienuoliktą klasę (15–20 mokinių skaičiumi), akredituoti vidurinio ugdymo programą.

Panevėžio rajono Naujamiesčio piliečių draugijos pirmininkas Dalius Dirsė

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Aldona S... Antazavės vidurinėje mokykloje mokosi vaikų globos namų vaikai, pasirūpinkime jais.Ačiū.
2 paulius k... Laukines rinkos desniai, kurie nepaiso vaiko(!) likimo. Toks keistas poziuris i zmogus kaip i darbo iranki.
3 Levas L... Nuoširdžiai prašau neatimti iš vaikų galimybės baigti vidurinę Naujamiesčio mokykloje
4 Stefanija K... Neatimkite iš mokinių paskutinę galimybę mokytis savo lizduose. Dirbu kaimo mokykloje ir žinau ką tai reišia mokiniams anksti keltis, adaptacija,tėvų nepriteklius......Neatimkite....
5 Birutė Ž... Išsaugodami mokyklas, išsaugosim ir šviesųjį Lietuvos kaimą
6 Rasa B... negalima griauti lengva ranka sukurtos sistemos neatsižvelgus i mokesčių mokėtojų pageidavimus o mes norime IŠLIKTI
7 Lilija N... aš prieš mokyklų genocidą, kodėl visada taupoma vaikų sąskaita. Laikas keistis
8 J. L... Apmiršta mokykla, apmiršta ir kaimas. Liūdna, kad kaimo žmonės apiplėšiami švietimu, medicinine pagalba, policija, ugnegiasių pagalba...
9 Jovita Š... Vyriausybė eina lengviausiu keliu.Kaimo mokyklos turi išlikti.
10 Lukas B... Jei LR vyriausybė atims galimybę miestelyje gyvenantiems mokiniams į vidurinį mokslą, tai tikrai galima traktuoti kaip diskriminaciją. Visi moksleiviai turi tūrėti vienodas teises į mokslą.
11 A. G... Suprantu, kaip yra sunku keltis anksti ir važiuoti 15km ar daugiau iki mokymosi įstaigos. Žmogus pavargsti fiziškai. O ką kalbėti, kad grįžus namo reikės ruoštis atsiskaitymams ir t.t.
12 Aldutė V... Esu 10-kų auklėtoja ir žinau,kad šis sprendimas sužlugdytų keleto mažiau pasiturinčių,bet gerai besimokančių vaikų ateities planus vaikų
13 Sigitas Ž... ir dar ministerija svaigsta, kad mažins socialinę atskirtį, tai kaip ji tai padarys jei naikina kaimo mokyklas?
14 Alma B... Taip vykdomas kaimo genocidas. Mokslo sunaikinimas kaime - kaimo sunaikinimas.
15 Albertas Š... kaimo mokyklos,tai ir liko kaime ko dar nespeta sugriaut.Išsaugokime vienintelį šviesulį likusį kaime.
16 Daina A... Tikiuosi,kad abejotiniems valdžios sprendimams nepavyks visiškai sunaikinti Lietuvos kaimo.
17 Janina S... už kaimo mokyklas, jeigu panaikinsite tai bus beraščių kraštas
18 Rasytė M... Tokio,,tinklo kūrimas" drasko bendruomenę, stumia vaikus toliau nuo namų ir tėvų, palieka be tvirtų šaknų ir tradicijų. paskui stebėsimės, kodėl nevertina jaunimas gimtinės, kodėl išvažiuoja ir paliek
19 Vaida T... truksta zodziu...tautos genocidas....tokio skepticizmo ir abejingumo savo tautai neteko niekur sutikti... kazkokios jegos bando kaimo bendruomenes paversti tamsiais ir nerastingais...
20 Palma B... palaikau Panevėžio raj. Naujamiesčio ir kitų Lietuvos mokyklų su viena abiturientų klase kaimo vietovėse išlikimą.
21 Narimantas Ž... Tokie švietimo ir mokslo ministerijos sprendimai stumia mažas mokyklas į akmens amžių, pažeidžia kaime gyvenančių mokinių teises. Atsitokėkitvaldžios vyrai. Gėda Jums.
22 D.Milaševičienė ... Nepalikite kaimo jaunimo be galimybės siekti bent jau vidurinio išsilavinimo
23 Daiva D... mokyklų tinklo pertvarka-buldozerinis kaimo šviesuomenės naikinimas
24 Romualdas Č... pritariu kad geriau seima mažintu o ne mokylas. ju darbo pavizdys kai net minejimo kovo 11 sedi gal pusė, tas pats ir posėdžiuose
25 Dangutis Š... Visuomet kaimiškose mokyklose būdavo tik po vieną abiturientų klasę ir niekada dėl to mokyklų neuždarydavo. Na, o jeigu jau tokia bloga ekonominė padėtis, siūlau panaikinti pusę seimo ir tikrai bus ef

Prašymas atšaukti likusius mokslo metus.

Ž. Vaitkus. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Atsižvelgiant į Lietuvoje besimokančių vaikų skaičių, ne visi turi galimybė prisijungti prie interneto, dienynai ,,lūžta" nuo per didelio apklausos skaičiaus, šalyje yra per 300 tūkst. mokinių, serveriai negali prijungti visų vienu metu. Pirmąją dieną nuotolinis ugdymo procesas prasidėjo su rimtais trukdžiais – nebepasiekiamos nuotolinio mokymo platformos, neveikia elektroninis dienynas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius jau prakalbo apie galimybę mokslo metus nutraukti anksčiau ir vaikus perkelti į kitas klases. „Mokslo metai kai kuriose šalyse yra užbaigiami, vaikai perkeliami į kitą klasę su mintimi, kad kitais metais mokymosi procesas bus intensyvesnis. Tokius variantus mes taip pat svarstome. Yra sudaryta komisija, kuri per porą savaičių turėtų įvertinti visas aplinkybes“, – pirmadienį LRT radijui sakė A. Monkevičius. Ministerijos duomenimis, trūksta apie 18 tūkst. kompiuterių vaikams iš šeimų, kuriose yra keli mokiniai

Prašymas atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus.

S. Kaunelis. Adresuota: LIetuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios situacijos (Covid-19 viruso) Lietuvos Respublikos abiturientai kreipiasi į vyriausybę su prašymu atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus, savo prašymą grindžiame toliau išvardintais argumentais: Nuotolinis mokymas nesuteiks tokios pačios mokymosi kokybės kaip mokymas gyvai. Dauguma mokytojų yra senyvo amžiaus žmonės, kurie jei ir turi priėjimą prie nuotolinio mokymosi priemonių, tikrai nėra pajėgūs jomis adekvačiai operuoti. Tad iš nuotolinio mokymo, geriausiu atveju telieka nuotoliniu būdu perteikti namų darbai, be jokio dėstymo elemento. Natūraliai kyla klausimas: ar mokiniai pasiruoštų egzaminams, jei atėję į ugdymo įstaigas tegautų užduotis, be jokio paaiškinimo kaip jas atlikti? Egzaminų nukėlimas sukelia abiturientas papildomą stresą. Stresas, kaip žinoma ir taip stiprus faktorius, kuris įtakoja mokinių pasiekimus egzaminų metu, būtų tik dar labiau sustiprintas neužtikrintumo dėl žinių, įgytų atliekant pasiruošimą namų salygomis, bei dėl suspausto egzaminų grafiko. Šių veiksnių įtakotas streso faktorius, smarkiai atsilieptų abiturientų rezultatams. Vasaros vidurys nėra tinkamas egzaminų laikymui dėl laiko sąlygų, mat ugdymo įstaigos nėra pritaikytos operuoti vasaros metu, jose nėra sistemų, kurios užtikrintų darbui tinkamą temperatūrą. Nekyla abejonių, kad karštis tikrai neigiamai prisidėtų prie ir taip demoralizuotų abiturientų stovio. Stojimai į universitetus galėtų būti vykdomi pagal mokinių III-IV klasių vidurkius, nes dažniausiai vidurkiai yra panašūs į egzaminų išlaikymo rezultatus, mokiniai dirbdami nuotoliniu būdu galėtų gauti įvertinimus. Priešingu atveju nepasiruošę, streso apimti ir karščio veikiami abiturientai egzaminus išlaikytų žymiai praščiau nei leidžia jų tikrieji sugebėjimai. Toks jų žinių vertinimas būtų neadekvatus ir amoralus, didžiai neteisingas jaunosios kartos atžvilgiu.