DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS

0 PARAŠAI

Kategorija:

PETICIJA
DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS
2012 m. vasario 27 d.
Naujamiestis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintos „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės“ ( Žin., 2011.06.30, Nr.: 79-3869) ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-2549 patvirtinti „Vidurinių ugdymo programų akreditacijos kriterijai ir jos vykdymo tvarkos aprašas“ ( Žin., 2012, Nr.: 2-59) užkerta galimybę nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos rajonų mokykloms, turinčioms vieną vienuoliktą klasę, teikti akredituotą vidurinio ugdymo programą. Vykdant savivaldybėse bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą, vidurinės mokyklos, turinčios po vieną vienuoliktą klasę, tampa pagrindinėmis arba progimnazijomis.
Panevėžio r. Naujamiesčio vidurinei ir daugeliui kitų Lietuvos kaimo mokyklų planuojamas pagrindinės mokyklos likimas. Mokykla, priverstinai, vadovaujantis vien ekonominiais skaičiavimais, tikintis valstybės ekonominę naštą perkelti ant tėvų pečių (kodėl viena 11 klasė blogiau už dvi?), verčiama tapti pagrindine. Mokiniams siūloma vykti į miesto gimnazijas, esančias nuo gyvenamosios vietos 18-25 ir daugiau kilometrų. Tokie mokyklų pertvarkos žingsniai:
1. Atima iš dalies mokinių, gyvenančių atokiuose kaimuose, galimybę tęsti vidurinio ugdymo programą. Tai pažeidžiamos vaiko, kaip asmens, teisės. Be to, didina važinėjančiųjų mokytis į miestą (ir negalinčių dėl finansinio nepritekliaus vykti į miestą tęsti mokymosi) kaime gyvenančių mokinių socialinę atskirtį.
2. Didina važinėjančių į miestą mokinių fizinį ir psichologinį krūvį - tai gali sukelti įvairius fizinės ir psichinės sveikatos sutrikimus (stresą, depresiją, fizinį išsekimą ir t.t.) Tai patvirtina 2005 m. atliktas ŠMM užsakytas ir KTU bei ŠU atliktas „Mokyklų tinklo pertvarkos socialinio poveikio tyrimas“ (http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/Mokyklu%20tinklo%20pertvarka%202005.pdf).
3. Padidina važinėjančių mokinių nesaugumą. Vaikai vien kelionei į mokyklą ir atgal papildomai privalės skirti po 4-5 valandas.
4. Pažeidžiami visos bendruomenės (mokinių, tėvų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų) teisėti lūkesčiai. Tuo metu, kai ES paramos ir LRV fondais remiama kaimo plėtra ir investuojama į kaimo bendruomenių vystymąsi, mokyklų pertvarka kryptingai naikina kaimo bendruomenes ir ardo bendruomeniškumo ugdymą.

Panevėžio r. Naujamiesčio mokyklos bendruomenė ir Naujamiesčio piliečių draugija nepritaria Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkai ir reikalauja, kad būtų persvarstyta ir pakeista įstatymų nuostata, neleidžianti kaimo vietovių vidurinėms mokykloms, turinčioms po vieną vienuoliktą klasę (15–20 mokinių skaičiumi), akredituoti vidurinio ugdymo programą.

Panevėžio rajono Naujamiesčio piliečių draugijos pirmininkas Dalius Dirsė

# Vardas Komentaras
1 Aldona
Antazavės vidurinėje mokykloje mokosi vaikų globos namų vaikai, pasirūpinkime jais.Ačiū.
2 paulius
Laukines rinkos desniai, kurie nepaiso vaiko(!) likimo. Toks keistas poziuris i zmogus kaip i darbo iranki.
3 Levas
Nuoširdžiai prašau neatimti iš vaikų galimybės baigti vidurinę Naujamiesčio mokykloje
4 Stefanija
Neatimkite iš mokinių paskutinę galimybę mokytis savo lizduose. Dirbu kaimo mokykloje ir žinau ką tai reišia mokiniams anksti keltis, adaptacija,tėvų nepriteklius......Neatimkite....
5 Birutė
Išsaugodami mokyklas, išsaugosim ir šviesųjį Lietuvos kaimą
6 Rasa
negalima griauti lengva ranka sukurtos sistemos neatsižvelgus i mokesčių mokėtojų pageidavimus o mes norime IŠLIKTI
7 Lilija
aš prieš mokyklų genocidą, kodėl visada taupoma vaikų sąskaita. Laikas keistis
8 J.
Apmiršta mokykla, apmiršta ir kaimas. Liūdna, kad kaimo žmonės apiplėšiami švietimu, medicinine pagalba, policija, ugnegiasių pagalba...
9 Jovita
Vyriausybė eina lengviausiu keliu.Kaimo mokyklos turi išlikti.
10 Lukas
Jei LR vyriausybė atims galimybę miestelyje gyvenantiems mokiniams į vidurinį mokslą, tai tikrai galima traktuoti kaip diskriminaciją. Visi moksleiviai turi tūrėti vienodas teises į mokslą.
11 A.
Suprantu, kaip yra sunku keltis anksti ir važiuoti 15km ar daugiau iki mokymosi įstaigos. Žmogus pavargsti fiziškai. O ką kalbėti, kad grįžus namo reikės ruoštis atsiskaitymams ir t.t.
12 Aldutė
Esu 10-kų auklėtoja ir žinau,kad šis sprendimas sužlugdytų keleto mažiau pasiturinčių,bet gerai besimokančių vaikų ateities planus vaikų
13 Sigitas
ir dar ministerija svaigsta, kad mažins socialinę atskirtį, tai kaip ji tai padarys jei naikina kaimo mokyklas?
14 Alma
Taip vykdomas kaimo genocidas. Mokslo sunaikinimas kaime - kaimo sunaikinimas.
15 Albertas
kaimo mokyklos,tai ir liko kaime ko dar nespeta sugriaut.Išsaugokime vienintelį šviesulį likusį kaime.
16 Daina
Tikiuosi,kad abejotiniems valdžios sprendimams nepavyks visiškai sunaikinti Lietuvos kaimo.
17 Janina
už kaimo mokyklas, jeigu panaikinsite tai bus beraščių kraštas
18 Rasytė
Tokio,,tinklo kūrimas" drasko bendruomenę, stumia vaikus toliau nuo namų ir tėvų, palieka be tvirtų šaknų ir tradicijų. paskui stebėsimės, kodėl nevertina jaunimas gimtinės, kodėl išvažiuoja ir paliek
19 Vaida
truksta zodziu...tautos genocidas....tokio skepticizmo ir abejingumo savo tautai neteko niekur sutikti... kazkokios jegos bando kaimo bendruomenes paversti tamsiais ir nerastingais...
20 Palma
palaikau Panevėžio raj. Naujamiesčio ir kitų Lietuvos mokyklų su viena abiturientų klase kaimo vietovėse išlikimą.
21 Narimantas
Tokie švietimo ir mokslo ministerijos sprendimai stumia mažas mokyklas į akmens amžių, pažeidžia kaime gyvenančių mokinių teises. Atsitokėkitvaldžios vyrai. Gėda Jums.
22 D.Milaševičienė
Nepalikite kaimo jaunimo be galimybės siekti bent jau vidurinio išsilavinimo
23 Daiva
mokyklų tinklo pertvarka-buldozerinis kaimo šviesuomenės naikinimas
24 Romualdas
pritariu kad geriau seima mažintu o ne mokylas. ju darbo pavizdys kai net minejimo kovo 11 sedi gal pusė, tas pats ir posėdžiuose
25 Dangutis
Visuomet kaimiškose mokyklose būdavo tik po vieną abiturientų klasę ir niekada dėl to mokyklų neuždarydavo. Na, o jeigu jau tokia bloga ekonominė padėtis, siūlau panaikinti pusę seimo ir tikrai bus ef