Gimnaziją - Justiniškių mikrorajono vaikams

LR Švietimo įsakymo 29 str. 3 p. nustato, kad „į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą pirmumo teise privalo būti priimamas asmuo, gyvenantis mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų“.

Vilniaus miesto mikrorajonuose veikiančios gimnazijos pirmumo teise prima to mikrorajono pagrindinių mokyklų mokinius.

Justiniškių mikrorajone yra vienintelė M. Biržiškos gimnazija, kuri vykdo mokinių, baigusių aštuonias klases, priėmimą konkurso būdu. M. Biržiškos gimnazija tapo viso Vilniaus miesto gimnazija, o Taikos pagrindinės mokyklos aštuntokai, konkurso būdu nepatekę į M. Biržiškos gimnaziją, yra priversti ieškoti laisvų vietų tolesniam mokymuisi toli nuo savo namų esančiose gimnazijose. Mūsų vaikai tapo antrarūšiai.

Tokia situacija diskriminuoja Taikos pagrindinės mokyklos mokinius, o taip pat pažeidžia švietimo įstatymo 28 str. 1 p. nuostatą, teigiančią, jog švietimo teikėjų tinklo paskirtis yra privalomojo ir visuotinio švietimo prieinamumas ir įvairovė.

[b]Prašome Vilniaus Taikos pagrindinės mokyklos mokiniams, baigusiems 8 klases priskirti gimnaziją, į kurią jie būtų priimami kaip asmenys, gyvenantys tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.[/b]

# Vardas Komentaras
1 Ala
tokiam rajone nėra visiems mokiniams kurie nori siekti aukštesnio mokslo prieinamos gimnazijos, kitur nepriima, nes nepriklauso pagal teritorija, tai kur toliau eiti po 8 klasės,
2 Rima
mokytis prie namu patogiau ir vaikams, ir jų tėvams. Be to, yra popamokinė veikla, kai laikas yra labai taupomas, o vaikui grįžti iš tolimesnės mokyklos ir visur laiku suspėti yra problema.
3 Giedrė
Norime būti lygiateisiais su kitų rajonų vaikais!!!!
4 A.
absoliuciai netoliaregiska politika yra paversti Taikos mokykla tik pagrindine ir nesuteikti galimybes siekti aukstesnio issilavinimo Justiniskiu moksleiviams arciau namu
5 Dalia
Mūsų mokyklos aštuntokai norėtų būti ramūs dėl savo ateities.
6 Gintaras
palaikau peticij1. Kodėl turi būti išskirtinės gimnazijos, kodėl mūsų vaikai turi būti blogesnėse sąlygose, nei kitų mokyklų mokiniai ??