Širdžių chorui į finalą!!!


Parašų: 0


  • Autorius: R. Kornejevaitė
  • Adresuota: TV3 "Chorų karai"
  • Kategorija: Kita

"Chorų karus" paliko Akmenės Širdžių choras. Šiuo rezultatu mes nesame patenkinti, nes galvojame, kad jie nesąžiningi, akivaizdu kad yra silpnesnių chorų, kurie turėjo pasitraukti, arba tokių kurie nebeatitinka standartų. Tai susivienykime visi, kuriems ne tas pats, kai matome korupciją. Grąžinkime Širdžių chorą, nes jie to verti ;)