Dėl Seimo nariams išeitinės kompensacijos nemokėjimo

0 PARAŠAI

Kategorija:

Esu Lietuvos pilietė ir negaliu susitaikyti su LR Seime esama tvarka dėl išeitinės išmokos skyrimo seimo nariams.
Mano nuomone, išeitinės išmokos Seimo nariams, pasibaigus jų kadencijai (LR Konstitucijos 63 str.) neturėtų būti mokamos.
Argumentai, kodėl taip manau:
1. Seimo nariai dirba pagal terminuotas darbo sutartis (LR Daro kodekso 109 str.3 d.). Vadinasi, sutartis sudaroma laikui, kuriam jie išrinkti. Todėl darbo santykiai pasibaigia suėjus terminui (LR Darbo kodekso 126 str. 1 d.). Pagal LR Darbo kodeksą, pasibaigus darbo santykiams pagal 126 str., išeitinė išmoka nepriklauso. (aišku, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip). Šiuo atveju Seimo statutas 15(5) str. numato, kad "Nutrūkus Seimo nario įgaliojimams Konstitucijos 63 straipsnio 1 ir 4 punktuose numatytais atvejais, jam išmokama išeitinė išmoka". Kyla klausimas, kodėl Seimo nariai turi tokią išimtį? Tuo labiau, kad privilegijų Seimo nariai turi labai daug (automobilio, parlamentinės veiklos vykdymo, gyvenamosios vietos išlaidų kompensavimas ir kt.).
2. Seimo nariais tampama laisva valia. T.y. asmenys patys nusprendžia dalyvauti rinkimuose ir iškelia savo kandidatūras. Vadinasi, asmuo, išrinktas seimo nariu, žino, kad jo darbo terminas yra 4 metai. Už Lietuvos piliečių atstovavimą, jie gauna darbo užmokestį. O darbo sutarties terminui pasibaigus, asmuo nebeatstovauja Lietuvos piliečių ir nėra pagrindo mokėti Seimo nario algos, t.y. išeitinės išmokos. Tuo labiau, kad atstovavimo terminui pasibaigus, t.y. po Seimo nario įgaliojimo pasibaigimo, jie turi teisę Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka grįžti į ankstesnes pareigas.
Siūlau, teisės aktais įtvirtinti lygybės principą visiems darbuotojams, dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis ir nemokėti išeitinių išmokų Seimo nariams, pasibaigus Seimo nario įgaliojimams.

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Genovaitė K... Ir ne tik LRS nariams, bet ir valdininkams, kurie atleidžiami už nesugebėjimą atlikti darbą pav.atominės al.vadovai ir daugybė kitų
2 Marytė J... sutinku,niekur nemokama išeitin išmoka dirbant pagal terminuotą darbo sutartį,tai kuo skiriasi eiliniai žmonės ?
3 Vilija A... nemoketi, tai kaip nemokama irkitiemsLT pilieciams dirbantiems pagal terminuotas sutartis
4 Zenonas ,... Tikrai, susitaupę per kadenciją pakankamai. Be to puikios perspektyvos laupia firmose. Turėtų bent padorumo.Arba tegul atsisako dirbti 4m "paglobotose" firmose.ės.
5 elona p... nusileisti iki paprasto dirbancio Lietuvos piliecio gyvenimo po 4metu pertraukos butu jiem labai naudinga.
6 Rimas U... virs naglumo,o kuom skirtingi visi likusieji be tu 141
7 Konstancija B... Pilnai pritariu.Politika tapo verslu. Neliko vietos padoriems,turintiems kvalifikacija ir kompetencija.
8 Algimantas V... Ne tik kad nemokėti išeitinės išmokos, bet ir įteisinti mokesčius už visas teikiamas paslaugas.
9 Česwlovas K... Seimo nariai pastoviai pažeidinėdami LR Konstitucija ir pardavinėdami už pinigus naudingus įstatymus stambiems monopolistams ir oligarchams antikonstitucinius įstatymus nusipelnė pasmerkimo.
10 Salomėja Š... pritariu,nes jie visi puikiai žino,kad ateina dirbti TERMINUOTAI
11 Sigita T... dirbant pagal terminuotą sutartį išeitinė nepriklauso
12 Liudas V... Nesąžininga turėti išskirtines sąlygas, kai ir taip gerai pagyvena Seimo nariai-dirba be jokios atsakomybės ir nei mokslų, nei kompetencijos nereik-tik patikt rinkėjams, o privilegijos,tai virš visko!
13 arvydas s... jai seimo nario neišrinko kitai kadencijai....vadinas blogai dirbo.tai apie kokia kompensacija gali but kalba....!!!!!
14 Romualdas P... Peticijos autorės argumentai visiškai logiški. Išimtis, mokant išeitines kompensacijas Seimo nariams, pažeidžia kitų dirbančiųjų asmenų socialines teises.
15 Antanas G... Terminuota darbo sutartis - išeitinė kompensacija nepriklauso
16 Vidmantas K... Mintis logiška, kylanti iš LR konstitucijos ir kitų įstatymų kodeksų.
17 J. A... išeitine gal ir galėtų būti, bet ženkliai mažesnė, pvz. 0,5 mėn. algos, bet ne daugiau
18 Gilieta N... seimūnams tikrai nepriklauso išeitinės, turi būti kaip visų LR piliečių, jokių išimčių
19 Matelis r... Bet kuriam SEIMO NARIUI TURĖTŲ BŪTI GĖDA nesutikti su šia peticija. O kaip bus - NETRUKUS PAMATYSIME PAGAL REAKCIJĄ Į ŠĮ RAŠTĄ
20 Bronius Š... aisku, kad nedera ismoketi, o dar labiau priimti ismokas
21 Judita M... darbą gauna juk konkrečiam laikui-4-riems metams?..Tai ko dar ieškoti kompensacijų?
22 Jolanta L... Jai terminuota sutartis, tai koks gali būti mokėjimas
23 Neringa M... savaime suprantama- kokios dar čia išeitinės ???
24 neringa s... skaitot mano mintis - kaip tik tokia peticija sukurt norejau..
25 Rolandas T... Jokių išeitinių išmokų tikrai neturėtų būti.

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!