Už pilnavertę pasirinkimo laisvę mokymo įstaigose


Parašų: 0


  • Autorius: Anonimas
  • Adresuota: Lietuvos Valdžia
  • Kategorija: Kita

Įsivaizduokite situaciją kada turite dalyvauti mokylos renginyje apie kurio dalyvavimą nieko nežinote ir nieko nesate girdėjęs. Deja, tai yra realybė kai būreliai ir pamokos tampa vienu dalyku ir mokytojas įrašo į dalyvaujančių renginyje saršą kiekvieną asmenį taip pažeidžiant pasirinkimo laisvę. Tie kurie netingit pasirašykit šią peticiją kurią turėtų pastebėti valdžia.