DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS

0 PARAŠAI

Kategorija:

PETICIJA
DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS
2012 m. vasario 27 d.
Naujamiestis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintos „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės“ ( Žin., 2011.06.30, Nr.: 79-3869) ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-2549 patvirtinti „Vidurinių ugdymo programų akreditacijos kriterijai ir jos vykdymo tvarkos aprašas“ ( Žin., 2012, Nr.: 2-59) užkerta galimybę nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos rajonų mokykloms, turinčioms vieną vienuoliktą klasę, teikti akredituotą vidurinio ugdymo programą. Vykdant savivaldybėse bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą, vidurinės mokyklos, turinčios po vieną vienuoliktą klasę, tampa pagrindinėmis arba progimnazijomis.
Panevėžio r. Naujamiesčio vidurinei ir daugeliui kitų Lietuvos kaimo mokyklų planuojamas pagrindinės mokyklos likimas. Mokykla, priverstinai, vadovaujantis vien ekonominiais skaičiavimais, tikintis valstybės ekonominę naštą perkelti ant tėvų pečių (kodėl viena 11 klasė blogiau už dvi?), verčiama tapti pagrindine. Mokiniams siūloma vykti į miesto gimnazijas, esančias nuo gyvenamosios vietos 18-25 ir daugiau kilometrų. Tokie mokyklų pertvarkos žingsniai:
1. Atima iš dalies mokinių, gyvenančių atokiuose kaimuose, galimybę tęsti vidurinio ugdymo programą. Tai pažeidžiamos vaiko, kaip asmens, teisės. Be to, didina važinėjančiųjų mokytis į miestą (ir negalinčių dėl finansinio nepritekliaus vykti į miestą tęsti mokymosi) kaime gyvenančių mokinių socialinę atskirtį.
2. Didina važinėjančių į miestą mokinių fizinį ir psichologinį krūvį - tai gali sukelti įvairius fizinės ir psichinės sveikatos sutrikimus (stresą, depresiją, fizinį išsekimą ir t.t.) Tai patvirtina 2005 m. atliktas ŠMM užsakytas ir KTU bei ŠU atliktas „Mokyklų tinklo pertvarkos socialinio poveikio tyrimas“ (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/Mokyklu%20tinklo%20pertvarka%202005.pdf).
3. Padidina važinėjančių mokinių nesaugumą. Vaikai vien kelionei į mokyklą ir atgal papildomai privalės skirti po 4-5 valandas.
4. Pažeidžiami visos bendruomenės (mokinių, tėvų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų) teisėti lūkesčiai. Tuo metu, kai ES paramos ir LRV fondais remiama kaimo plėtra ir investuojama į kaimo bendruomenių vystymąsi, mokyklų pertvarka kryptingai naikina kaimo bendruomenes ir ardo bendruomeniškumo ugdymą.

Panevėžio r. Naujamiesčio mokyklos bendruomenė ir Naujamiesčio piliečių draugija nepritaria Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkai ir reikalauja, kad būtų persvarstyta ir pakeista įstatymų nuostata, neleidžianti kaimo vietovių vidurinėms mokykloms, turinčioms po vieną vienuoliktą klasę (15–20 mokinių skaičiumi), akredituoti vidurinio ugdymo programą.

Panevėžio rajono Naujamiesčio piliečių draugijos pirmininkas Dalius Dirsė

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Aldona S... Antazavės vidurinėje mokykloje mokosi vaikų globos namų vaikai, pasirūpinkime jais.Ačiū.
2 paulius k... Laukines rinkos desniai, kurie nepaiso vaiko(!) likimo. Toks keistas poziuris i zmogus kaip i darbo iranki.
3 Levas L... Nuoširdžiai prašau neatimti iš vaikų galimybės baigti vidurinę Naujamiesčio mokykloje
4 Stefanija K... Neatimkite iš mokinių paskutinę galimybę mokytis savo lizduose. Dirbu kaimo mokykloje ir žinau ką tai reišia mokiniams anksti keltis, adaptacija,tėvų nepriteklius......Neatimkite....
5 Birutė Ž... Išsaugodami mokyklas, išsaugosim ir šviesųjį Lietuvos kaimą
6 Rasa B... negalima griauti lengva ranka sukurtos sistemos neatsižvelgus i mokesčių mokėtojų pageidavimus o mes norime IŠLIKTI
7 Lilija N... aš prieš mokyklų genocidą, kodėl visada taupoma vaikų sąskaita. Laikas keistis
8 J. L... Apmiršta mokykla, apmiršta ir kaimas. Liūdna, kad kaimo žmonės apiplėšiami švietimu, medicinine pagalba, policija, ugnegiasių pagalba...
9 Jovita Š... Vyriausybė eina lengviausiu keliu.Kaimo mokyklos turi išlikti.
10 Lukas B... Jei LR vyriausybė atims galimybę miestelyje gyvenantiems mokiniams į vidurinį mokslą, tai tikrai galima traktuoti kaip diskriminaciją. Visi moksleiviai turi tūrėti vienodas teises į mokslą.
11 A. G... Suprantu, kaip yra sunku keltis anksti ir važiuoti 15km ar daugiau iki mokymosi įstaigos. Žmogus pavargsti fiziškai. O ką kalbėti, kad grįžus namo reikės ruoštis atsiskaitymams ir t.t.
12 Aldutė V... Esu 10-kų auklėtoja ir žinau,kad šis sprendimas sužlugdytų keleto mažiau pasiturinčių,bet gerai besimokančių vaikų ateities planus vaikų
13 Sigitas Ž... ir dar ministerija svaigsta, kad mažins socialinę atskirtį, tai kaip ji tai padarys jei naikina kaimo mokyklas?
14 Alma B... Taip vykdomas kaimo genocidas. Mokslo sunaikinimas kaime - kaimo sunaikinimas.
15 Albertas Š... kaimo mokyklos,tai ir liko kaime ko dar nespeta sugriaut.Išsaugokime vienintelį šviesulį likusį kaime.
16 Daina A... Tikiuosi,kad abejotiniems valdžios sprendimams nepavyks visiškai sunaikinti Lietuvos kaimo.
17 Janina S... už kaimo mokyklas, jeigu panaikinsite tai bus beraščių kraštas
18 Rasytė M... Tokio,,tinklo kūrimas" drasko bendruomenę, stumia vaikus toliau nuo namų ir tėvų, palieka be tvirtų šaknų ir tradicijų. paskui stebėsimės, kodėl nevertina jaunimas gimtinės, kodėl išvažiuoja ir paliek
19 Vaida T... truksta zodziu...tautos genocidas....tokio skepticizmo ir abejingumo savo tautai neteko niekur sutikti... kazkokios jegos bando kaimo bendruomenes paversti tamsiais ir nerastingais...
20 Palma B... palaikau Panevėžio raj. Naujamiesčio ir kitų Lietuvos mokyklų su viena abiturientų klase kaimo vietovėse išlikimą.
21 Narimantas Ž... Tokie švietimo ir mokslo ministerijos sprendimai stumia mažas mokyklas į akmens amžių, pažeidžia kaime gyvenančių mokinių teises. Atsitokėkitvaldžios vyrai. Gėda Jums.
22 D.Milaševičienė ... Nepalikite kaimo jaunimo be galimybės siekti bent jau vidurinio išsilavinimo
23 Daiva D... mokyklų tinklo pertvarka-buldozerinis kaimo šviesuomenės naikinimas
24 Romualdas Č... pritariu kad geriau seima mažintu o ne mokylas. ju darbo pavizdys kai net minejimo kovo 11 sedi gal pusė, tas pats ir posėdžiuose
25 Dangutis Š... Visuomet kaimiškose mokyklose būdavo tik po vieną abiturientų klasę ir niekada dėl to mokyklų neuždarydavo. Na, o jeigu jau tokia bloga ekonominė padėtis, siūlau panaikinti pusę seimo ir tikrai bus ef

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!